กระบอกเบอร์เนอร์ หัวพ่นไฟ BURNER

หัวพ่นไฟBURNER

 

            เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานเตาเผา ความใหญ่ของรูนมหนู และจำนวนหัวเบอร์เนอร์ ( Burner ) ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา เช่นถ้าเตาเผาขนาดความจุ 1 แผ่น ควรใช้ความโตของนมหนู( เป็นชนิดทองเหลือง ) ประมาณ 0.7 – 0.8 ม.ม. จำนวนหัวเบอร์เนอร์ ประมาณ 4 หัว ( ข้างละ 2 หัว ) เป็นต้น 

 

หัวพ่นไฟ BURNER*หัวพ่นไฟสำหรับงานเตาเผาเซรามิกส์ ราคา ชุดละ 2,830 บาท พร้อมใช้งาน ( ประกอบด้วยกระบอกเบอร์เนอร์ – นมหนูชนิดทองเหลือง – สายทองแดงขนาด 6 ม.ม. – ชุดตาไก่ 2 ชุด – นิเปิลทองเหลือง - หัวครอบอิฐ 1 ชุด ) รับสินค้าหน้าโรงงาน 

                               

                               ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

 

*หัวพ่นไฟสำหรับงานเตารากุ ราคา ชุดละ 4,000 บาท พร้อมใช้งาน ( ประกอบด้วยกระบอกเบอร์เนอร์ – นมหนูชนิดทองเหลือง – สายทองแดงขนาด 6 ม.ม. – ชุดตาไก่ 2 ชุด – นิเปิลทองเหลือง - สายแก๊ส 1.5 เมตร - บอลวาล์วชนิดใช้กับแก๊ส -เข็มขัดรัดสาย - ชุดควบคุมแรงดันแก๊ส ) รับสินค้าหน้าโรงงาน 

 

 

*หัวพ่นไฟสำหรับงาน อเนกประสงค์ ราคา ชุดละ 945 บาท พร้อมใช้งาน (  นมหนูชนิดทองเหลือง – สายทองแดงขนาด 6 ม.ม. – ชุดตาไก่ 2 ชุด – นิเปิลทองเหลือง -  บอลวาล์วชนิดใช้กับแก๊ส -เข็มขัดรัดสาย  ) รับสินค้าหน้าโรงงาน 

 

*หัวพ่นไฟ ราคา ชุดละ 350 บาท พร้อมใช้งาน ( นมหนูชนิดทองเหลือง- ชุดตาไก่ 1 ชุด  ) รับสินค้าหน้าโรงงาน 

 

 

 *หัวพ่นไฟ ราคาอันละ 325 บาท  

                           

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 


  • อุปกรณ์เตาเผาชนิด ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

  • พ่นไฟ.jpg
    อิฐครอบหัวพ่นไฟ *ฝาครอบบน หัวพ่นไฟราคาอันละ 37 บาท *ฝาครอบล่าง หัวพ่นไฟราคาอันละ 75 บาท *หัวครอบพ่นไฟ1600 Cราคาอันละ 265บาท *ชุ...

  • 2.jpg
    อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานทำเตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงนับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการใช้เตาเพื่อเผาชิ้นงานการเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่งทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นก...
Visitors: 272,651