รูปลอกดอกไม้

รูปลอก  

Decal co manias or Printed transfer

         เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ  รูปลอกเซรามิกส์ ก็มีวิธีการเดียวกันกับรูปลอกทั่วๆไป เพียงแต่มีข้อพิเศษอย่างหนึ่ง คือเมื่อลอกรูปลอกเซรามิกส์ติดบนผิวเซรามิกส์แล้ว จะต้องเผาอบเพื่อให้สีเคลือบที่ทำเป็นรูปลอกนั้น หลอมติดกับผิวงาน เกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน และจะคงทนอยู่ได้นาน งานรูปลอกทำได้ทั้งสีบนเคลือบ Overglaze และสีใต้เคลือบ Underglaze การทำรูููปลอกต้องเริ่มคล้ายการทำ Silk screen มีแบบแล้วถ่ายลงเฟรมสกรีนแล้วจึงสกรีนสีลงไปยังกระดาษรูปลอก มีการทดสอบสีให้เฉดสีถูกต้อง และได้อุณหภูมิเหมาะสม หลังสกรีนต้องอบให้สีติดกับกระดาษ เพื่อจะได้ไม่หลุดลอกในขณะจัดเก็บ  สำหรับจุดประสงค์ส่วนใหญ่ เพื่อให้สวยงามเพิ่มรสนิยมของผู้บริโภค เพื่อดึงดูดความสนใจในสินค้าที่ผลิต ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค

 

ดอก DD 001

 

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอก DD 006

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกช่อฟ้า

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกช่อม่วง

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกนางแย้ม

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกบัวชมพู

 

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกบัวช่อฟ้า

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกบัวไร้ใบชมพู

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกบัวไร้ใบช่อฟ้า

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกบัวหลวงชมพู

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกบัวหลวงช่อฟ้า

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกเบอร์รี่

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

(ยกเลิกการผลิต)

 

ดอกไม่รู้โรย

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกรักชาติ

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกเล่าปี่

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

ดอกสามสหาย

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

รหัสดอกไม้ชมพู 001

 

รูปขนาด เล็ก ราคา 4.25 บาท

รูปขนาด กลาง ราคา 6.75 บาท

รูปขนาด ใหญ่ ราคา 11 บาท

ขั้นต่ำขนาดละ 30 ดวง

 

 

 


  • รูปลอก Sticker 780 C

  • w.p.002..jpg
    รูปลอก Decal co manias or Printed transfer เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ รูปลอกเซรามิกส์ ก็ม...

  • 001.jpg
    รูปลอกDecal co manias or Printed transfer เป็นการออกแบบงาน หรือใช้รูปภาพ หรือวัสดุพิมพ์บนกระดาษที่เตรียมไว้พิเศษ และสามารถเคลื่อนย้ายรูปนั้นไปติดยังผิวอื่นๆ รูปลอกเซ...
Visitors: 276,385