น้ำเคลือบสำเร็จรูป Glaze

                       น้ำเคลือบ Glaze

 

เคลือบ เป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบชนิดนี้เรียกว่า เคลือบใส(Transparent or clear glaze) แต่ถ้าผิวไม่มัน เรียกว่าเคลือบด้าน (Mattglaze) ส่วนเคลือบที่สามารถปิดบังผิวของเนื้อดินได้เรียกเคลือบชนิดนี้ว่า เคลือบทึบ (Opaque glaze) จะมีสีหรือไม่มีสีก็ได้ขึ้นอยู่กับส่วนผสมของเคลือบ 

 

 

 

           น้ำเคลือบ 1,200 องศา C เผาบรรยากาศออกซิเดชั่น

 

                           สั่งทำขั้นต่ำ 5 กก.

 

 

 

รหัส  0120 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

 

 

รหัส 0122 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

รหัส 0220 ขาวทึบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

  

 

รหัส  0221 ขาวทึบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 35 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 85 บาท

 

 

รหัส  0222M ขาวทึบด้าน

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

 

รหัส  0223 ขาวทึบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

 

รหัส  0224 ขาวทึบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

 

รหัส  0225 ขาวทึบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

 

รหัส  0320 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 95 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 195 บาท

 

 

รหัส  0321 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 

 

 รหัส  0322 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 

 

 รหัส  0323 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 

 

 รหัส  0324 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 

 

รหัส  0325 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 

 

รหัส  0326 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 95 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 195 บาท

 

 

รหัส  0327M น้ำเงินด้าน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 

 

รหัส  0328 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 95 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 195 บาท

 


รหัส  0329 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 95 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 195 บาท

  

 รหัส  0420 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 45 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 105 บาท

 

 

 

รหัส  0421 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 

 

รหัส  0422 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 

 

รหัส  0423 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 45 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

 

รหัส  0424 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 85 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 185 บาท

 

 

รหัส  0425 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 45 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 105 บาท

 

 

รหัส  0520 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 

 

รหัส  0521 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 

 

รหัส  0522 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 85 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 185 บาท

 

 

รหัส  0523 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 


รหัส  0524 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 


รหัส  0525 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0526 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0527 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0529 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0620 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


รหัส  0621 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


รหัส  0622 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


รหัส  0623 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


รหัส  0625 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


รหัส  0720 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0721 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  0722 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  0723 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0724 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0725 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0726 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0727 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0728 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0729 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  07210 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  07211 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  07212 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 85 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 185 บาท

 


รหัส  07214 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  07215 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  07216 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  0820 แดง

ชนิด น้ำ กก.ละ 110 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 235 บาท

 


รหัส  0920 ดำ

ชนิด น้ำ กก.ละ 110 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 235 บาท

 


รหัส  0921M ดำด้าน

ชนิด น้ำ กก.ละ 80 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 170 บาท

 


รหัส  0923M ดำด้าน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  1020 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 

 

รหัส  1022 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1024 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1025 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1026 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  1027 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


รหัส  1028 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1029 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  10211 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 


รหัส  10212 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 


รหัส  10213 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 


รหัส  10214 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  10215 M กึ่งด้านกึ่งมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  10217 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 170 บาท

 


รหัส  10218 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 160 บาท

 


รหัส  10221 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 160 บาท

 


รหัส  10222 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1120 เทา

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  1121 เทา

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  1122M  เทากึ่งด้านกึ่งมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


รหัส  1125 เทา

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  1220 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  1221 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  1222 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1223 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 165 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 340 บาท

 


รหัส  1224 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1225 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้งกก.ละ 130 บาท 

 

 

 


รหัส  1226 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 

 

 


รหัส  1227 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 

 

 


รหัส  1320 งา

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1321 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 


รหัส  1421 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 210 บาท

 


รหัส  0624 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


รหัส  0627 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 


 0628M  เหลืองกึ่งด้านกึ่งมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 

 

รหัส  0822 แดง

ชนิด น้ำ กก.ละ 110 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 235 บาท

 

 

    

            น้ำเคลือบ 1,280 องศา C เผาบรรยากาศ รีดั๊กชั่น

 

                               สั่งทำขั้นต่ำ 5 กก.

 

รหัส  0110 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

 

 

 0110C ขาวใสแตกลายงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

  0111Cใสแตกลายงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

              รหัส  0111 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

รหัส  0112M ขาวใสกึ่งด้านมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 
        รหัส  0113 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

             รหัส  0114 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

            รหัส  0117 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

 0118MC กึ่งด้านกึ่งมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 46 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 105 บาท

 

           รหัส  0119 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 26 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 65 บาท

 

  01110M ขาวใสกึ่งด้านกึ่งมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

      รหัส  01112 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

01113C ขาวใสแตกลายงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

            รหัส  0210 ขาวทึบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

       รหัส  0211 ขาวทึบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

รหัส  0310 น้ำเงิน

ชนิด น้ำ กก.ละ 95 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 195 บาท

 

รหัส  0311 น้ำเงินจุด

ชนิด น้ำ กก.ละ 95 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 195 บาท

 

      รหัส  0410 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

0412M น้ำตาลกึ่งด้านกึงมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 100 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 215 บาท

 

            รหัส  1010S เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 

รหัส  1015S เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 

           รหัส  1018 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 

รหัส  0910 ดำ

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 

0911M ดำกึ่งด้านกึ่งมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 80 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 160 บาท

 

รหัส  0514C ฟ้าแตกลายงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 

           รหัส  0212 ขาวทึบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

รหัส  1510 เอ็นโกบ

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 

 

 

 
 

 

 

น้ำเคลือบ 1,280 องศา C เผาบรรยากาศ รีดั๊กชั่น

 

                               สั่งทำขั้นต่ำ 5 กก.

                                        สีเขียวเซราดอลแตกลายงา ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

 

 

 

 

 

                 น้ำเคลือบ 1,260 องศา C เผาบรรยากาศ ออกซิเดชั่น

 

                               สั่งทำขั้นต่ำ 5 กก.

 

        0160C ขาวใสแตกลายงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 40 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 95 บาท

 

      0160Z ขาวใสไม่มีซิ้งค์

ชนิด น้ำ กก.ละ 66 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 70 บาท

 

          รหัส  0460 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 95 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 195 บาท

 

                รหัส  0560 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 

          รหัส  0760 ชมพู

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 160 บาท

 

 

    

               น้ำเคลือบ 1,230 องศา C เผาบรรยากาศ ออกซิเดชั่น

 

                               สั่งทำขั้นต่ำ 5 กก.

 

            รหัส  0132 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 25 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 60 บาท

 

       0133C ขาวใสแตกลายงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 36 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 100 บาท

 

         รหัส  0134 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 50 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 105 บาท

 

            รหัส  0530 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 95 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 195 บาท

 

               รหัส  0532 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 110 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 235 บาท

 

             รหัส  0533 ฟ้า

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 160 บาท

 

            รหัส  0630 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 130 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 275 บาท

 

              รหัส  0631 เหลือง

ชนิด น้ำ กก.ละ 110 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 235 บาท

 

      0930M ดำกึ่งด้านกึ่งมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 60 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 

          รหัส  1230 ม่วง

ชนิด น้ำ กก.ละ 110 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 235 บาท

 

             รหัส  1330 สีงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 160 บาท

 

           รหัส  1331 สีงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 160 บาท

 

    1332M สีงาแตกลายงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 120 บาท

 

       0514C สีฟ้าแตกลายงา

ชนิด น้ำ กก.ละ 65 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 

         รหัส  0450 น้ำตาล

ชนิด น้ำ กก.ละ 120 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 200 บาท

 

           รหัส  1051 เขียว

ชนิด น้ำ กก.ละ 105 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 230 บาท

 

   

 

 

 

                 น้ำเคลือบ 1,150 องศา C เผาบรรยากาศ ออกซิเดชั่น

 

                               สั่งทำขั้นต่ำ 5 กก. 

 

         รหัส  0140 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 48 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 110 บาท

 

        รหัส  0152 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

   ชนิด แห้ง กก.ละ 160 บาท

 

     01114M ขาวกึ่งด้านกึ่งมัน

ชนิด น้ำ กก.ละ 46 บาท  

     ชนิด แห้ง กก.ละ 105 บาท

 

 

               น้ำเคลือบ 1,050 องศา C เผาบรรยากาศ ออกซิเดชั่น

 

                             สั่งทำขั้นต่ำ 5 กก. 

รหัส  0150 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 55 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 125 บาท
รหัส  0151 ขาวใส

ชนิด น้ำ กก.ละ 75 บาท

ชนิด แห้ง กก.ละ 145 บาท

 

 

           น้ำเคลือบ 9801,020 องศา C เผาบรรยากาศ ออกซิเดชั่น

 

                                 สั่งขั้นต่ำ 5 กก. 

 

               ชนิด แห้ง กก.ละ 130 บาท

 

 

          น้ำเคลือบ 850 - 900 องศา C เผาบรรยากาศ ออกซิเดชั่น

 

                                   สั่งขั้นต่ำ 5 กก. 

 

             ชนิด แห้ง กก.ละ 370 บาท


      น้ำเคลือบ 780 - 830 องศา C เผาบรรยากาศ ออกซิเดชั่น

 

                            รหัส FG-10 สั่งขั้นต่ำ 5 กก. 

 

             ชนิดผง กก.ละ 570 บาท

                               

                                                             ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

                                                     ราคานี้  ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • ปูนปลาสเตอร์ในงานจิ๊กเกอร์12.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์

 • day1.jpg
  เป็นดินที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่...

 • 18.jpg
  ดินเหนียวและเด็ก:การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ Clay and Kids : The natual way to learn เป็นดินที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปั้นสำหรับเด็ก สะอาดและปราศจากสารเคมี ผลิตจากแหล่งดินธรรมชาติจึงเ...

 • 17.jpg
  เอนโกบ( Engobes ) ใช้ได้กับดินดิบหรือดินเผาดิบทั่วไป สามารถเดินเส้นนูนสีดินโดยการใช้พู่กัน , หลอดบีบ , การพ่น , ใช้ฟองน้ำ การขีดลาย และงานออกแบบสีนูนบนเคลือบดิบที่ยังไม่เผา หรือก...

 • 1u.jpg
  ปูนปลาสเตอร์ ( Plaster of Paris ) หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้มาจากการนำแร่ยิบซั่ม ( Gypsum ) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน ( ประมาณ 150 °C) ...

 • l21-182.jpg
  ในงานเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้วโดยเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูงวัตถุดิบเหล่านั้น เมื่อถึงจุดหลอมละลายชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินเคลือบ ทำให้ชิ้นงานมีความสว...

 • 1aed.jpg
  *สีดอกทานตะวันรหัส Mixing Stain 1ราคากก.ละ 925 บาทราคา 100 ก. = 95 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) *สีเหลืองข้าวโพดรหัส Mixing Stain 2ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท ( รั...

 • Untitled-1 copy 7.jpg
  สีสะเตนstains colors เป็นสารที่ให้สีคงทนถึงแม้จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้มาจากพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต...

 • น้ำทองในงานเบญจรงค์ , น้ำทองในงานเซรามิกส์
  ความหมายของคำว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นทอง12% ทอง6% หมายความว่าจำนวนในปริมาณในขวดที่เท่ากัน มีทองคำปนอยู่ในปริมาณเท่าไร เช่น มีปนอยู่ 12% - 11% หรือ6%เป็นต้น ยิ่ง%น้อย ความแวววาวขอ...

 • 2.jpg
  สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง ส่วนใหญ่สีที่ใช้ในงานไฟสูง จะเป็นสีจำพวกออกไซด์ ของธาตุทรานสิชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์ และอื่นๆ เป็นต้...

 • 1aaa.jpg
  พู่กันในงานตกแต่ง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานเซรามิกส์ นอกจากการออกแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ และรูปทรงแล้ว การเพิ่มลวดลายในงานเขียนเพิ่มเติมเข้าไป ก็เป็นอีกวิธิหนึ่ง ที...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  หม้อบด Pot Mill, Rapid mill ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลน ชนิดเดึยวกับที่ใช้ทำลูกถ้วยไฟฟ้าวัตถุดิบหลักจะใช้โพแตชเฟลด์สปาร์ ดินขาว ดินดําที่มีความเหนียวสูง ทรายละเอียด อลูมิน่...

 • Untitled-1.jpg
  สีบนเคลือบ Over Glaze Colour ใช้ในงานตบแต่งผิวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง แล้ว เช่นเนื้อพอร์เลน - โบนไชน่า - แผ่นกระแบื้อง - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้นเช่น งาน...

 • Untitled-1 copy 5.jpg
  . โคนวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยัง เป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจ สอบความเที่ย...

 • รรรรร.jpg
  Bullers Rings วัดอุณหภูมิในเตาเผา Bullers Ringsเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นรูปทรงวงแหวนภายในเตาเผา อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด ณ. อุณหภูมิจุดนั้นในตำแหนงที่วาง ซึ่งสา...

 • a.jpg
  เครื่องมือกลึงและแกะสลัก เป็นอุปกรณ์ตบแต่งที่ใช้ในกับงานดิน ( Clay ) และปูนปลาสเตอร์ ( Plaster )เพื่อให้เกิดความสวยงามได้รูปทรงตามต้องการ ด้ามไม้ทำมาจากไม้แดงซึ่งมีความทนทา...

 • 11.jpg
  โกร่งบดสาร(mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้าย...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม...
Visitors: 158,805