วัสดุที่ใช้ในงานเซรามิกส์

 

ตัวแทนจำหนา่ยวัสดุในงานเซรามิกส์

 

 

 

 

 

 

 

*ดินชนิดต่างๆ 

*น้ำเคลือบชนิดต่างๆ 

* ตะแกรงกรองน้ำเคลือบ (ฺ TEST SIEVE )

 Bright Gold ( น้ำทอง ) - Lusters ( มุก )

*  Underglaze High Temperature สีใต้เคลือบอุณหภุมิสูง

Overglaze สีบนเคลือบ 800 c

* พู่กันเขียนลาย

* แป้นหมุนมือ

 

วัตถุดิบต่างๆ

*  ซิงค์ออกไซด์ - อลูมิน่า - แบเรี่ยมคาร์บอเนต - เถ้ากระดูก -  เบนโทไวท์ -  แคลไซท์ -  โคบอลท์

ออกไซด์ 71 % -  โคบอลซัลเฟต -  คอปเปอร์ออกไซด์ -  คอปเปอร์คาร์บอเนต - โดโลไมท์  

- คอร์นิช  - ไชน่าสโตน 7004 / k -  ไชน่าสโตน 7375 / k -  โปรแตสเฟลด์สปาร์ 710 k  -โปรแตส

เฟลด์สปาร์ 714 k  -โซเดียมเฟลด์สปาร์ 714 k - เหล็กออกไซด์ - ดินขาวระนอง - ดินขาวอังกฤษ DP-

55 -  เคโอสปาร์ 15A - แมงกานิสไดออกไซด์ - โซเดียมซิลิเกต 44โบเม่ -  ทรายแก้วบด - ทัลคัม -

 ไทเทเนี่ยมไดออกไซด์ - ดีบุกออกไซด์ ( เยอรมัน ) - วอลลาสโทไนท์ - เขียวโครมออกไซด์

อื่นๆ 

 *Cone โคนวัดอุณหภูมิ - สีสะเตน - หม้อบดขนาดต่างๆ ( Pot mill ) - หม้อบดความเร็วสูง ( Rapid  mill ) ฯลฯ

วัสดุทำเตา

อุปกรณ์เตาแก๊ส

อุปกรณ์เตาไฟฟ้า

วัสดุทนไฟและแผ่นรอง

 

 

                                                             ฝ่ายเทคนิค - ซ่อมบำรุง 087- 5049941  

 

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 278,853