อิฐทนไฟ ( Refractory Brick ) อิฐมวลเบา C1-C2-B7 อิฐหนัก SK อิฐเบอร์เนอร์

                                      
อิฐทนไฟ

เป็นได้ทั้งก่อเตาและเป็นฉนวนกันความร้อนภายในเตาเผา มีหลายขนาดและรูปแบบ บางครั้งใช้ร่วมกับเซรามิกส์ไฟเบอร์ ( Ceramic Fiber )

มีคุณลักษณะดังนี้

 • สามารถรับน้ำหนักขณะใช้งานที่อุณหภูมิสูงได้เพียงพอ
 • ไม่เกิดการยุบตัว
 • ทนการขัดสีจากลม ฝุ่น หรือวัสดุต่างๆ ได้ดีที่อุณหภูมิสูง
 • ทนการกัดกร่อนจากสารเคมี หรือสารประกอบหลอมเหลว ต่างๆได้เมื่อใช้งาน เป็นต้น

วัสดุทนไฟที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น จะถูกผลิตออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทต่างๆ เพื่อความ

สะดวกในการนำไปใช้งาน เช่น Refractory Brick , Insulating Brick , Mortar , Castable , Plastic

 

สูตรการคำนวน

 การก่อผนัง พื้นที่ 1 ตรม. ใช้อิฐทนไฟขนาดมาตรฐาน (230 x 115 x 76 ม.ม.)

ก่อความหนาของผนัง 115 ม.ม.( 4.5 นิ้ว )จะใช้อิฐจำนวน 58 ก้อน ปูนที่ใช้ก่ออิฐกับ

อิฐประสานประมาณ 2 ม.ม.การคำนวนหาปูนประสานก่ออิฐจะใช้ปูนทนไฟประมาณ

6% - 8% ของน้ำหนักอิฐที่ใช้ ( ปูน 30 Am ถังละ 35 กก. จะก่ออิฐได้ประมาณ 100 ก้อน )

 

 อิฐ C1  ( อิฐมวลเบา )ST

 

อิฐ C1 ST-64  ( อิฐมวลเบา )

ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
หนา 2.5 นิ้ว หนักก้อนละ 1.85 กก.

ทนอุณหภูมิ 1260 c ราคาก้อนละ 75 บาท 

อิฐ C1 ST-76  ( อิฐมวลเบา )

 ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว
หนา 3 นิ้ว หนักก้อนละ 2.1 กก.

ทนอุณหภูมิ 1260 c ราคาก้อนละ 80 บาท

 

 

อิฐ C2 ( อิฐมวลเบา )ST

 

อิฐ C2 ST-64 ( อิฐมวลเบา )

ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว

ทนอุณหภูมิ 1400 c หนักก้อนละ 1.9 กก.
ราคาก้อนละ 85 บาท

อิฐ C2 ST-76 ( อิฐมวลเบา )

ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 3 นิ้ว

ทนอุณหภูมิ 1400 c หนักก้อนละ 2.1 กก.
ราคาก้อนละ 95 บาท

 

 

 

อิฐ B7 ( อิฐมวลเบา )(LBK28) ST ของ ISOLITE 

 

อิฐ B7-ST64 ( อิฐมวลเบา )(LBK28) 
ของ ISOLITE

ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว

 ทนอุณหภูมิ 1500 c ราคาก้อนละ 165 บาท

 

อิฐ B7-ST76  ( อิฐมวลเบา )(LBK28)
ของ ISOLITE 

ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 3 นิ้ว

ทนอุณหภูมิ 1500 c ราคาก้อนละ 197 บาท
 
 

 

 อิฐSA  แบบกลีบส้ม

 ใช้ทำหลังคาเตา อิฐ C2 ( อิฐมวลเบา ) แบบกลีบส้ม
ใช้ทำหลังคาเตา..RA70

ขนาด ด้านบน7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 7 ซ.ม.
สูง 15 ซ.ม. ยาว 9 นิ้ว ทนอุณหภูมิ 1400 c 

ราคาก้อนละ 135 บาท

 

อิฐ C2 ( อิฐมวลเบา ) แบบกลีบส้ม
 ใช้ทำหลังคาเตา..SA64 

ขนาด ด้านบน7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 6.4 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว ทนอุณหภูมิ 1400 c 

ราคาก้อนละ 130 บาท

อิฐ SK 30 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม
 ใช้ทำหลังคาเตา..SA70

ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 7 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1300 c

 ราคาก้อนละ 43 บาท

 

อิฐ SK 30 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม
 ใช้ทำหลังคาเตา..SA64

ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 6.4 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1300 c

ราคาก้อนละ 43 บาท

อิฐ SK 30 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม
 ใช้ทำหลังคาเตา..SA50

ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 5 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1300 c

 ราคาก้อนละ 43 บาท
 

 

อิฐ SK 32 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม

 ใช้ทำหลังคาเตา..SA64
ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 6.4 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1350 c
 ราคาก้อนละ 52 บาท

 

อิฐ SK 34 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม

 ใช้ทำหลังคาเตา..SA64
ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 6.4 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1400 c

 ราคาก้อนละ 56.50 บาท

 

อิฐ SK 34 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม
 ใช้ทำหลังคาเตา..SA70

ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 7 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1400 c

 ราคาก้อนละ 57 บาท

 

อิฐ SK 34 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม

 ใช้ทำหลังคาเตา..SA50
ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 5 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1400 c

 ราคาก้อนละ 56 บาท

 

อิฐ SK 38 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม

 ใช้ทำหลังคาเตา..SA64
ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 6.4 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1750 c

ราคาก้อนละ 160 บาท

 

อิฐ BX 80 ( อิฐหนัก) แบบกลีบส้ม

 ( เทียบเท่าอิฐ SK 38 )
ใช้ทำหลังคาเตา
..SA64
ขนาด ด้านบน 7.5 ซ.ม.ด้านล่าง 6.4 ซ.ม.
สูง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว  ทนอุณหภูมิ 1750 c

ราคาก้อนละ 187 บาท

 

 

 อิฐ SK  ( อิฐหนัก )STอิฐ SK 30 ( อิฐหนัก )

ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 3 นิ้ว

 ทนอุณหภูมิ 1300 c ราคาก้อนละ 43 บาท


อิฐ SK 30 ( อิฐหนักแบบก้อนบาง )SP

 ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 2 นิ้ว

ทนอุณหภูมิ 1300 c ราคาก้อนละ 39 บาท

 

อิฐ SK 30 ( อิฐหนักแบบก้อนบาง )SP

 ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 1.5 นิ้ว

ทนอุณหภูมิ 1300 c ราคาก้อนละ 30 บาท

อิฐ SK 30 ( อิฐหนักแบบก้อนบาง )SP

 ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 1 นิ้ว

ทนอุณหภูมิ 1300 c ราคาก้อนละ 26 บาท


อิฐ SK 30 ( อิฐหนักแบบก้อนบาง )ST

 ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 2.5 นิ้ว

ทนอุณหภูมิ 1300 c ราคาก้อนละ 41 บาท

 

อิฐ SK 30 ( อิฐหนักแบบก้อนบาง )SP

 ขนาด กว้าง 4.5 นิ้ว ยาว 9 นิ้ว หนา 32 ม.ม

ทนอุณหภูมิ 1300 c ราคาก้อนละ 36 บาท

 

 

อิฐ SK30 หัวขวาน ( End Arch : EA )

 

อิฐ SK 30 ( หัวขวาน ) EA70

  L = 230 ม.ม. , H = 115 ม.ม. ,

a = 76 ม.ม. , b = 70 ม.ม.

ทนอุณหภูมิ 1360 c

ก้อนละ 42 บาท

 

 

อิฐ SK 30 ( หัวขวาน ) EA64

  L = 230 ม.ม. , H = 115 ม.ม. ,

a = 76 ม.ม. , b = 64 ม.ม.

ทนอุณหภูมิ 1360 c

ก้อนละ 42 บาท

 

 

อิฐ SK 30 ( หัวขวาน ) EA50

L = 230 ม.ม. , H = 115 ม.ม.

a = 76 ม.ม. , b = 50 ม.ม.

ทนอุณหภูมิ 1360 c

ก้อนละ 42 บาท

 

 

 

 

อิฐ SK30 หน้าวัว ( Key: Ke ) 

อิฐ SK 30 ( หน้าวัว ) KE102

  L= 76 ม.ม. , H = 230 ม.ม. ,

a = 115 ม.ม. , b = 102 ม.ม.

ทนอุณหภูมิ 1300 c

ก้อนละ 40 บาท

 

 

อิฐ SK 30 ( หน้าวัว) KE89

  L = 76 ม.ม. , H = 230 ม.ม. ,

a = 115 ม.ม. , b = 89 ม.ม.

ทนอุณหภูมิ 1300 c

ก้อนละ 39 บาท

 

 

อิฐ SK 30 ( หน้าวัว ) KE76

  L= 76 ม.ม. , H = 230 ม.ม. ,

a = 115 ม.ม. , b = 76 ม.ม.

ทนอุณหภูมิ 1300 c

ก้อนละ 38 บาท

 

 

 

 

อิฐ SK 30 ( อิฐหนัก )

ใช้ก่อพื้นรถ

อิฐ SK 30 ( อิฐหนัก )
ใช้ก่อพื้นรถ

 ขนาด กว้าง 9 นิ้ว ยาว 12 นิ้ว หนา 3 นิ้ว
 ทนอุณหภูมิ 1400 c ราคาก้อนละ 435 บาท

 

 

อิฐ SK 30 ( อิฐหนัก )

ใช้ก่อช่องไฟทางเดินลมร้อนหลังเตา

อิฐ SK 30 ( อิฐหนัก )
ใช้ก่อช่องไฟทางเดินลมร้อนหลังเตา

 ขนาด กว้าง 9 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว หนา 3 นิ้ว

 ทนอุณหภูมิ 1360 c ราคาก้อนละ 520 บาท

 

อิฐ SK 34 ( อิฐหนัก )

ใช้ก่อช่องไฟทางเดินลมร้อนหลังเตา

 ขนาด กว้าง 9 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว หนา 3 นิ้ว

 ทนอุณหภูมิ 1450 c ราคาก้อนละ 690 บาท

 

อิฐ SK 38 ( อิฐหนัก )

ใช้ก่อช่องไฟทางเดินลมร้อนหลังเตา

 ขนาด กว้าง 9 นิ้ว ยาว 27 นิ้ว หนา 3 นิ้ว

ทนอุณหภูมิ 1500 c ราคาก้อนละ1,200บาท

 

 

อิฐเบอร์เนอร์

อิฐเบอร์เนอร์ 

( แบบใช้ CASTABLE เบอร์ 16 หล่อ ) 
กว้าง 15 ซ.ม. ยาว 23 ซ.ม. หนา 7.6 ซ.ม.
 ทนอุณหภูมิ 1,600 c 
ราคาก้อนละ 340 บาท 

 

 


 • รัตน์..jpg
  วัสดุทำเตา ควรเลือกวัสดุที่ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือรูปร่าง ที่อุณหภูมิสูง มีการทนต่อการขัดสี ที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการทำปฏิกิริยาเคมี และทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในช่วงการใช้งานได้...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  ปูนมอร์ต้าร์ ( Mortar ) เป็นตัวประสานระหว่างอิฐต่ออิฐให้เกาะกันแน่นหลังเผา เป็นผงเนื้อละเอียด มี 2 แบบให้เลือกใช้ คือ ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อน จึงจะแข็งตัว Heat Setting Mortar ( H...

 • 7.jpg
  คอนกรีตทนไฟ CASTABLE การทำงานคล้ายกับงานหล่อคอนกรีตทั่วไปใน บริเวณที่ก่อยาก และต้องการรูปทรงเฉพาะ เป็นวัสดุที่มี ความทนไฟสูง เนื่องจากมีส่วนผสมของเม็ดวัสดุทนไฟ ชนิดต...

 • 1.jpg
  ฉนวนกันความร้อนเซรามิกส์ไฟเบอร์ เซรามิกส์ไฟเบอร์ ( Ceramic Fiber) เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติประเภทอะลูมิโนซิลิเกตเหมาะสำหรับงานที่มีอุณหภูมิ ปานกลาง &nda...

 • หๅ.jpg
  เซรามิกส์ไฟเบอร์เปเปอร์ Ceramic Fiber Papers เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใยเซรามิกส์ แบบกระดาษทนความร้อนได้ดี ลักษณะการทำงานคล้ายปะเก็น(Gasket) ซีลตามจุดต่างๆของเตา หรือรองแผ่น...

 • 5.jpg
  แผ่นฉนวนกันความร้อน เซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด เซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด (Ceramic FiberBoard) เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใยเซรามิกส์ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติขึ้นรูปด้วยระบบสูญญากาศ (V...

 • a9.jpg
  ถ้วยเซรามิกส์ทนความร้อน Ceramic Cup Lock เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานยึดดึงติดผนัง ใช้ร่วมกับเซรามิกส์ไฟเบอร์แบบผืน ( Blanket ) และแบบแผ่น ( Board ) มีให้เลือกทั้งแบบสั้น และแบบยาว ...

 • crop-1382983173724.png
  ท่อทนไฟความร้อนสูง Tube - Pipe - Roller - Beam - Bar ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับงานหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบTube – Pipe – Roller – Beam – Bar วัสดุที่ใช้ในการ...

 • ใช้งาน.jpg
  เซรามิกส์กันช๊อต ทำจากเนื้อเซรามิกส์ที่ผ่านการเผาความร้อนตั้งแต่ 1200-1280 องศาc ทำให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ป้องกันกระแสไฟฟ้าช๊อตและมีแบบพิเศษที่ส่วนผสมของอลูมิน่าสูงเผาที่ความร้อ...

 • ท่อแก้วควอตซ์ไฟสูง7.jpg
  ท่อคว๊อตซ์ Quartz ทนความร้อนสูง ความบริสุทธิ์หลอดแก้วควอทซ์: -ความบริสุทธิ์ของควอตซ์ SiO2 มีมากกว่า99.99 % -จุดอ่อนตัวที่อุณหภูมิ1730 องศาเซลเซียส - สามารถใช้งานช่วง 1100 อง...

 • 28.jpg
  กระจกทนความร้อน การนำไปใช้งาน เช่น ดูในเตาเผา , เครื่องอบต่างๆ , แท๊งค์, บอยเลอร์ ในขบวนการผลิตกระจกทนความร้อน กล่าวโดยสังเขป คือกระจกต้องผ่านการอบอุณหภูมิสูง ให้ได้ตามเสปคแล้ว จึง...
Visitors: 272,654