แจ้งนโยบายในการซื้อขายสินค้าฯ

 

เรื่อง       ประชาสัมพันธ์เพื่อปรับเปลี่ยนนโยบายการซื้อขายสินค้าฯ ทุกรายการทั้งหมด ตามที่ปรากฏแจ้งในเว็บฯ
              โดยมีผลตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป

 

เรียน       หน่วยงานราชการฯ บริษัทฯ ห้างหุ้นส่วนจำกัดฯ ร้านค้าฯ และคุณลูกค้าฯ ทุกๆท่าน


              
ตามที่คุณลูกค้าฯ ได้ให้ความไว้วางใจและทำการติดต่อสั่งซื้อสินค้าฯ เกี่ยวเนื่องกับการซื้อขายสินค้าฯ ในเว็ปฯ   ทุกรายการทั้งหมด โดยมีช่องทางการติดต่อซื้อขายผ่านทางอีเมลล์บริษัทฯ หรือทางโทรศัพท์และมาติดต่อซื้อขายด้วยตนเอง โดยมีรายละเอียดคือ เมื่อทำการสั่งซื้อสินค้าฯ และได้รับสินค้าฯ เรียบร้อยตามที่ต้องการไปแล้วนั้น ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายด้วยเงินสดหรือในกรณีให้/ขอเครดิตตามที่พิจารณาเห็นสมควร (ตามที่คุณลูกค้าฯ ขอ) นับจากวันแรกที่ได้ทำการสั่งซื้อสินค้า/ได้รับสินค้า ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาถึง 15 วัน 30 วัน 45 วัน (เป็นมาตรฐานหรืออาจมากกว่านั้นเป็นระยะเวลาหลายเดือน) เป็นต้น

              การนี้ ขอเรียนแจ้งให้คุณลูกค้าฯ ทราบว่า ทางบริษัทฯ ไม่ได้รับความร่วมมือจากทางคุณลูกค้าฯ เท่าที่ควร ด้วยเหตุผลว่า เลยกำหนดระยะเวลามายาวนานในเรื่องของกำหนดการชำระเงินค่าสินค้าฯ ตามที่ทางบริษัทฯ ได้เคยตกลงคุยกันไว้และได้ให้ความไว้วางใจโดยการให้เครดิตกับคุณลูกค้าฯ (ตามที่คุณลูกค้าฯ ขอ) โดยไม่ตรงกับที่แจ้งและตกลงคุยกันไว้ก่อนหน้าเมื่อครั้งทำการสั่งซื้อสินค้าฯ เรียบร้อยแล้วนั้น

 

           ในเรื่องนี้ ทางบริษัทฯ จึงได้พิจารณาเห็นสมควรและเพื่อให้การซื้อขายสินค้าฯ ดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นระบบระเบียบมากที่สุด ในส่วนของการซื้อขายสินค้าฯ ทุกรายการทั้งหมดนั้น จะทำการซื้อขายด้วยการชำระเป็นเงินสดเท่านั้น โดยมีผลประกาศใช้ตั้งแต่วันพุธที่ 2 มกราคม พุทธศักราช 2562 เป็นต้นไป

              ทั้งนี้ จึงต้องขออภัยทางคุณลูกค้าฯ ทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้ หากทำให้คุณลูกค้าฯ ไม่ได้รับความสะดวกในเรื่องดังกล่าว ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณลูกค้าฯ ทีดีที่จ่ายชำระเงินตรงตามที่กำหนด

 

จึงประชาสัมพันธ์และแจ้งมาเพื่อทราบ

 

Visitors: 268,602