เครื่องจักรในงานตบแต่ง

เครื่องจักรในงานตบแต่ง

เป็นเครื่องมือที่ใช้ตบแต่งแบบต่างๆเป็นเครื่องมือและอุปกรณ์อีกแบบหนึ่ง ซึ่งสร้างสรรค์ทำให้ชิ้นงานเกิดความสวยงามสะดุดตาของสิ่งของเครื่องใช้ ดังนั้นนับแต่อดีตแล้ว ผู้ผลิตจึงคิดค้นหาวิธีการสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อให้พัฒนาอยู่ตลอดเวลา เพื่อดึงดูดความสนใจผู้ซื้อผลิตภัณฑ์เซรามิกส์

 


 • 11111.jpg
  แป้นแต่งมือ Hand Wheel รหัส HA-W-45 ลักษณะการใช้งาน เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบในงานหล่อและเขียนลาย เช่นในงานหล่อใช้ตัดปากภาชนะทรงกลมต่างๆ ในงานเขียนลวดลายใช้วนเส้นเพื่อประ...

 • ตู้พ่นเคลือบ.jpg
  ตู้พ่นเคลือบ (รหัส GL-SB-48 ) Glaze Spraying Booth การใช้งาน เป็นการสร้างผิวเคลือบให้กลับผลิตภัณฑ์อีกวิธีหนึ่ง แทนการจุ่มในถัง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเคลือบจำกัดไม่มากนัก ...

 • IMG_1389.jpg
  ตู้พ่นเคลือบทรงสูง Glaze Spraying Booth รหัส GL-SB-48/1 การใช้งาน เป็นการสร้างผิวเคลือบให้กับผลิตภัณฑ์อีกวิธีหนึ่ง แทนการจุ่มในถัง เหมาะสำหรับชิ้นงานขนาดกลาง ความสูง...

 • 99.jpg
  ชุดพ่นเคลือบ พร้อมอุปกรณ์ รหัส GL-PG-49 การใช้งาน เป็นการสร้างผิวเคลือบให้กลับผลิตภัณฑ์อีกวิธีหนึ่ง แทนการจุ่มในถัง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเคลือบจำกัดไม่มากนัก หรือสร้างผ...

 • 2.jpg
  การใช้งาน เป็นการสร้างผิวเคลือบให้กลับผลิตภัณฑ์อีกวิธีหนึ่ง แทนการจุ่มในถัง เหมาะสำหรับผู้ที่มีเคลือบจำกัดไม่มากนัก หรือสร้างผิวเคลือบให้กับชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถจุ่มในถั...

 • 6.jpg
  เครื่องเช็ดเคลือบ แบบ 3 ลูกกลิ้ง Rubbing Glazer รหัส RU-G-51 ลักษณะการใช้งาน เป็นเครื่องเช็ดน้ำเคลือบ เหมาะสำหรับใช้เช็ดก้นชิ้นงานที่ชุบเคลือบแล้ว ที่มีปริมาณมาก ทำให้ประห...

 • 55.jpg
  เครื่องเช็ดเคลือบ แบบ 3 ลูกกลิ้ง มีชั้นวางพร้อมโต๊ะ Rubbing Glazer รหัส Ru-G-51/1 ลักษณะการใช้งาน เป็นเครื่องเช็ดน้ำเคลือบ เหมาะสำหรับใช้เช็ดก้นชิ้นงานที่ชุบเคลือ...

 • เอา.jpg
  โต๊ะนวดดินในงานเซรามิกส์ ลักษณะการใช้งาน เป็นโต๊ะที่ถูกออกแบบมาใช้กับงานนวดดินโดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นขนาดความใหญ่ของขาโต๊ะ ความสูงของตัวโต๊ะซึ่งรองรับกับแรงขณะถ่ายน้ำหนักดันไปข้างห...

 • แป้นหมุนมือ.jpg
  แป้นหมุนมือ 16 นิ้้ว HAND WHEEL :KICK WHEELรหัส HA-W-46 ลักษณะการใช้งาน เป็นอุปกรณ์หลักที่ใช้ประกอบในงานหล่อ , งานปั้นหุ่นและเขียนลาย เช่นในงานปั้...

 • dd.jpg
  ชั้นวางรหัสสินค้า 50/1 ลักษณะการใช้งาน ใช้วางวัสดุอุปกรณ์ สิ่งของต่างๆ รายละเอียด โครงสร้างทำด้วยเหล็กฉากขนาด 1.5 นิ้ว ขนาดของโครงสร้าง กว้าง 80...
Visitors: 268,601