ขาตั้ง Support

 

Kiln Furniture

โดยทั่วไปวัสดุที่นำมาใช้ทำ Kiln Furniture สำหรับงานอุตสาหกรรมเซรามิกส์ มีอยู่ด้วนกัน 2 ชนิดคือ เนื้อซิลิคอนคาร์ไบด์  และเนื้อ มัลไลท์ คอร์เดียไรท์  Cordierite

 

 

 

 

เนื้อ Silicon Carbide

           ประกอบด้วยซิลิกอนคาร์ไบด์ และ Calcined alumina เป็นส่วนประกอบหลัก มีความแข็งแรงสูงสามารถรับน้ำหนักได้ดีที่อุณหภูมิสูงเหมาะสำหรับการเผาในปฎิกิริยา รีดัคชั่น เคลือบด้วย Calcined alumina อีกชั้นหนึ่งทำให้สามารถทนต่อการเผาในปฎิกิริยาออกซิเดชั่น รับน้ำหนักได้ดีกว่าเนื้อ มัลไลท์ คอร์เดียไรท์ Mullite Cordierite

 

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C 
 สูง 50 mm. 
ราคาอันละ 145 บาท 
        สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

  ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C
  สูง 75 mm. ราคาอันละ 175 บาท 
         สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C
  สูง 100 mm. ราคาอันละ 220 บาท 
         สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 *  ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C 

 สูง 125 mm. ราคาอันละ 260 บาท 
          สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C 

 สูง 150 mm. ราคาอันละ 300 บาท 
        สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C 

 สูง 175 mm. ราคาอันละ 350 บาท 
         สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C 

 สูง 200 mm. ราคาอันละ 380 บาท 
         สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C 

สูง 250 mm. ราคาอันละ 545 บาท 
         สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1500° C 

สูง 300 mm. ราคาอันละ 635 บาท 
         สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )


    

 เนื้ออิฐ SK

 

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

   ขนาด 4 x 5 ซ.ม. ราคาอันละ 30 บาท 

     ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

   ขนาด 4 x 7 ซ.ม. ราคาอันละ 35 บาท 

       ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

   สูง 3 นิ้ว ราคาอันละ 37 บาท 

           ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )    

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

    สูง 4 นิ้ว ราคาอันละ 40 บาท 

          ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

    สูง 5 นิ้ว ราคาอันละ 45 บาท 

        ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

    สูง 6 นิ้ว ราคาอันละ 50 บาท 

        ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

    สูง .... นิ้ว ราคาอันละ ..... บาท 

           ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

    สูง 8 นิ้ว หนัก 1.35 กก. ราคาอันละ 65 บาท 

           ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

   * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

    สูง 9 นิ้ว ราคาอันละ 75 บาท 

        ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

   * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C 

    สูง 10 นิ้ว หนัก 1.4 กก. ราคาอันละ 90 บาท 

       ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

   สูง 11 นิ้ว ราคาอันละ 95 บาท 

      ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 * ขาตั้งอุณหภูมิ 1300° C

  สูง 12 นิ้ว หนัก 2.2 กก. ราคาอันละ 100 บาท 

      ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 เนื้อ Mullite Cordierite


 

 *  ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C 

  สูง 50 mm. ราคาอันละ 95 บาท 
สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C

  สูง 75 mm. ราคาอันละ 115 บาท 
   สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 *  ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C

  สูง 100 mm. ราคาอันละ 140 บาท 
  สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 *  ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C

  สูง 125 mm. ราคาอันละ 165 บาท 
 สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C

  สูง 150 mm. ราคาอันละ 185 บาท 
   สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C 

 สูง 175 mm. ราคาอันละ 215 บาท 
 สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C 

 สูง 200 mm. ราคาอันละ 230 บาท 
   สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C 

 สูง 250 mm. ราคาอันละ 325 บาท 
   สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ขาตั้งอุณหภูมิ 1350° C 

 สูง 300 mm. ราคาอันละ 385 บาท 
   สินค้าญี่ปุ่น รับสินค้าหน้าโรงงาน )

                                         

  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

 
  • Kiln Furniture - แผ่นรองเผา - ขาตั้งรองแผ่นหีบดินไฟสูง Sagger

  • a1.jpg
    แผ่นรองเผา Plate เนื้อ Silicon Carbide และ Mullite Cordierite ในการเผาผลิตภัณฑ์เซรามิกส์ชนิดต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็นถ้วยชาม , ลูกถ้วยไฟฟ้า, สุขภัณฑ์ , กระเบื้องหลังคา , ของตกแต่งและ...

  • Untitled-2 copy 5.jpg
    หีบดินไฟสูงคอร์เดียไรต์ ( Cordierrite Sagger) ผลิตภัณฑ์ที่ใช้บนโต๊ะอาหาร จำพวกสโตนแวร์ หรือพอร์ซเลน ที่มีคุณภาพสูงมักจะถูกบรรจุในหีบดิน ( Sagger ) ก่อนที่จะถูกเรียงเข้าไปเผาในเตา ...
Visitors: 278,865