เครื่องขึ้นรูปทรงต่างๆ

เครื่องขึ้นรูปทรงต่างๆ

เครื่องจักรและอุปกรณ์บางรายการ การใช้งานอาจต้องคำนึงถึงความแข็งของเนื้อดินหรือความหนืด (Viscosity)ด้วยในการทำงานของเครื่องมือ

 

 เช่น คุณสมบัติของน้ำดินที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนตัวและความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับการไหลตัว นอกจากนี้ยังเป็นการวัดความสม่ำเสมอของน้ำดิน ซึ่งมีค่า ค่าหนึ่งต่อการต้านทานการไหลของน้ำดิน 


 • slap roller 1.jpg
  เครื่องรีดดินแผ่น Slab Roller รหัส SL-R-40 เครื่องรีดดินแผ่น Slab Roller รหัสSL-R-40

 • เครื่องฉีดฯ.jpg
  ลักษณะการใช้งาน เป็นการขึ้นรูปแบบ อีกวิธีหนึ่ง ด้วยแรงดันอากาศไม่จำเป็นต้องอาศัยการไหลตัวของน้ำดิน จึงสามารถนำเศษดินที่ไม่ใช้ นำกลับมาใช้ใหม่ได้ถึง 100 เปอร์เซ็นต์ สามารถผลิตชิ้น...

 • 05092006.JPG
  ลักษณะการใช้ เป็นเครื่องขึ้นรูปชนิดหนึ่ง ที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากๆ และไม่เปลืองแบบพิมพ์เป็นการทำงานโดยวางระบบท่อลมในแม่พิมพ์ เมื่อเครื่องทำการกดชิ้นงานลมจะทำห...

 • DCP_3238.JPG
  ลักษณะการใช้ เป็นเครื่องขึ้นรูปชนิดหนึ่ง ที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากๆ และไม่เปลืองแบบพิมพ์เป็นการทำงานโดยวางระบบท่อลมในแม่พิมพ์ เมื่อเครื่องทำการกดชิ้นงานลมจะทำห...

 • เว็บแร็ม.jpg
  ลักษณะการใช้ เป็นเครื่องขึ้นรูปชนิดหนึ่ง ที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากๆ และไม่เปลืองแบบพิมพ์เป็นการทำงานโดยวางระบบท่อลมในแม่พิมพ์ เมื่อเครื่องทำการกดชิ้นงานลม...

 • เว็บแร็ม.jpg
  ลักษณะการใช้ เป็นเครื่องขึ้นรูปชนิดหนึ่ง ที่ใช้งานสะดวก เหมาะสำหรับการผลิตเป็นจำนวนมากๆ และไม่เปลืองแบบพิมพ์เป็นการทำงานโดยวางระบบท่อลมในแม่พิมพ์ เมื่อเครื่องทำการกดชิ้นงานลม...
Visitors: 272,651