เครื่องกรองระบบสั่นผ่านตะแกรง

   เครื่องกรองระบบสั่นผ่านตะแกรง

ตะแกรงร่อนหรือ แร่ง Sive เป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ซึ่งหลังจากบดละเอียดแล้ว จะส่งต่อให้กับเครื่องกรองระบบสั่นผ่านตะแกรงเพื่อแยกเอาวัตถุดิบที่หยาบเกินความต้องการและสิ่งที่ไม่ต้องการออก ซึ่งวัตถุดิบทุกชนิดที่ใช้ผลิตงานเซรามิกส์จะต้องละเอียดและสะอาดโดยมีขนาดตะแกรงเบอร์ 35-60-80-100-120-200-325 เมชในการกรอง

Visitors: 282,189