เครื่องจักรในงานอัดรีด

 

     เครื่องจักรในงานอัดรัด

เครื่องรีดดินมี 2 แบบคือ แบบธรรมดาและแบบสุญญากาศ ดินเค้กที่นํามา

ผานเครื่องรีดดินนี้จะถูกสวานผานในเครื่องรีดดินตัดและบดคลุกเคลากัน

คลายการนวดดิน จากนั้นดินจะถูกผลักออกมาผานหองสุญญากาศในกรณ์ใชเครื่องรีดดินสุญญากาศ อากาศจะถูกดูดออกไปจากเนื้อดิน แตถ้าเป็น

เครื่องรีดดินธรรมดาอาจจะยังมีอากาศอยู่ในเนื้อดิน ซึ่งตองขจัดให้หมดไป

ก่อนที่จะนำไปขึ้นรูปเนื่องจากจะทําใหเกิดปัญหาขณะทําการเผาได้


 • เครื่องรีดดิน 200 กก.
  รายละเอียดของตัวเครื่อง · ระบบ De-Airing Extruder · ขนาด กว้าง 76.5× ยาว 207×สูง 146 ม.ม. · ขนาดท่อปากรัดดิน เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 – 75 ม.ม. · เสื้อรีดทำด้วยโลหะไร้สนิม กล่องเกียร์บ็...

 • คู่.jpg
  เครื่องรีดดินเหนียวพร้อมถังผสม รหัส ET-16 ลักษณะการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ผสมรีดดินที่มีความเหนียว เช่นดินพื้นบ้าน ใช้ในงานประเภทปั้นหุ่น ขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน หรือรีดก้อนอิฐในงานก่อส...

 • เครื่องผสมดิน
  ลักษณะการใช้งาน เป็นเครื่องมือผสมชนิดหนึ่ง เนื้อดินที่ผ่านเครื่องผสมนี้จะถูกเกลียวภายในตัดรีดคลุกเคล้ากัน คล้ายกับการนวดดิน เหมาะสำหรับการใช้ที่ต้องการปริมาณดินมาก และมีการใช้แบบต่...

 • Pug mill เครื่องอัดคลุกผสม
  ลักษณะการใช้งาน เป็นเครื่องมือผสมชนิดหนึ่ง เนื้อดินที่ผ่านเครื่องผสมนี้ จะถูกเกลียวภายในตัดรีดคลุกเคล้ากัน คล้ายกับการนวดดิน เหมาะสำหรับการนำเนื้อดินไปปั้นหุ่นต้นแบบรายละเอียงของตั...

 • เครื่องรีดดินเหนียว แบบชนิดมีลูกกลิ้ง
  ลักษณะการใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ผสมรีดดินที่มีความเหนียว เช่นดินพื้นบ้าน ใช้ในงานประเภทปั้นหุ่น หรือขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน ( ควรมีการเตรียมดินก่อน โดยการหมักดินในบ่อพักล่วงหน้าอย่างน้อย...

 • Pug mill , เครื่องอัดคลุกผสมแบบมีลูกกลิ้งส่งดินพร้อมฝาปิดป้องกันดินแข็ง
  รายละเอียงของตัวเครื่อง· ขนาดฐานตัวเครื่อง กว้าง 640 ม.ม. ยาว 1,680 ม.ม. · กระบอกท่อเสื้อทำด้วยเหล็กเหนียว หนา 6 ม.ม.กรุด้วยแสตนเลสหนา 3 ม.ม.· ขนาดของแผ่นกันดินวนภายใน ทำด้วยแสตนเล...
Visitors: 237,192