สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง  Underglaze colours Hi-tem. Liquid ชนิดบรรจุขวด 500 กรัม

 

 สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง

ส่วนใหญ่สีที่ใช้ในงานไฟสูง จะเป็นสีจำพวกออกไซด์

ของธาตุทรานสิชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์

นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์

และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกว่าจะได้มาใช้งานต้องผ่านขบวนการต่างๆหลายขั้นตอน กว่าจะมีค่าเสถียร เนื่องจากสารเริ่มต้นจำพวกออกไซด์ มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสีได้ง่ายเมื่อได้รับอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป หลังจากผ่านขบวนการแล้วสีจะได้รับบดเพื่อให้เกิดความละเอียด และผสมสารอื่นๆเพื่อให้เกิดการลื่นและเข้มของเนื้อสี เหมาะแก่การระบายด้วยแปรง หรือ พู่กัน บนเนื้อดินดิบ และเนื้อดินที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว 

 

                                           สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง

 สีชุดใต้เคลือบไฟสูง บรรจุ ขวด 100 กรัม จำนวน 12 ขวด ราคาชุดละ  4,255  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ชุดสีเขียนใต้เคลือบไฟสูง

สีขาว  รหัส UL 001 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีขาว  รหัส UL 001 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  240  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินโคบอลท์  UL 101 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  2,080  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินโคบอลท์  UL 101 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  655  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินแอนทิค  UL 102 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,925 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินแอนทิค  UL 102 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  630 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินอ่อน  รหัส   UL 103 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  775  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินอ่อน  รหัส   UL 103 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินแก่  รหัส   UL 105 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,485  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินแก่  รหัส   UL 105 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  550  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีฟ้า  รหัส   UL 107 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  815  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีฟ้า  รหัส   UL 107 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  275  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีฟ้า  รหัส   UL 108 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,405  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีฟ้า  รหัส   UL 108 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  420  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินแดนิช   รหัส   UL 109 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  2,125  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินแดนิช   รหัส   UL 109 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  655  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินคราม  รหัส  UL 110 H    บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,750  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินคราม  รหัส  UL 110 H    บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  655 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินรีกัล  รหัส  UL 111 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ   1,250   บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินรีกัล  รหัส  UL 111 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ   420  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลแดง  รหัส  UL 202 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  965  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำตาลแดง  รหัส  UL 202 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  405  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลซัลมอน  รหัส  UL 203 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  930  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำตาลซัลมอน  รหัส  UL 203 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลชอคโกแลต  รหัส   UL 204 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,155  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำตาลชอคโกแลต  รหัส  UL 204 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  550  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลอ่อน  รหัส   UL 205 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  930  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำตาลอ่อน  รหัส  UL 205 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  360  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีน้ำตาลแก่   รหัส   UL 206 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,155  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

* สีน้ำตาลแก่   รหัส   UL 206 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  465 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีเหลืองแมนดาริน   รหัส   UL 301 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,405  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

* สีเหลืองแมนดาริน   รหัส   UL 301 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  560  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองมะนาว    รหัส    UL 302 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  940  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองมะนาว   รหัส   UL 302 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองสด   รหัส    UL 303 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 940  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองสด   รหัส    UL 303 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองขมิ้น หัส UL 304 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 940  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองขมิ้น หัส UL 304 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองทอง หัส UL 305 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,035  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองทอง หัส UL 305 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 430  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองแมนดาริน(RF)  รหัส  UL 306 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 2,270 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองแมนดาริน(RF)  รหัส  UL 306 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 595 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวแก่ รหัส  UL  402 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,035  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวแก่ รหัส  UL  402 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  345  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวใบไม้ รหัส  UL  403 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  800  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวใบไม้ รหัส  UL  403 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  345  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวเข้ม     รหัส    UL  404 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,190 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวเข้ม     รหัส    UL  404 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 430 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวมะนาว  รหัส  UL 405  H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,250  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวมะนาว  รหัส  UL 405  H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 490  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวอ่อน  รหัส  UL  407 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,095  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวอ่อน  รหัส  UL  407 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวสด  รหัส  UL  408 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  915 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวสด  รหัส  UL  408 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 310 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวใบหญ้า  รหัส  UL  409 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  975 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวใบหญ้า  รหัส  UL  409 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 335 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวใบไม้ผลิ    รหัส     UL  410 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  915  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวใบไม้ผลิ    รหัส     UL  410 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 490  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีส้มทอง  รหัส  UL 501  H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,415  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีส้มทอง  รหัส  UL 501  H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 550  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีส้ม  รหัส  UL 502  H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,680  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีส้ม  รหัส  UL 502  H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีชมพู   รหัส UL 601  H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,275  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีชมพู   รหัส UL 601  H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 560  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีกุหลาบ  หัส  UL  602 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,275 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีกุหลาบ  หัส  UL  602 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 560 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงมารูน    รหัส  UL 605 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,155 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีแดงมารูน    รหัส  UL 605 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 515 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีปะการังชมพู   รหัส   UL 606 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 915  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีปะการังชมพู   รหัส   UL 606 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 430  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงส้ม  รหัส   UL  701 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,680  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีแดงส้ม  รหัส   UL  701 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงปะการ้ง รหัส  UL  702 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,680  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีแดงปะการ้ง รหัส  UL  702 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเแดงสด รหัส  UL  703 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,725  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเแดงสด รหัส  UL  703 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 620  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงสดเข้ม   รหัส    UL 704 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,725  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีแดงสดเข้ม   รหัส    UL 704 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 620  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

*สีแดงเข้ม  รหัส  UL  705 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,725  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

*สีแดงเข้ม  รหัส  UL  705 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 620  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

*สีแดงอินเดียน  รหัส  UL  706 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,680  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

*สีแดงอินเดียน  รหัส  UL  706 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

  

*สีส้มแดง  รหัส  UL  707 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,680  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

*สีส้มแดง  รหัส  UL  707 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีดำ   รหัส   UL  801 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,460 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีดำ   รหัส   UL  801 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 550 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเทาหมอก   รหัส   UL  802 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  755 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเทาหมอก   รหัส   UL  802 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 310 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเทาหิน  รหัส  UL  805 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  895  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเทาหิน  รหัส  UL  805 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีม่วงแก่   รหัส   UL  901 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,440  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีม่วงแก่   รหัส   UL  901 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  440   บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีม่วงน้ำเงิน รหัส  UL  902 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,440   บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีม่วงน้ำเงิน รหัส  UL  902 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  440 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีม่วงแดง  รหัส   UL  903 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,735  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีม่วงแดง  รหัส   UL  903 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 430   บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 
 
 
ราคานี้...... ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง
 

 • ปูนปลาสเตอร์ในงานจิ๊กเกอร์12.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์

 • day1.jpg
  เป็นดินที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่...

 • 18.jpg
  ดินเหนียวและเด็ก:การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ Clay and Kids : The natual way to learn เป็นดินที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปั้นสำหรับเด็ก สะอาดและปราศจากสารเคมี ผลิตจากแหล่งดินธรรมชาติจึงเ...

 • 1aed.jpg
  น้ำเคลือบ Glaze เคลือบ เป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบช...

 • 17.jpg
  เอนโกบ( Engobes ) ใช้ได้กับดินดิบหรือดินเผาดิบทั่วไป สามารถเดินเส้นนูนสีดินโดยการใช้พู่กัน , หลอดบีบ , การพ่น , ใช้ฟองน้ำ การขีดลาย และงานออกแบบสีนูนบนเคลือบดิบที่ยังไม่เผา หรือก...

 • 1u.jpg
  ปูนปลาสเตอร์ ( Plaster of Paris ) หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้มาจากการนำแร่ยิบซั่ม ( Gypsum ) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน ( ประมาณ 150 °...

 • l21-182.jpg
  ในงานเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้วโดยเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูงวัตถุดิบเหล่านั้น เมื่อถึงจุดหลอมละลายชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินเคลือบ ทำให้ชิ้นงานมีความสว...

 • 1aed.jpg
  *สีดอกทานตะวันรหัส Mixing Stain 1ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) *สีเหลืองข้าวโพดรหัส Mixing Stain 2ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท (...

 • Untitled-1 copy 7.jpg
  สีสะเตนstains colors เป็นสารที่ให้สีคงทนถึงแม้จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้มาจากพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต...

 • น้ำทองในงานเบญจรงค์ , น้ำทองในงานเซรามิกส์
  ความหมายของคำว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นทอง12% ทอง6% หมายความว่าจำนวนในปริมาณในขวดที่เท่ากัน มีทองคำปนอยู่ในปริมาณเท่าไร เช่น มีปนอยู่ 12% - 11% หรือ6%เป็นต้น ยิ่ง%น้อย ความแวววาวขอ...

 • 1aaa.jpg
  พู่กันในงานตกแต่ง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานเซรามิกส์ นอกจากการออกแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ และรูปทรงแล้ว การเพิ่มลวดลายในงานเขียนเพิ่มเติมเข้าไป ก็เป็นอีกวิธิหนึ่ง ที...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  หม้อบด Pot Mill, Rapid mill ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลน ชนิดเดึยวกับที่ใช้ทำลูกถ้วยไฟฟ้าวัตถุดิบหลักจะใช้โพแตชเฟลด์สปาร์ ดินขาว ดินดําที่มีความเหนียวสูง ทรายละเอียด อลูมิน่...

 • Untitled-1.jpg
  สีบนเคลือบ Over Glaze Colour ใช้ในงานตบแต่งผิวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง แล้ว เช่นเนื้อพอร์เลน - โบนไชน่า - แผ่นกระแบื้อง - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้นเช่น งาน...

 • Untitled-1 copy 5.jpg
  . โคนวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยัง เป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจ สอบความเที่ย...

 • รรรรร.jpg
  Bullers Rings วัดอุณหภูมิในเตาเผา Bullers Ringsเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นรูปทรงวงแหวนภายในเตาเผา อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด ณ. อุณหภูมิจุดนั้นในตำแหนงที่วาง ซึ่งสา...

 • a.jpg
  เครื่องมือกลึงและแกะสลัก เป็นอุปกรณ์ตบแต่งที่ใช้ในกับงานดิน ( Clay ) และปูนปลาสเตอร์ ( Plaster )เพื่อให้เกิดความสวยงามได้รูปทรงตามต้องการ ด้ามไม้ทำมาจากไม้แดงซึ่งมีความทนทา...

 • 11.jpg
  โกร่งบดสาร(mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้าย...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม...
Visitors: 268,604