สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง  Underglaze colours Hi-tem. Liquid ชนิดบรรจุขวด 500 กรัม

 

 สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง

ส่วนใหญ่สีที่ใช้ในงานไฟสูง จะเป็นสีจำพวกออกไซด์

ของธาตุทรานสิชั่น ต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์

นิเกิลออกไซด์ โคบอลต์ออกไซด์ แมงกานีสออกไซด์

และอื่นๆ เป็นต้น ซึ่งกว่าจะได้มาใช้งานต้องผ่านขบวนการต่างๆหลายขั้นตอน กว่าจะมีค่าเสถียร เนื่องจากสารเริ่มต้นจำพวกออกไซด์ มีข้อจำกัดอยู่ตรงที่ จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉดสีได้ง่ายเมื่อได้รับอุณหภูมิที่แตกต่างกันออกไป หลังจากผ่านขบวนการแล้วสีจะได้รับบดเพื่อให้เกิดความละเอียด และผสมสารอื่นๆเพื่อให้เกิดการลื่นและเข้มของเนื้อสี เหมาะแก่การระบายด้วยแปรง หรือ พู่กัน บนเนื้อดินดิบ และเนื้อดินที่ผ่านการเผาดิบมาแล้ว 

 

                                           สีเขียนใต้เคลือบไฟสูง

 

 สีชุดใต้เคลือบไฟสูง บรรจุ ขวด 100 กรัม จำนวน 12 ขวด ราคาชุดละ  4,255  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีที่แนะนำให้ใช้สำหรับการสั่งซื้อครั้งแรก

 

 สีเขียวแก่รหัส  UL 402 
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  1,035 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 345 บาท

 สีเขียวใบหญ้ารหัส  UL 409 
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  975 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 335 บาท

 สีดำรหัส  UL 801  
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  1,430 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 550 บาท

 สีเแดงสดรหัส  UL 703  
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  1,725 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 620 บาท

 

สีน้ำเงินแก่รหัส  UL 108  
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  1,405 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 420 บาท

น้ำเงินแอนทิค UL 102  
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  1,925 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 630 บาท

สีน้ำตาลแดงรหัส  UL 202 
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  965 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 405 บาท

สีตาลอ่อนรหัส  UL 205 
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  930 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 360 บาท

 

สีฟ้ารหัส  UL 107 H 
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  815 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 275 บาท

สีส้มรหัส  UL 502 H 
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  1,680 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 595 บาท

สีส้มแดงรหัส  UL 707 H 
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  1,680 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 595 บาทa

สีเหลืองทอง UL 305 H 
บรรจุ ขวด 500 กรัม
ขวดละ  1,035 บาท

บรรจุขวด100 กรัม

ขวดละ 430 บาทa

 

 ชุดสีเขียนใต้เคลือบไฟสูง ( เพิ่มเติม )

สีขาว  รหัส UL 001 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีขาว  รหัส UL 001 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  240  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินโคบอลท์  UL 101 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  2,080  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินโคบอลท์  UL 101 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  655  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 
 

สีน้ำเงินอ่อน  รหัส   UL 103 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  775  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินอ่อน  รหัส   UL 103 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินแก่  รหัส   UL 105 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,485  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินแก่  รหัส   UL 105 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  550  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินแดนิช   รหัส    UL 109 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,750  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินแดนิช   รหัส    UL 109 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  655  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินคราม  รหัส  UL 110 H    บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,790  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินคราม  รหัส  UL 110 H    บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  655 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำเงินรีกัล  รหัส  UL 111 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ   1,250   บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำเงินรีกัล  รหัส  UL 111 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ   420  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลซัลมอน  รหัส  UL 203 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  930  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำตาลซัลมอน  รหัส  UL 203 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีน้ำตาลชอคโกแลต  รหัส   UL 204 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,155  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีน้ำตาลชอคโกแลต  รหัส  UL 204 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  550  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีน้ำตาลแก่    รหัส   UL 206 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,155  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

* สีน้ำตาลแก่    รหัส   UL 206 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  465 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

* สีเหลืองแมนดาริน   รหัส   UL 301 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,405  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

* สีเหลืองแมนดาริน   รหัส   UL 301 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  560  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองมะนาว    รหัส    UL 302 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  940  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองมะนาว   รหัส   UL 302 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองสด   รหัส    UL 303 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 940  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองสด   รหัส    UL 303 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองขมิ้น หัส UL 304 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 940  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองขมิ้น หัส UL 304 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเหลืองแมนดาริน(RF)  รหัส  UL 306 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 2,270 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเหลืองแมนดาริน(RF)  รหัส  UL 306 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 595 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวใบไม้ รหัส  UL  403 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  800  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวใบไม้ รหัส  UL  403 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  335  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวเข้ม     รหัส    UL  404 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,190 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวเข้ม     รหัส    UL  404 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 430 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวมะนาว  รหัส  UL 405  H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,250  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวมะนาว  รหัส  UL 405  H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 490  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวอ่อน  รหัส  UL  407 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,095  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวอ่อน  รหัส  UL  407 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวสด  รหัส  UL  408 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  915 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวสด  รหัส  UL  408 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 310 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเขียวใบไม้ผลิ    รหัส     UL  410 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  915  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเขียวใบไม้ผลิ    รหัส     UL  410 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 490  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีส้มทอง  รหัส  UL 501  H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,415  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีส้มทอง  รหัส  UL 501  H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 550  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีชมพู   รหัส UL 601  H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,275  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีชมพู   รหัส UL 601  H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 560  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีกุหลาบ  หัส  UL  602 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,275 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีกุหลาบ  หัส  UL  602 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 560 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงมารูน    รหัส  UL 605 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,155 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีแดงมารูน    รหัส  UL 605 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 515 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีปะการังชมพู   รหัส   UL 606 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 915  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีปะการังชมพู   รหัส   UL 606 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 430  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงส้ม  รหัส   UL  701 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,680  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีแดงส้ม  รหัส   UL  701 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงปะการ้ง รหัส  UL  702 H   บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,680  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีแดงปะการ้ง รหัส  UL  702 H   บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีแดงสดเข้ม   รหัส    UL 704 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,725  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีแดงสดเข้ม   รหัส    UL 704 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 620  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

*สีแดงเข้ม  รหัส  UL  705 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,725  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

*สีแดงเข้ม  รหัส  UL  705 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 620  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

*สีแดงอินเดียน  รหัส  UL  706 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,680  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

*สีแดงอินเดียน  รหัส  UL  706 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 595  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเทาหมอก   รหัส   UL  802 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  755 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเทาหมอก   รหัส   UL  802 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 310 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีเทาหิน  รหัส  UL  805 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  895  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีเทาหิน  รหัส  UL  805 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  325  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีม่วงแก่   รหัส   UL  901 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,440  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีม่วงแก่   รหัส   UL  901 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  440   บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีม่วงน้ำเงิน รหัส  UL  902 H บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,440   บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีม่วงน้ำเงิน รหัส  UL  902 H บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  440 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีม่วงแดง  รหัส   UL  903 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ 1,430  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

สีม่วงแดง  รหัส   UL  903 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ 430   บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

สีม่วง   รหัส   UL  904 H  บรรจุ ขวด 500 กรัม ขวดละ  1,925  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
สีม่วง   รหัส   UL  904 H  บรรจุ ขวด 100 กรัม ขวดละ  630  บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )
 
ราคานี้...... ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง
 

 • ปูนปลาสเตอร์ในงานจิ๊กเกอร์12.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ในงานเซรามิกส์

 • day1.jpg
  เป็นดินที่ผลิตขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการเลือกใช้งาน ทั้งดินงานปั้นที่มีความเหนียวดีแต่ไม่โปร่งแสง หรือดินที่เหมาะสมสำหรับงานหล่อที่มีความขาวและโปร่งแสง ดินที่เหมาะสำหรับทั้งงานหล่...

 • 18.jpg
  ดินเหนียวและเด็ก:การเรียนรู้โดยวิธีธรรมชาติ Clay and Kids : The natual way to learn เป็นดินที่ผลิตขึ้นมาเพื่องานปั้นสำหรับเด็ก สะอาดและปราศจากสารเคมี ผลิตจากแหล่งดินธรรมชาติจึงเ...

 • 1aed.jpg
  น้ำเคลือบ Glaze เคลือบ เป็นชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิวผลิตภัณฑ์เซรามิก เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมันวาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเนื้อดินที่เคลือบ เคลือบช...

 • 17.jpg
  เอนโกบ( Engobes ) ใช้ได้กับดินดิบหรือดินเผาดิบทั่วไป สามารถเดินเส้นนูนสีดินโดยการใช้พู่กัน , หลอดบีบ , การพ่น , ใช้ฟองน้ำ การขีดลาย และงานออกแบบสีนูนบนเคลือบดิบที่ยังไม่เผา หรือก...

 • 1u.jpg
  ปูนปลาสเตอร์ ( Plaster of Paris ) หรือที่เรียกทางเคมีว่า Calcium sulfate hemihydrates ได้มาจากการนำแร่ยิบซั่ม ( Gypsum ) ซึ่งมีอยู่ทั่วไปในธรรมชาติมาให้ความร้อน ( ประมาณ 150 °C) ...

 • l21-182.jpg
  ในงานเซรามิกส์ ผลิตภัณฑ์ที่เคลือบแล้วโดยเผาผ่านความร้อนอุณภูมิสูงวัตถุดิบเหล่านั้น เมื่อถึงจุดหลอมละลายชั้นของเคลือบจะกลายเป็นแก้วมันวาวติดอยู่กับผิวดินเคลือบ ทำให้ชิ้นงานมีความสว...

 • 1aed.jpg
  *สีดอกทานตะวันรหัส Mixing Stain 1ราคากก.ละ 925 บาทราคา 100 ก. = 95 บาท ( รับสินค้าหน้าโรงงาน ) *สีเหลืองข้าวโพดรหัส Mixing Stain 2ราคากก.ละ 1,015 บาทราคา 100 ก. = 105 บาท ( รั...

 • Untitled-1 copy 7.jpg
  สีสะเตนstains colors เป็นสารที่ให้สีคงทนถึงแม้จะผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง ซึ่งได้มาจากพวกออกไซด์ของธาตุทรานสิชั่นต่างๆไม่ว่าจะเป็น เหล็กออกไซด์ นิเกิลออกไซด์ โคบอลต...

 • น้ำทองในงานเบญจรงค์ , น้ำทองในงานเซรามิกส์
  ความหมายของคำว่าทองกี่เปอร์เซ็นต์ เช่นทอง12% ทอง6% หมายความว่าจำนวนในปริมาณในขวดที่เท่ากัน มีทองคำปนอยู่ในปริมาณเท่าไร เช่น มีปนอยู่ 12% - 11% หรือ6%เป็นต้น ยิ่ง%น้อย ความแวววาวขอ...

 • 1aaa.jpg
  พู่กันในงานตกแต่ง การเพิ่มมูลค่าเพิ่มของงานเซรามิกส์ นอกจากการออกแบบ เนื้อดิน น้ำเคลือบ และรูปทรงแล้ว การเพิ่มลวดลายในงานเขียนเพิ่มเติมเข้าไป ก็เป็นอีกวิธิหนึ่ง ที...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  หม้อบด Pot Mill, Rapid mill ผลิตจากเนื้อดินอลูมิน่าพอร์ซเลน ชนิดเดึยวกับที่ใช้ทำลูกถ้วยไฟฟ้าวัตถุดิบหลักจะใช้โพแตชเฟลด์สปาร์ ดินขาว ดินดําที่มีความเหนียวสูง ทรายละเอียด อลูมิน่...

 • Untitled-1.jpg
  สีบนเคลือบ Over Glaze Colour ใช้ในงานตบแต่งผิวผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการเผาที่อุณหภูมิสูง แล้ว เช่นเนื้อพอร์เลน - โบนไชน่า - แผ่นกระแบื้อง - เครื่องใช้บนโต๊ะอาหาร เป็นต้นเช่น งาน...

 • Untitled-1 copy 5.jpg
  . โคนวัดอุณหภูมิ เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิภายในเตาเผาอีกแบบหนึ่ง ที่ยัง เป็นที่นิยม เพราะประหยัด และมีความแม่นยำสูง มีความ สะดวกในการใช้งาน และอีกทั้งมีการใช้เพื่อตรวจ สอบความเที่ย...

 • รรรรร.jpg
  Bullers Rings วัดอุณหภูมิในเตาเผา Bullers Ringsเป็นอุปกรณ์ตรวจเช็คอุณหภูมิเป็นรูปทรงวงแหวนภายในเตาเผา อีกแบบหนึ่งที่มีค่าเที่ยงตรงที่สุด ณ. อุณหภูมิจุดนั้นในตำแหนงที่วาง ซึ่งสา...

 • a.jpg
  เครื่องมือกลึงและแกะสลัก เป็นอุปกรณ์ตบแต่งที่ใช้ในกับงานดิน ( Clay ) และปูนปลาสเตอร์ ( Plaster )เพื่อให้เกิดความสวยงามได้รูปทรงตามต้องการ ด้ามไม้ทำมาจากไม้แดงซึ่งมีความทนทา...

 • 11.jpg
  โกร่งบดสาร(mortar and pestle) เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับบดสารให้ได้ขนาดที่เล็กลง หรือบดให้ละเอียด หรือใช้ผสมสารเคมีที่เป็นของแข็งเข้าด้วยกัน ส่วนที่ใช้บด (pestle) มีลักษณะคล้าย...

 • 1.jpg
  ตะแกรงกรอง (Test Sieve) เป็นเครื่องมือที่ใช้กรองอนุภาคของวัตถุดิบขนาดต่างๆ ตะแกรง โดยทั่วไปมักจะแบ่งตามลักษณะการสานดังนี้ ·ตะแกรง ลวดสาน (แบบตรง) เป็นที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรม...
Visitors: 192,426