เครื่องควบคุมกำลังไฟฟ้า Power Regulator ( SSR และ SCR )

 

 

       Solid State Relay ( S.S.R ) และ Power Regulator S.C.R. ) ใช้ในการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า มีให้เลือกทั้ง 1เฟส และ 3 เฟส มีระบบฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน

ตัวอย่าง….

          ถ้าเตาเผาใบหนึ่งมีการคำนวณแล้วใช้กระแสมากเกินไป เช่น  50 แอมป์ ใช้ลวดฮิทเตอร์ขนาด 3 ม.ม. ซึ่งทำให้ขดลวดฮิทเตอร์ อายุการใช้งานสั้น และขาดง่าย

อย่างแน่นอน เพราะความเหมาะสมของขดลวดขนาด 3 ม.ม. ไม่ควรจ่ายกระแสเกิน 30 แอมป์ เรา

สามารถใช้ SCR หรี่กระแสให้เหลือ 30 แอมป์ได้

          นอกจากนี้แล้วข้อดีของการใช้ SSR หรือ SCR ยังทำให้ประหยัดไฟฟ้าอีกประมาณ 30 % 

ขดลวดฮิทเตอร์ไม่ค่อยขาด และเสียงจะเงียบไม่ได้ยินการทำงานของแม็กเนติคตลอดการเผาเตา


 เครื่องควบคุมกำลัง SSR ขนาด 40 แอมป์ ไฟ 220 โวลต์ 

ราคาปกติตัวละ 1,270 บาท ลดเหลือชุดละ 1,060 บาท ( ราคารวมขาระบายความร้อนฮิตซิ๊งค์ )

 

 เครื่องควบคุมกำลัง SSR ขนาด 60 แอมป์ ไฟ 220 โวลต์ 

ราคาปกติตัวละ 1,555 บาท ลดเหลือ 1,290 บาท ราคารวมขาระบายความร้อนฮิตซิ๊งค์ ) 


 เครื่องควบคุมกำลัง SSR ขนาด 80 แอมป์ ไฟ 220 โวลต์ ราคาปกติตัวละ 1,885 บาท 

ลด
เหลือ 1,570 บาทvc ราคารวมขาระบายความร้อนฮิตซิ๊งค์ )


 
เครื่องควบคุมกำลัง SSR ขนาด 40 แอมป์ ไฟ 380 โวลต์ ราคาปกติตัวละ 4,915 บาท 

ลด
เหลือ 4,092 บาท ราคารวมขาระบายความร้อนฮิตซิ๊งค์ ) 


 เครื่องควบคุมกำลัง SSR ขนาด 80 แอมป์ ไฟ 380 โวลต์ ราคาปกติตัวละ 6,465 บาท 

ลด
เหลือ 5,390 บาท ราคารวมขาระบายความร้อนฮิตซิ๊งค์ )  

 SCR ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลต์

 

SCR ขนาด 30 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 6,790 บาท

เหลือราคา 6,165 บาท ( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 40 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา .... บาท 

เหลือราคา .... บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 45 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 12,960 บาท 

เหลือราคา 10,800 บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 60 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 10,185 บาท 

เหลือราคา 8,860 บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 80 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 10,930 บาท

เหลือราคา 9,510 บาทv( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 100 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา .... บาท 

เหลือราคา .... บาทราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 120 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา .... บาท 

เหลือราคา .... บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 150 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 18,120 บาท 

เหลือราคา 16,465 บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 180 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 21,660 บาท 

เหลือราคา 19,690 บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 230 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 22,985 บาท 

เหลือราคา 20,895 บาทราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 300 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 34,885 บาท 

เหลือราคา 31,710 บาทราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 380 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 47,355 บาท 

เหลือราคา 43,050 บาทราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 450 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 60,410 บาท 

เหลือราคา 54,915 บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 580 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 77,385 บาท 

เหลือราคา 70,350 บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด 720 แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา 111,230 บาท 

เหลือราคา 101,115 บาท( ราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

SCR ขนาด .... แอมป์

ใช้กับไฟ 220 โวลต์

ปกติราคา .... บาท 

เหลือราคา .... บาทราคารวมขาฮิทซิ้งค์ )

 

 

SCR ใช้กับไฟฟ้า 380 โวลต์

 

SCR ขนาด 30 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 15,120 บาท

เหลือราคา 12,600 บาท

 

SCR ขนาด 45 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 22,680 บาท

เหลือราคา 18,900 บาทupkm

 

SCR ขนาด 60 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 19,140 บาท

เหลือราคา 15,950 บาท

 

SCR ขนาด 80 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 23,100 บาท

เหลือราคา 19,250 บาท

 

SCR ขนาด 100 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 29,220 บาท

เหลือราคา 24,350 บาท

 

SCR ขนาด 125 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 46,980 บาท

เหลือราคา 39,150 บาทkm

 

SCR ขนาด 150 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 36,487 บาท

เหลือราคา 34,100 บาท

 

SCR ขนาด 180 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 51,480 บาท

เหลือราคา 42,900 บาท

 

SCR ขนาด 230 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 57,673 บาท

เหลือราคา 53,900 บาท

 

SCR ขนาด 300 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 98,280 บาท

เหลือราคา 81,900 บาท

 

SCR ขนาด 380 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 117,180 บาท

เหลือราคา 97,650 บาท

 

SCR ขนาด 450 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 64,680 บาท

เหลือราคา 53,900 บาท

 

SCR ขนาด 580 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 64,680 บาท

เหลือราคา 53,900 บาท

 

SCR ขนาด 720 แอมป์

ใช้กับไฟ 380 โวลต์

ปกติ ราคา 277,200 บาท

เหลือราคา 231,000 บาท

 

                            

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

Visitors: 276,384