ตะแกรงเหล็กในเตาเผา

 

ตะแกรงเหล็กในเตาเผา

การนำไปใช้งาน..ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในเตาเผา เนื้อโลหะส่วนใหญ่จะทำมาจากเนื้อนิโคซิล่อนและอื่นๆซึ่งมีส่วนผสมเพื่อให้ทนไฟและทนการกัดกร่อนในเตาเผา ได้ดี เช่นนำไปใช้ในเตาเผาขยะ เตาตีมีด เตาเผาศพ เตาเคี่ยวน้ำตาล ฯลฯ

 

 

 

 

 

 ตะแกรงเหล็กในเตาเผา

 

 

ขนาดของตะแกรง กว้าง 11 ซ.ม. ยาว 29 ซ.ม. หนัก 4.5 กก.

ราคา อันละ 450 บาท

ราคายังไม่รวมภาษี และค่าจัดส่ง

 

 

 

ขนาดของตะแกรง กว้าง 13 ซ.ม. ยาว 30 ซ.ม. หนักประมาณ 5 กก.

ราคา อันละ 500 บาท

ราคายังไม่รวมภาษี และค่าจัดส่ง

 

 

 

ขนาดของตะแกรง กว้าง 23 ซ.ม. ยาว 28 ซ.ม. หนัก 6 กก.

ราคา อันละ 675 บาท

ราคายังไม่รวมภาษี และค่าจัดส่ง

 

 

 

ขนาดของตะแกรง กว้าง 18 ซ.ม. ยาว 84.5 ซ.ม. หนัก 27 กก.

ราคา อันละ 2,230 บาท

ราคายังไม่รวมภาษี และค่าจัดส่ง

Visitors: 170,596