OUR PRODUCTS

ชุดหมวดหมู่

หัวพ่นไฟ Burnerพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ


 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง1...jpg
  รุ่น11.6 ถึง 349Kw. แบบ1 stageใช้ไฟ220โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการและราคาก็ยัง...

 • หัวพ่นไฟ Burner ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง.jpg
  หัวพ่นไฟชนิดใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาคุมและเกี่ยวข้องใกับการใช้งาน เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้ที่...

 • หัวพ่นไฟชนิดใช้น้ำมันเตา 57-284 kw..jpg
  น้ำมันเตา(Fuel Oils) น้ำมันเตาถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคาถูก และให้พลังงานสูง น้ำมันเตา (Fuel Oils) เป็นน้ำมันที่ได้จากก้นหอกลั่...

 • 7.jpg
  ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุมไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมแรงการไหลออก ...

 • 5.jpg
  ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุม ไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมแรงการ...

 • 7.jpg
  ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุมไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมการไหลออก มีเ...

 • อินฟราเรดเบอร์เนอร์ชนิดใช้แก๊ส.jpg
  หัวพ่นไฟอินฟราเรดชนิดใช้แก๊สINFRARED GAS BURNERหัวเตาอินฟราเรด เป็นแบบชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ให้ความร้อนแบบแผ่รังสีRadiant Infrared Heatingให้ความร้อนสูงจึงทำให้การสูญเสียความร้...

 • วัสดุและอุปกรณ์ในงานอินฟราเรดแก๊ส.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ ในงานอินฟราเรดแบบแก๊ส

 • 8.jpg
  ตะแกรงเหล็กในเตาเผา การนำไปใช้งาน..ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในเตาเผา เนื้อโลหะส่วนใหญ่จะทำมาจากเนื้อนิโคซิล่อนและอื่นๆซึ่งมีส่วนผสมเพื่อให้ทนไฟและทนการกัดกร่อนในเตาเผา ได้ดี เช่นนำไปใช้ใน...
Visitors: 278,865