กระจกประตูหน้าต่างทนไฟ

กระจกประตูหน้าต่างทนไฟ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กระจกประตูหน้าต่าง

ทนไฟ 1200 องศา c

 

 

กระจกทนความร้อนแบบ 4 เหลี่ยม ทนอุณหภูมิ 1200 c

   ขนาด 45 x 200 x 3 มม.

ราคา 6,600 บาท ปกติราคา 7,920 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

กระจกทนความร้อนแบบ 4 เหลี่ยม ทนอุณหภูมิ 1200 c

ขนาด 200 x 220 x 3 มม.

พิเศษราคา 6,960 บาท ปกติ 8,355 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

กระจกทนความร้อนแบบ 4 เหลี่ยม ทนอุณหภูมิ 1200 c

ขนาด 176 x 225 x 5 มม.

พิเศษราคา 10,200 บาท ปกติ 11,300 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

กระจกทนความร้อนแบบ 4 เหลี่ยม ทนอุณหภูมิ 1200 c

 ขนาด 195 x 195 x 5 มม.

 พิเศษราคา 8,190 บาท ปกติ 9,010 บาท

 

กระจกทนความร้อนแบบ 4 เหลี่ยม ทนอุณหภูมิ 1200 c

ขนาด 200 x 100 x 5 มม.

พิเศษราคา 4,800 บาท ปกติ 5,300 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

กระจกทนความร้อนแบบ เหลี่ยม ทนอุณหภูมิ 1210 c

 ขนาด 520 x 245 x 5 มม.

 พิเศษราคา 38,000 บาท ปกติ 42,000 บาท

 ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

ขนาด 200 x 400 มม. หนา 6 มม.

ราคา 5,995 บาท ปกติราคา 6,895 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

 ขนาด 250 x 900 มม. หนา 6 มม.

ราคา 9,200 บาท ปกติราคา 10,600 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

ขนาด 450 x 450 มม. หนา 8 มม.

ราคา 38,100 บาท ปกติ 43,750 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง

 

ขนาด 1 x 1 เมตร หนา 8 มม.

ราคา 48,000 บาท ปกติราคา 55,500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าขนส่ง 

 

กระจกทนความร้อนแบบ 4 เหลี่ยม ทนอุณหภูมิ 1200 c

ขนาด 120 x 270 x 10 มม.

พิเศษราคา 14,400 บาท ปกติ 16,560 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

กระจกประตูหน้าต่างทนไฟกันควัน 1-2 ชั่วโมง

 

 

กระจกใสเสริมลวดแบบ 4 เหลี่ยม

ขนาด 487 x 1687 มม.

พิเศษราคา 5,390 บาท ปกติ 6,465 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

กระจกใสเสริมลวดแบบ 4 เหลี่ยม

ขนาด 587 x 1687 มม.

พิเศษราคา 6,495 บาท ปกติ 7,790 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

กระจกใสเสริมลวดแบบ 4 เหลี่ยม

ขนาด 600 x 600 มม.

พิเศษราคา 3,035 บาท ปกติ 3,645 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

กระจกใสเสริมลวดแบบ 4 เหลี่ยม

ขนาด 867 x 1117 มม.

พิเศษราคา 6,350 บาท ปกติ 7,620 บาท

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

Visitors: 282,190