ตู้คอนโทรลเตาเผาไฟฟ้าระบบรีเลย์

             คอนโทรลไฟฟ้า

เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจรเปิด ( open-loop control ) คือระบบควบคุมที่ไม่ได้ใช้สัญญาณจากเอาต์พุต มาบ่งชี้ถึงลักษณะการควบคุม ส่วนระบบควบคุมวงจรปิด ( closed-loop control ) หรือระบบป้อนกลับ ( feedback control ) นั้นจะใช้ค่าที่วัดจากเอาต์พุต มาคำนวนค่าการควบคุม นอกจากนี้ยังอาจแบ่งตามคุณลักษณะของระบบ เช่นเป็นเชิงเส้น ( linear) / ไม่เป็นเชิงเส้น ( nonlinear) , แปรเปลี่ยนตามเวลา ( time-varying ) / ไม่เปลี่ยนแปลงตามเวลา ( time-invariant ) และเวลาต่อเนื่อง ( Continuous time ) /เวลาไม่ต่อเนื่อง ( Discontinuous time) 

 

                                     

             ตู้คอนโทรลเตาเผาไฟฟ้าระบบรีเลย์ รหัสสินค้า CT-RL 01

 

 

 

ข้อมูลทางเทคนิค

 

1.    ใช้ควบคุมในการเผาเตาระบบไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ

2.    มีระบบController ควบคุมการเผาเป็นแบบโปรแกรมอัตโนมัติ

3.    สามารถแสดงค่าอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 0 - 1599 °C

4.    มีสวิตช์และหลอดไฟแสดงการควบคุมการทำงาน

5.    สามารถตั้งค่าอุณหภูมิ และตั้งค่าเวลาในการเผาได้แบบตัวเลขดิจิตอล และมองเห็นได้ชัดเจนแม้ในที่มืด

6.    สามารถล็อคค่าการตั้งอุณหภูมิได้ เพื่อป้องกันการเผาเกินอุณหภูมิที่ตั้งไว้ หากระบบที่ตั้งค่าเกิดความผิดพลาด

7.    ค่าอุณหภูมิที่ตั้งและเวลา หากไม่มีความสัมพันธ์กับการตั้งค่า ระบบจะไม่ส่งต่อในสเต็ปต่อไป

8.    มีสัญญาณเตือนเมื่อสิ้นสุดการการทำงาน

9.    มีระบบ Safety Switch จะตัดไฟฟ้า อัตโนมัติเมื่อเกิดกระแสไฟฟ้ารั่วเพื่อปลอดภัยกับผู้ใช้งาน

10.สามารถทำการเซตใช้งาน เป็นระบบโปรแกรม แบบ PIDCONTROL และระบบเมนวลได้

11.สามารถเซ็ตได้ 2 แพ็ทเทิน 8 สเต็ป รวม 16 สเต็ป

 

 

                         ราคา 9,020 บาท

( ราคานี้..ไม่รวมเบรกเกอร์,แม็กเนตริคและ เทอร์โมคัพเปิ้ล )

......รับสินค้าหน้าโรงงาน.....

 

         อุปกรณ์เสริม ( เลือกใช้ให้เหมาะสมกับกระแสไฟที่ใช้ภายในเตา )

เบรกเกอร์ ที่ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ขนาด 50 แอมป์ ราคา 900 บาท ..... ขนาด 80 แอมป์ ราคา 1,500 บาท

 

เบรกเกอร์ ที่ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ขนาด 40 แอมป์ ราคา 850 บาท ..... ขนาด 50 แอมป์ ราคา 1,250 บาท ..... ขนาด 63 แอมป์ ราคา 1,350 บาท..... ขนาด 80 แอมป์ ราคา 1,600 บาท

 

แมกเนติก

ขนาด SN-35 ราคา 1,500 บาท.....ขนาด SN-50 ราคา 1,800 บาท.....ขนาด SN-80 ราคา 3,100 บาท

 

แท่งวัดความร้อน เทอร์โมคัพเปิ้ล

ไทพ์ K ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1100 องศาเซียลเซียส

ขนาดความยาว 200 ม.ม. ราคา 3,400 บาท.......ขนาดความยาว 700 ม.ม. ราคา 5,900 บาท

ไทพ์ R ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1400 องศาเซียลเซียส

ขนาดความยาว 175 ม.ม. ราคา 5,850 บาท.......ขนาดความยาว 200 ม.ม. ราคา 6,300 บาท

ขนาดความยาว 250 ม.ม. ราคา 6,750 บาท.......ขนาดความยาว 300 ม.ม. ราคา 8,200 บาท

 

สายวัดอุณหภูมิ

ไทพ์ K ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1100 องศาเซียลเซียส ราคาเมตร ละ 130 บาท

ไทพ์ R ช่วงวัดอุณหภูมิ 0 - 1400 องศาเซียลเซียส ราคาเมตร ละ 150 บาท

 

ราคานี้ยังไม่รวม ....ค่าขนส่ง , ค่าภาษี และค่าติดตั้ง

 


 • ตู้คอนโทรล Control และอุปกรณ์ไฟฟ้า

 • ตู้คอนโทรลเตาไฟฟ้า.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • 67777.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า ระบบ Solid state relay( SSR ) การ ใช้รีเลย์ขับโหลดปกติอาจจะมีปัญหาตามมาหลายๆ อย่าง เช่น การกระชากของไฟรุนแรงเกิดไป ตอบสนองช้า สัญญาณรบกวน ขอแนะนำทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใ...

 • 67777.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจ...

 • Untitled-1 copy 4.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจร...

 • Untitled-1 copy 2.jpg
  คอนโทรลไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่สั่งการตัดต่อกระแสไฟ ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ผสมผสานงานด้านอิเล็กทอนิกส์และความรู้ทางด้านไฟฟ้ากำลังแรงต่ำ ระบบควบคุมยังอางแบ่งออกได้เป็นระบบควบคุมวงจ...

 • อุปกรณ์คอนโทรล.jpg
  อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ที่ใช้ในตู้ควบคุม ในตู้คอนโทรล อาทิเช่น เบรคเกอร์ คอนแทคเตอร์ โอเวอร์โหลดรีเลย์ ไพลอตแล้มป์ ปุ่มกด ข้อต่อสายไฟ ปุ่มกดฉุกเฉิน และอื่นๆ
Visitors: 272,652