เครื่องจักรในงานเซรามิกส์

 

 

 

รับสร้างเครื่องจักรในงานเซรามิกส์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- เตาเผาชนิดใช้ไฟฟ้าเป็นเชื้อเพลิง Electric Furnace,Electric Testing Furnace

 เตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง Gas LPG Test Furnace,Shuttle Kiln 

 

เครื่องจักรในงานบดละเอียด  Speed Mill - Gear Grinder-Pot Mill - Ball Mill 

 

 เครื่องจักรในงานกรองระบบสั่น  Vibrating Sieve

 

เครื่องจักรในงานกรองแยกสาร  Filter Press

 

เครื่องจักรในงานอัดรีด  Extruder - Clay Mixing - Pug Mill

 

เครื่องจักรในงานกวนผสมระบบสุณญากาศ  Vacuum Agitator For Plaster

 

เครื่องจักรในงานกวนผสม  Agitator High Speed - Agitator Low Speed - Homogenizer

 

เครื่องจักรในงานขึ้นรูปอิสระ  Potter's Wheel -  Electric Wheel

 

เครื่องจักรในงานขึ้นรูปด้วยใบมีด  Jigger ( Normal Arm ) - Jigger ( Normal Arm & Wall ) - Jigger ( Arm Slide & Wall ) - Jigger ( Arm Slide )

 

เครื่องจักรในงานขึ้นรูปทรงต่างๆ  Slab Roller - Vacuum Solid - Ram press

 

เครื่องจักรในงานตบแต่ง Hand Wheel - Glaze Spraying Booth - Glaze Spraying Gun - Rubbing Glazer - Knead Table

 

  ฝ่ายเทคนิค - ซ่อมบำรุง 087- 5049941 

Visitors: 276,385