ตะแกรงกรอง Test Sieve

 

       ตะแกรงกรอง (Test Sieve

เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ

 

 

 

 

 ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้

·        ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง)  เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทั่วไป สามารถใช้กับงานกรอง และงานคัดขนาดทั่วไป

·         ตะแกรง ลวดสาน (แบบหยัก) โดยทั่วไป ตะแกรงที่มีลวดค่อนข้างใหญ่ จะมีความลื่นอยู่ที่ผิวของตะแกรง ตะแกรงลวดหยัก จะช่วยให้ขนาดช่องของตะแกรงมีความยึดแน่นมากยิ่งขึ้น

·        ตะแกรง ดัชช์ (Dutch Screen Wire mesh ) ตะแกรงรูปแบบนี้ จะเหมาะสำหรับงานที่ต้องการความละเอียดมาก และความแข็งแรงในเวลาเดียวกัน

                        


 • ตะแกรงกรอง.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ · ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสา...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาห...

 • ตะแกรงกรอง 2.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาห...

 • iMarkup_20200220_115807.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาห...

 • ตะแกรงกรองแบบมีด้าม.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทั่...

 • ตะแกรงกรอง 10 ซ.ม..jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาห...

 • ตะแกรงกรองใหญ่.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมทั่...

 • ตะแกรงทรงเตี้ย2.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาห...
Visitors: 272,654