เครื่องจักรในงานกวนผสม

เครื่องจักรในงานกวนผสม

เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่มีใบพัดที่ต่อกับแกนเพลาในแนวดิ่งเป็นตัวปั่นกวน ถังปั่นกวนมีหลายรูปทรงแล้วแต่การออกแบบเช่น ถังปั่นกวนทรงกลม ทรงแปดเหลี่ยม ทรงสี่เหลี่ยม เป็นต้น หลักการทํางานการปั่นกวนวัตถุดิบจะอาศัยน้ำเป็นตัวผสมในปริมาณมาก เมื่อต้องการผสมและป่วนกวนวัตถุดิบ โดยผสมวัตถุดิบกับน้ำในสัดส่วนที่กําหนด

จากนั้นเปิดเครื่องปั่นกวน ใบพัดของเครื่องปั่นกวนที่ยึดปลายด้านหนึ่งติดกับแกนเพลา ซึ่งปลายด้านหนึ่งของแกนเพลาจะโยงกับสายพานและตัวมอเตอร์ไฟฟ้าสําหรับการขับเคลื่อนแกนเพลาจะถูกบังคับให้หมุนตามแรงและการทํางานของมอเตอร์และสายพาน แกนเพลาจะทําให้ใบพัดหมุนรอบตัวเองพร้อมๆ กับปั่นกวนให้วัตถุดิบผสมกับน้ำจนเป็นเนื้อเดียวกัน ใบพัดที่ยึดติดอยู่กับเพลาแกนกลางอาจมีมากกว่า ชุดก็ได้ 


 • ถังกวนน้ำดิน.jpg
  ลักษณะการใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 ก.ก ถึง20ก.ก ถ้า...

 • ถังปั่น 75 กก..jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 กก. ต่อน้ำ 18 – 25 กก. (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 กก. ถึง20กก .ถ้าเป็นขอ...

 • บ่อกวนช้า 50 ลิตร
  การใช้งาน การทำงานจะคล้ายๆกับบ่อกวนเร็วใช้สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำ...

 • บ่อกวนเร็ว 100 ลิตร
  การใช้งาน การทำงานจะคล้ายๆกับบ่อกวนเร็วใช้สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำ...

 • a.jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 ก.ก ถึง20ก.ก ถ้าเป็นของ...

 • 8.jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 ก.ก ถึง20ก.ก ถ้า...

 • 5.jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 กก. ต่อน้ำ 18 – 25 กก. (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 กก. ถึง 20 กก .ถ้าเป็น...

 • 8.jpg
  การใช้งาน สำหรับผสมและกวนให้เข้ากัน เช่น ใช้กวนผสมระหว่างดินและน้ำ ในงานเซรามิค โดยอัตราส่วนดิน 100 ก.ก ต่อน้ำ 18 – 25 ก.ก (ถ้าเป็นของใหญ่จะใช้น้ำประมาณ 18 ก.ก ถึง20ก.ก ถ้าเป็นขอ...

 • Untitled-1.jpg
  การใช้งาน หลักการทำงานคล้ายกับการปั่นในบ่อกวน แต่สามารถเคลื่อนย้ายไปปั่นผสมในที่ไหนก็ได้ รายละเอียดตัวเครื่อง · ตัวเครื่องทำด้วย Stainless เกรด 304 · เป็นรุ่นขนาดใช้งาน 5 – 20...
Visitors: 268,605