เตาหลอดแก้ว Tube Furnace

เตาหลอดแก้ว

Tube Furnace Horizontal

เป็นเตาเผาอุณหภูมิสูง เหมาะสำหรับห้องทดลอง โดยมีท่อควอซ์ตเป็นห้องเผา สามารถทำได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน ความบริสุทธิ์ของท่อควอซ์ต มี ซิลิก้า 99.99% มีจุดอ่อนตัวที่ 1730 องศา C

 

 

 

 

 

 

 

เตาหลอดแก้ว

Tube Furnace Horizontal

 

 


  • เตาเผาทดลองในห้องปฏิบัติการ.jpg
    เตาเผาห้องปฏิบัติการLab เป็นเตาเผาที่ให้ความร้อนสูง ใช้ในงานที่ต้องการให้ตัวอย่างเป็นผงขี้เถ้า โดยให้ความร้อนสูงถึง 1100 C โดยเตาเผานี้จะมีฉนวนทนความร้อนหุ้มอยู่โดยรอบ เพื่อไม่ให้ค...
Visitors: 268,605