สีบนเคลือบ 780 - 850 c   Over Glaze Colours

           

 

 

 

สีบนเคลือบ Over Glaze Colour

ใช้ในงานตบแต่งผิวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง

แล้ว เช่นเนื้อพอร์เลน - โบนไชน่า - แผ่นกระแบื้อง -

 เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้น เช่น งานเบญจรงค์ งาน

ทำรูปลอก อุณหภูมิที่ใช้ 780 - 850 องศา c  มีเป็นแแบบ

ชนิดผง และแบบสำเร็จรูป ให้เลือกใช้ ในการตกแต่งสีเซรามิกส์ ด้วยพู่กัน  ด้วยเครื่องพ่นแอร์บรัช ตกแต่งด้วยแผ่นภาพสติกเกอร์และเทคนิคการตกแต่งด้วยเครื่องมืออื่น ๆ เพื่อให้ผลิตภัณฑ์มีสีสันของลวดลายที่สดใสสวยงาม มีคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น

 

 สีชุดบนเคลือบ ขนาดบรรจุ 100 กรัม จำนวน 12 ขวด ราคาชุดละ  4,160  บาท

 

                                                                  สีบนเคลือบ ( ชนิดผง )   


* 
สีดำ รหัส D 1100 ราคา 100 กรัม = 190  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีดำ รหัส D 1100 ราคา 1 กิโลกรัม = 1,800 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีดำ รหัส D 1101 ราคา 100 กรัม = 245 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีดำ รหัส D 1101 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,440 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีขาว รหัส D 1112 ราคา 100 กรัม = 260 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีขาว รหัส D 1112 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,565 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีขาวทึบ รหัส D 1113 ราคา 100 กรัม = 300 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีขาว รหัส D 1114 ราคา 100 กรัม =  150 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเทา รหัส D 1124 ราคา 100 กรัม = 285 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินเข้ม รหัส D 1214 ราคา 100 กรัม = 515 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินเข้ม รหัส D 1214 ราคา 1 กิโลกรัม = 5,130 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงิน รหัส D 1220 ราคา 100 กรัม = 435 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงิน รหัส D 1220 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,595 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงิน รหัส D 1222 ราคา 100 กรัม = 335 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงิน รหัส D 1222 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,335 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวน้ำเงิน รหัส D 1241 ราคา 100 กรัม = 335 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวน้ำเงิน รหัส D 1241 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,335 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีฟ้าน้ำเงิน รหัส D 1252 ราคา 100 กรัม = 260 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีฟ้า รหัส D 1262 ราคา 100 กรัม = 205 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวฟ้า รหัส D 1263 ราคา 100 กรัม = 255 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

* สีเขียวฟ้า รหัส D 1263 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,505 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีหมากสุก รหัส D 1301 ราคา 100 กรัม = 295 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีหมากสุก รหัส D 1301 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,950 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีหมากสุก รหัส D 1302 ราคา 100 กรัม = 150 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีหมากสุก รหัส D 1303 ราคา 100 กรัม = 145 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีหมากสุก รหัส D 1303 ราคา 500 กรัม = 630 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีหมากสุก รหัส D 1303 ราคา 1 กิโลกรัม = 1,415 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาล รหัส D 1311 ราคา 100 กรัม = 235 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำตาล รหัส D 1311 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,310 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำผึ้ง รหัส D 1322 ราคา 100 กรัม = 255 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำผึ้ง รหัส D 1322 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,505 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีหมากสุก รหัส D 1323 ราคา 100 กรัม = 295 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีหมากสุก รหัส D 1323 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,950 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวแก่ รหัส D 1400 ราคา 100 กรัม = 405 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวแก่ รหัส D 1400 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,015 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวโครม รหัส D 1411 ราคา 100 กรัม = 290 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวโครม รหัส D 1411 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,890 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวมะนาว รหัส D 1422 ราคา 100 กรัม = 260 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวมะนาว รหัส D 1422 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,565 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียว รหัส D 1444 ราคา 100 กรัม = 380 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียว รหัส D 1444 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,785 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวนกยูง รหัส D 1447 ราคา 100 กรัม = 305 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวนกยูง รหัส D 1447 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,015 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีเขียวไพล รหัส D 1453 ราคา 100 กรัม = 220 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
* สีเขียวไพล รหัส D 1453 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,185 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงสด รหัส D 1513 ราคา 100 กรัม = 385 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

* สีแดงสด รหัส D 1513 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,850 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีส้ม หัส D 1522 ราคา 100 กรัม = 285 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีส้ม หัส D 1522 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,825 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีชมพู รหัส D 1530 ราคา 100 กรัม = 870 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีชมพู รหัส D 1530 ราคา 1 กิโลกรัม = 8,660 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีชมพู รหัส D 1538 ราคา 100 กรัม = 900 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีชมพู รหัส D 1538 ราคา 1 กิโลกรัม = 8,980 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีกุหลาบ รหัส D 1540 ราคา 100 กรัม = 1,165 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีกุหลาบ รหัส D 1543 ราคา 100 กรัม = 1,350 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 สีกล้วยไม้ รหัส D 1550 ราคา 100 กรัม = 1,825 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีม่วง รหัส D 1556 ราคา 100 กรัม = 1,755 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีบานเย็น รหัส D 1570 ราคา 100 กรัม = 3,175 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองขมิ้น รหัส D 1600 ราคา 100 กรัม = 340 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองขมิ้น รหัส D 1600 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,400 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองมะนาว หัส D 1611 ราคา 100 กรัม = 225 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองมะนาว หัส D 1611 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,245 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองแก่ รหัส D 1620 ราคา 100 กรัม = 245 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองแก่ รหัส D 1620 ราคา 1 กิโลกรัม = 2,440 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ตัวผสมนูน รหัส D 1901 ราคา 100 กรัม = 360 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 ตัวผสมนูน รหัส D 1901 ราคา 1 กิโลกรัม = 3,595 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ตัวผสมใส รหัส D 1950 ราคา 100 กรัม = 130 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ตัวผสมใส รหัส D 1951 ราคา 100 กรัม = 200  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

ตัวผสมใส รหัส D 1951 ราคา 1 กิโลกรัม = 1,990  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ตัวผสมด้าน รหัส D 1964 ราคา 100 กรัม = 225 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 


ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 


 • ปูนปลาสเตอร์ในงานจิ๊กเกอร์12.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์

 • day1.jpg
  เป็นดินที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่...

 • 18.jpg
  ดินเหนียวและเด็ก:การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ Clay and Kids : The natual way to learn เป็นดินที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปั้นสำหรับเด็ก สะอาดและปราศจากสารเคมี ผลิตจากแหล่งดินธรรมชาติจึงเ...

 • 1aed.jpg
  น้ำเคลือบ Glaze เคลือบ เป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบช...

 • 17.jpg
  เอนโกบ( Engobes ) ใช้ได้กับดินดิบหรือดินเผาดิบทั่วไป สามารถเดินเส้นนูนสีดินโดยการใช้พู่กัน , หลอดบีบ , การพ่น , ใช้ฟองน้ำ การขีดลาย และงานออกแบบสีนูนบนเคลือบดิบที่ยังไม่เผา หรือก...

 • 1u.jpg
  ปูนปลาสเตอร์ ( Plaster of Paris ) หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้มาจากการนำแร่ยิบซั่ม ( Gypsum ) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน ( ประมาณ 150 °...

 • l21-182.jpg
  ในงานเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้วโดยเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูงวัตถุดิบเหล่านั้น เมื่อถึงจุดหลอมละลายชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินเคลือบ ทำให้ชิ้นงานมีความสว...

 • 1aed.jpg
  *สีดอกทานตะวันรหัส Mixing Stain 1ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) *สีเหลืองข้าวโพดรหัส Mixing Stain 2ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท (...

 • Untitled-1 copy 7.jpg
  สีสะเตนstains colors เป็นสารที่ให้สีคงทนถึงแม้จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้มาจากพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต...

 • น้ำทองในงานเบญจรงค์ , น้ำทองในงานเซรามิกส์
  ความหมายของคำว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นทอง12% ทอง6% หมายความว่าจำนวนในปริมาณในขวดที่เท่ากัน มีทองคำปนอยู่ในปริมาณเท่าไร เช่น มีปนอยู่ 12% - 11% หรือ6%เป็นต้น ยิ่ง%น้อย ความแวววาวขอ...

 • 2.jpg
  สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง ส่วนใหญ่สีที่ใช้ในงานไฟสูง จะเป็นสีจำพวกออกไซด์ ของธาตุทรานสิชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอื่นๆ เป็นต้...

 • 1aaa.jpg
  พู่กันในงานตกแต่ง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานเซรามิกส์ นอกจากการออกแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ และรูปทรงแล้ว การเพิ่มลวดลายในงานเขียนเพิ่มเติมเข้าไป ก็เป็นอีกวิธิหนึ่ง ที...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  หม้อบด Pot Mill, Rapid mill ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลน ชนิดเดึยวกับที่ใช้ทำลูกถ้วยไฟฟ้าวัตถุดิบหลักจะใช้โพแตชเฟลด์สปาร์ ดินขาว ดินดําที่มีความเหนียวสูง ทรายละเอียด อลูมิน่...

 • Untitled-1 copy 5.jpg
  . โคนวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยัง เป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจ สอบความเที่ย...

 • รรรรร.jpg
  Bullers Rings วัดอุณหภูมิในเตาเผา Bullers Ringsเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นรูปทรงวงแหวนภายในเตาเผา อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด ณ. อุณหภูมิจุดนั้นในตำแหนงที่วาง ซึ่งสา...

 • a.jpg
  เครื่องมือกลึงและแกะสลัก เป็นอุปกรณ์ตบแต่งที่ใช้ในกับงานดิน ( Clay ) และปูนปลาสเตอร์ ( Plaster )เพื่อให้เกิดความสวยงามได้รูปทรงตามต้องการ ด้ามไม้ทำมาจากไม้แดงซึ่งมีความทนทา...

 • 11.jpg
  โกร่งบดสาร(mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้าย...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม...
Visitors: 268,604