สีสะเตน , stains colors

              

                     สีสะเตน stains colors

เป็นสารที่ให้สีคงทนถึงแม้จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้มาจากพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งให้สีที่แตกต่างกันไป ตามแต่บรรยากาศในการเผา วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำเป็นเคลือบ ซึ่งการให้สีของโลหะออกไซด์เหล่านี้ก็สามารถสร้างสรรค์ งานศิลปะที่สวยงามได้มากมาย อุณหภูมิในการเผาของการผลิตสีเซรามิกส์นั้น อยู่ในช่วง1150-1300 องศาเซลเซียส เพื่อให้ได้สีที่มีค่าความเสถียรนั่นเอง

 

 

 

 


สีชมพกุหลาบ  รหัส st-6001 
 เลิกจำหน่าย

สีแดงมารูน   รหัส 6006  
ราคากก.ละ 935  บาท
( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวโครม  รหัส 6251
 
ราคากก.ละ  840 บาท 
 ราคา 100 กรัม = 85 บาท
( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีม่วงน้ำเงิน  รหัส 6399   
ราคากก.ละ 2,095 บาท
ราคา 100 กรัม = 230 บาท
( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


สีเหลืองพลาฯ  รหัส 6445   
ราคากก.ละ 945  บาท
ราคา 100 กรัม = 95 บาท
( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 * สีเทาแอนติโมนี  รหัส 6532  
ราคากก.ละ  1,710 บาท
ราคา 100 กรัม = 175 บาท
( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีชมพู รหัส ap-927  ราคากก.ละ 1,015  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีฟ้า รหัส st-1709  ราคากก.ละ  515 บาท , ราคา 100 กรัม = 55 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีฟ้า รหัส 6393  ราคากก.ละ  590 บาทa , ราคา 100 กรัม = 60 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาล รหัส ap-020   ราคากก.ละ  475 บาท , ราคา 100 กรัม = 50 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลแก่ รหัส ap-341   ราคากก.ละ 320  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลอ่อน รหัส st-2011  ราคากก.ละ  295 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลแก่ หัส st-2012  ราคากก.ละ  340 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลเหลือง รหัส 6113   ราคากก.ละ 810  บาทa  , ราคา 100 กรัม = 85 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

  

สีครามนกยูง รหัส mp-4024  ราคากก.ละ 1,890  บาท  , ราคา 100 กรัม = 190 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงิน รหัส mp-8051  ราคากก.ละ 1,405 บาท, ราคา 100 กรัม 145 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงิน รหัส bs-1026   ราคากก.ละ  475 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินโคบอลท์ รหัส ap-088  ราคากก.ละ 3,580  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีม่วงไลแลค รหัส mp-9021  ราคากก.ละ 2,700  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีดำ รหัส st-8006  ราคากก.ละ  1,150 บาท, ราคา 100 กรัม 115 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีดำ รหัส mp-5057   ราคากก.ละ 1,285  บาท, ราคา 100 กรัม 130 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีดำ รหัส mp-5055   ราคากก.ละ 1,080  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีดำ รหัส bs-715   ราคากก.ละ 395  บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


* สีดำ รหัส sy-300   ราคากก.ละ 710  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


* สีดำ รหัส st-8003   ราคากก.ละ 1,150  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )


สีเหลือง รหัส st-3045   ราคากก.ละ 1,190  บาท, ราคา 100 กรัม 120 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลือง รหัส 6424   ราคากก.ละ 610  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลือง รหัส gs-2800  ราคากก.ละ  2,230 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองส้ม รหัส gs-2851   ราคากก.ละ  2,230 บาท , ราคา 100 กรัม = 225 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีปะการัง รหัส ap-669  ราคากก.ละ  840 บาทa , ราคา 100 กรัม = 85 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเทาแอนติโมนี่ รหัส ap-039  ราคากก.ละ  1,125 บาท , ราคา 100 กรัม = 115 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
 
 
สีเทาเซอโคเนี่ยม หัส ap-394 ราคากก.ละ 980  บาท , ราคา 100 กรัม = 100 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
 
 

สีเขียว รหัส ap-016  ราคากก.ละ 855  บาทa , ราคา 100 กรัม = 90 บาทa ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียว รหัส bs-452  ราคากก.ละ 380  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียว รหัส gs-370 ราคากก.ละ  515 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวโครม รหัส ap-522   ราคากก.ละ 270  บาท, ราคา 100 กรัม = 30 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สี Inclusion Red รหัส 6051   ราคากก.ละ 2,400a ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงมารูน รหัส ap-941   ราคากก.ละ 880a , ราคา 100 กรัม = 90 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงแก่ รหัส in-78934 ราคากก.ละ  1,620 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงแก่ รหัส gs-2804  ราคากก.ละ  2,500 บาท , ราคา 100 กรัม = 250 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงสด รหัส in-78935   ราคากก.ละ  1,155 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงสด รหัส gs-2805   ราคากก.ละ 2,230 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงสด รหัส gm-2902   ราคากก.ละ  2,230 บาท , ราคา 100 กรัม = 360 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดง รหัส gm-890   ราคากก.ละ  2,230 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดง รหัส gm-2937  ราคากก.ละ 2,230  บาท , ราคา 100 กรัม = 225 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดง รหัส 6015  ราคากก.ละ 2,400  บาท , ราคา 100 กรัม = 240 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงส้ม รหัส gm-2926 ราคากก.ละ  2,230 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงส้ม รหัส gm-2927  ราคากก.ละ 2,110  บาท , ราคา 100 กรัม = 215 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงอัคนี รหัส gm-2946   ราคากก.ละ 2,330  บาท , ราคา 100 กรัม = 235 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงเข้ม รหัส gm-3888 ราคากก.ละ  2,230 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีส้ม รหัส gs-2802   ราคากก.ละ  2,230 บาท , ราคา 100 กรัม =225 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีส้ม รหัส gm-2953 ราคากก.ละ  1,975 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ราคานี้.......ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

 

 

 • ปูนปลาสเตอร์ในงานจิ๊กเกอร์12.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์

 • day1.jpg
  เป็นดินที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่...

 • 18.jpg
  ดินเหนียวและเด็ก:การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ Clay and Kids : The natual way to learn เป็นดินที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปั้นสำหรับเด็ก สะอาดและปราศจากสารเคมี ผลิตจากแหล่งดินธรรมชาติจึงเ...

 • 1aed.jpg
  น้ำเคลือบ Glaze เคลือบ เป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบช...

 • 17.jpg
  เอนโกบ( Engobes ) ใช้ได้กับดินดิบหรือดินเผาดิบทั่วไป สามารถเดินเส้นนูนสีดินโดยการใช้พู่กัน , หลอดบีบ , การพ่น , ใช้ฟองน้ำ การขีดลาย และงานออกแบบสีนูนบนเคลือบดิบที่ยังไม่เผา หรือก...

 • 1u.jpg
  ปูนปลาสเตอร์ ( Plaster of Paris ) หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้มาจากการนำแร่ยิบซั่ม ( Gypsum ) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน ( ประมาณ 150 °...

 • l21-182.jpg
  ในงานเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้วโดยเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูงวัตถุดิบเหล่านั้น เมื่อถึงจุดหลอมละลายชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินเคลือบ ทำให้ชิ้นงานมีความสว...

 • 1aed.jpg
  *สีดอกทานตะวันรหัส Mixing Stain 1ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) *สีเหลืองข้าวโพดรหัส Mixing Stain 2ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท (...

 • น้ำทองในงานเบญจรงค์ , น้ำทองในงานเซรามิกส์
  ความหมายของคำว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นทอง12% ทอง6% หมายความว่าจำนวนในปริมาณในขวดที่เท่ากัน มีทองคำปนอยู่ในปริมาณเท่าไร เช่น มีปนอยู่ 12% - 11% หรือ6%เป็นต้น ยิ่ง%น้อย ความแวววาวขอ...

 • 2.jpg
  สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง ส่วนใหญ่สีที่ใช้ในงานไฟสูง จะเป็นสีจำพวกออกไซด์ ของธาตุทรานสิชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอื่นๆ เป็นต้...

 • 1aaa.jpg
  พู่กันในงานตกแต่ง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานเซรามิกส์ นอกจากการออกแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ และรูปทรงแล้ว การเพิ่มลวดลายในงานเขียนเพิ่มเติมเข้าไป ก็เป็นอีกวิธิหนึ่ง ที...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  หม้อบด Pot Mill, Rapid mill ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลน ชนิดเดึยวกับที่ใช้ทำลูกถ้วยไฟฟ้าวัตถุดิบหลักจะใช้โพแตชเฟลด์สปาร์ ดินขาว ดินดําที่มีความเหนียวสูง ทรายละเอียด อลูมิน่...

 • Untitled-1.jpg
  สีบนเคลือบ Over Glaze Colour ใช้ในงานตบแต่งผิวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง แล้ว เช่นเนื้อพอร์เลน - โบนไชน่า - แผ่นกระแบื้อง - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้นเช่น งาน...

 • Untitled-1 copy 5.jpg
  . โคนวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยัง เป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจ สอบความเที่ย...

 • รรรรร.jpg
  Bullers Rings วัดอุณหภูมิในเตาเผา Bullers Ringsเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นรูปทรงวงแหวนภายในเตาเผา อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด ณ. อุณหภูมิจุดนั้นในตำแหนงที่วาง ซึ่งสา...

 • a.jpg
  เครื่องมือกลึงและแกะสลัก เป็นอุปกรณ์ตบแต่งที่ใช้ในกับงานดิน ( Clay ) และปูนปลาสเตอร์ ( Plaster )เพื่อให้เกิดความสวยงามได้รูปทรงตามต้องการ ด้ามไม้ทำมาจากไม้แดงซึ่งมีความทนทา...

 • 11.jpg
  โกร่งบดสาร(mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้าย...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม...
Visitors: 268,605