หัวพ่นไฟ ชนิดใช้แก๊ส Gas Burner

 

รุ่น 11.6 ถึง 349 Kw.

แบบ 1 stage ใช้ไฟ 220 โวลต์

โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตาม ราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้  ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการ  และราคาก็ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามขนาดของกำลังที่ใช้ที่แตกต่างกันออกไปด้วย  ดังนั้น โดยทั่วไปเมื่อมีการพิจารณาราคาจากแก๊ส LPG แล้ว  ก็จะมีการเปรียบเทียบกับราคาของน้ำมัน  เช่น  เมื่อจะใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงก็จะต้องเปรียบเทียบราคาแก๊สกับน้ำมันที่จะนำมาใช้  โดยคำนึงถึงบทบาทของผู้จัดส่งด้วยเพราะความคล่องตัวสะดวกสบาย เป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึง ต้องมีการทำงานอย่างต่อเนื่องไม่สามารถหยุดชะงักขณะปฏิบัติงานได้  

      

 เหมาะสำหรับ นำใช้งาน ต่างๆ เช่น ห้องอบสี , เตาเผาเซรามิกส์ , เตาอบสีรถยนต์

เตาเผาศพ , เตาเผาขยะ , เตาหลอมโลหะต่าง ๆ , หม้อต้มไอน้ำ , ฯลฯ

มีให้เลือก ใช้หลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ขนาดของปากกระบอกหัวพ่นมี

ตั้งแต่  80 , 90 , 110 , 124 , 130 , 150 , 165 , 175 และ 212  มิลลิเมตร

 

รุ่น 11.6 ถึง 349 Kw.

แบบ 1 stage ใช้ไฟ 220 โวลต์

ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ( Gas burners )

 

 

ขนาดของปากพ่นไฟ 90 ม.ม.

10,000 - 29,000 kcal/h

11.6 - 34.2 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1 stage 38,475 บาท

( ปกติราคา 46,170 บาท )FBR..GAS X0

 

อุปกรณ์เสริม 7,400 บาท
ประกอบด้วย Ball Valve 1/4 ,Ball Valve 1/2 ,GAS Filter 3/4

,Pressure Gauge ,Second Stage Regula ,Flexible Hose

..............................

 

ขนาดของปากพ่นไฟ 90 ม.ม.

20,000 - 50,000 kcal/h

23.2 - 58 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ stage 30,645 บาท 

 ( ปกติ 35,250 บาท )FBR GAS X1

อุปกรณ์เสริม 10,800 บาท

ประกอบด้วย Valve , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.......................................

 

ขนาดของปากพ่นไฟ 90 ม.ม.

35,000 - 80,000 kcal/h

40.6 - 93 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1stage 44,685 บาท 

 ( ปกติราคา 53,622 บาท )FBR GAS X2

อุปกรณ์เสริม 10,800 บาท
ประกอบด้วย Valve , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

..............................

 

ขนาดของปากพ่นไฟ 108 ม.ม.

60,000 - 150,000 kcal/h

70 - 174 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1 stage 58,050 บาท 

 ( ปกติราคา 69,660 บาท )FBR GAS X3

อุปกรณ์เสริม 10,800 บาท
ประกอบด้วย Valve , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

...................................

 

หลอมอลูมิเนียม 350 กก.

เผากลิ่นและควันเตาเผาไร้มลพิษ

ขนาดของปากพ่นไฟ 125 ม.ม.

100,000 - 200,000 kcal/h

116 - 232 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1 stage 67,080 บาท 

 ( ปกติราคา 80,496 บาท )FBR GAS X4

อุปกรณ์เสริม 10,800 บาท
ประกอบด้วย Valve , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.................................

 

เผาห้องล่างเตาเผาไร้มลพิษ 

ขนาดของปากพ่นไฟ 138 ม.ม.

130,000 - 300,000 kcal/h

151 - 349 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1stage 73,305 บาท 

 ( ปกติราคา 87,970 บาท )FBR GAS X5

อุปกรณ์เสริม 10,800 บาท
ประกอบด้วย Valve , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.................................

 

รุ่น 17ถึง 120 Kw.

แบบ 1 stage และ 2 stage ใช้ไฟ 220 โวลต์

ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ( Gas burners ) 

 

 

 ขนาดของปากพ่นไฟ 89 ม.ม.

14,650 - 41,380 kcal/h

17 - 48 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1 stage 31,000 บาทupแล้ว 

 ( ปกติราคา 35,500 บาท )Ecoflam Max 40

อุปกรณ์เสริม 14,380 บาท
ประกอบด้วย Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.........................................
 
 
 ขนาดของปากพ่นไฟ 89 ม.ม.

29,310 - 60,340 kcal/h

34 - 70 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1 stage .... บาท 

 ( ปกติราคา .... บาท )Ecoflam Max 70

อุปกรณ์เสริม ..... บาท

ประกอบด้วย Gruppo Rampa Gas Coppleto MB-DLE , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.........................................
 
 
 ขนาดของปากพ่นไฟ 89 ม.ม.

21,600 - 60,340 kcal/h

25 - 70 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ stage..... บาท

( ปกติราคา ...... บาท )Ecoflam Max 70 P AB

อุปกรณ์เสริม ..... บาท
ประกอบด้วย Gruppo Rampa Gas Coppleto MB-DLE , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.........................................
 
 
 ขนาดของปากพ่นไฟ 98 ม.ม.

42,240 - 96,100 kcal/h

49 - 108 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1 stage 41,000 บาท 

 ( ปกติราคา 47,135 บาท )Ecoflam Max 105 P

อุปกรณ์เสริม 14,830 บาท

 

ราคาหัวพ่นไฟstage .... บาท

( ปกติราคา .... บาท )Ecoflam Max 105 P AB

อุปกรณ์เสริม .... บาท
ประกอบด้วย Gruppo Rampa Gas Coppleto MB-DLE , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.........................................
 
 
 
 
 ขนาดของปากพ่นไฟ 98 ม.ม.

42,240 - 103,450 kcal/h

49 - 120 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1 stage ..... บาท 

 ( ปกติราคา ...... บาท )Ecoflam Max 120

ราคาหัวพ่นไฟstage ..... บาท

( ปกติราคา ..... บาท )Ecoflam Max 120

อุปกรณ์เสริม .... บาท

ประกอบด้วย Gruppo Rampa Gas Coppleto MB-DLE , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.........................................
 
 
 ขนาดของปากพ่นไฟ 98 ม.ม.

34,480 - 103,450 kcal/h

40 - 120 kw.

ราคาหัวพ่นไฟ1 stage ..... บาท 

 ( ปกติราคา ...... บาท )Ecoflam Max 120AB

ราคาหัวพ่นไฟstage ..... บาท

( ปกติราคา ..... บาท )Ecoflam Max 120AB

อุปกรณ์เสริม ..... บาท
ประกอบด้วย Gruppo Rampa Gas Coppleto MB-DLE , Filter,

Pressure Gauge ,Regulator ,Flexible Hose

.........................................

 


 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแบบ 2 stage 349 kw.jpg
  รุ่น23.2 ถึง 349Kw. แบบ2 stageใช้ไฟ220โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการและราคาก็ยังส...

 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแบบ 1stage 349 kw.jpg
  รุ่น23.2 ถึง 349Kw. ใช้กับเตา ทำขนม ( Bakery oven ) แบบ1 stageใช้ไฟ220โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเ...

 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแบบ 1stage 522 kw.jpg
  รุ่น232 ถึง 522Kw. แบบ1 stageใช้ไฟ380โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการและราคาก็ยังสา...

 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแบบ 2stage 522 kw.jpg
  รุ่น232 ถึง 522Kw. แบบ2 stageใช้ไฟ380โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการและราคาก็ยังสา...

 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแบบ 2stage 1744 kw.jpg
  รุ่น406 ถึง 1744Kw. แบบ2 stageใช้ไฟ380โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการและราคาก็ยังส...

 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิงแบบ 2stage 2900 kw.jpg
  รุ่น1044 ถึง 2900Kw. แบบ2 stageใช้ไฟ380โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการและราคาก็ยัง...

 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง7558 kw.jpg
  รุ่น1392 ถึง 7558Kw. ใช้ไฟ380โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการและราคาก็ยังสามารถเปลี...

 • รวม2.jpg
  ชุดหมวดหมู่ หัวพ่นไฟ Burnerพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ

 • หัวพ่นไฟ Burner ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง.jpg
  หัวพ่นไฟชนิดใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาคุมและเกี่ยวข้องใกับการใช้งาน เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้ที่...

 • หัวพ่นไฟชนิดใช้น้ำมันเตา 57-284 kw..jpg
  น้ำมันเตา(Fuel Oils) น้ำมันเตาถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคาถูก และให้พลังงานสูง น้ำมันเตา (Fuel Oils) เป็นน้ำมันที่ได้จากก้นหอกลั่...

 • 7.jpg
  ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุมไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมแรงการไหลออก ...

 • 5.jpg
  ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุม ไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมแรงการ...

 • 7.jpg
  ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุมไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมการไหลออก มีเ...

 • อินฟราเรดเบอร์เนอร์ชนิดใช้แก๊ส.jpg
  หัวพ่นไฟอินฟราเรดชนิดใช้แก๊สINFRARED GAS BURNERหัวเตาอินฟราเรด เป็นแบบชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ให้ความร้อนแบบแผ่รังสีRadiant Infrared Heatingให้ความร้อนสูงจึงทำให้การสูญเสียความร้...

 • วัสดุและอุปกรณ์ในงานอินฟราเรดแก๊ส.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ ในงานอินฟราเรดแบบแก๊ส

 • 8.jpg
  ตะแกรงเหล็กในเตาเผา การนำไปใช้งาน..ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในเตาเผา เนื้อโลหะส่วนใหญ่จะทำมาจากเนื้อนิโคซิล่อนและอื่นๆซึ่งมีส่วนผสมเพื่อให้ทนไฟและทนการกัดกร่อนในเตาเผา ได้ดี เช่นนำไปใช้ใน...
Visitors: 272,651