เครื่องกรองแยกสาร

         เครื่องกรองแยกสาร

เครื่องอัดกรองน้ำดิน หรือ Filter Press

 

 เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับกรองเอาน้ำออกจากน้ำดินที่ผ่านการบดด้วยหม้อบด น้ำจะถูกแยกออกและคงเหลือดินที่มีค่าความชื้นประมาณ 26-28 เปอร์เซ็นต์ค้างบนแผ่นผ้ากรอง เราเรียกดินที่ได้จากการกรองแล้วนี้ว่า เค้ก(Cake) ปกติแล้วค่าความชื้นของดินเค้กจะไม่เท่ากันบริเวณตรงกลางมักจะมีความชื้นสูงกว่าบริเวณขอบเราจึงต้องนําดินเค้กนี้ไปหมัก คือ เก็บไว้ในห้องที่ควบคุมความชื้นเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนเพื่อให้ความชื้นกระจายตัวทั่วถึงทั้งแผ่นเค้ก


  • เครื่องอัดน้ำดิน 12 นิ้ว
    รายละเอียดตัวเครื่อง · เครื่องกรองอัดประกอบด้วยแพลท(Plate)ทำด้วยเหล็กหล่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12นิ้วจำนวน 20แผ่น · ตัวแท่นทำด้วยเหล็กรางน้ำขนาด 4 นิ้ว · ขนาดตัวเครื่อง 432× 1100 ×6...
Visitors: 268,605