แท่งทนไฟความร้อนสูง แท่งTube - Pipe - Roller - Beam - Bar

 

ท่อทนไฟความร้อนสูง

 Tube - Pipe - Roller - Beam - Bar 

              ผลิตขึ้นมาเพื่อใช้กับงานหลากหลายรูปแบบ เช่น แบบ Tube – Pipe – Roller – Beam – Bar  วัสดุที่ใช้ในการผลิตของแต่ละแบบขึ้นอยู่กับการใช้งาน ดังนั้นส่วนผสมของแต่ละรูปแบบจึงแตกต่างกันไป ตั้งแต่เนื้อ Cordierite – Mullite  , High Alumina – Corundum , SiSiC / RSiC / NSiC , Fused Silica

 

ท่อทนไฟความร้อนสูง

 Tube - Pipe - Roller - Beam - Bar 

 

 

ท่อเซรามิกส์ High Alumina 99.7% ขนาดกว้าง มม.

ยาว 1,000 มม. รูใน 5 มม. ราคาแท่งละ 2,250 บาทvc

(ปกติราคา 2,700 บาท) ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

ท่อเซรามิกส์ High Alumina 85%เกรดใช้ในงานวิทยาศาสตร์

เนื้อขาวผิวลื่น ขนาดกว้าง 10 มม.

ยาว ประมาณ 630 มม. รูใน 6 มม.

ท้ายปิดรู รูปมนเรียว ราคาแท่งละ 1,515 บาทvc

รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

ท่อเซรามิกส์ High Alumina 85%เกรดใช้ในงานวิทยาศาสตร์

เนื้อขาวผิวลื่น ขนาดกว้าง 10 มม.

ยาว ประมาณ 1000 มม. รูใน 6 มม.

ท้ายปิด ราคาแท่งละ 1,710 บาท 

(ปกติราคา 2,050 บาท) upแล้วjo

รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

ท่อเซรามิกส์ High Alumina 85%เกรดใช้ในงานวิทยาศาสตร์

เนื้อขาว ขนาดกว้าง 10 มม. ยาว ประมาณ 300 มม.

ท้ายปิดรู รูปมนเรียว ราคาแท่งละ 1,250 บาท 

(ปกติราคา 1,500 บาท) ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

รูในกว้าง 4 มม. ยาว 630 มม.

ราคา 1,155 บาท ปกติ 1,400 บาทupแล้วvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85%

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

รูในกว้าง 4 มม. ยาว 1000 มม.

ราคา 1,540 บาท ปกติ 1,845 บาทjo

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 99%

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

รูในกว้าง 4 มม. ยาว 1000 มม.

ราคา 2,515 บาท ปกติ 3,015 บาทjo

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

KER 610 ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 มม.

รูในกว้าง 4 มม. ยาว 1030 มม.

ราคา 2,970 บาท ปกติ 3,565 บาทvc

 

 

 ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.

รูในกว้าง 6 มม. ยาว 1000 มม.

ราคา 1,705 บาท ปกติ 2,046 บาทjo

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.

รูในกว้าง 6 มม. ยาว 330 มม.

ราคา.... บาท ปกติ... บาทupแล้วvc 

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.

รูในกว้าง 6 มม. ยาว 630 มม.

ราคา.... บาท ปกติ... บาทupแล้วvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.

รูในกว้าง 6 มม. ยาว 830 มม.

ราคา.... บาท ปกติ... บาทupแล้วvc 

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 มม.

รูในกว้าง 6 มม. ยาว 1030 มม.

ราคา.... บาท ปกติ... บาทupแล้วvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

KER 610 ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.

รูในกว้าง 8 มม. ยาว 630 มม.

ราคา 1,150 บาท ปกติ 1,380 บาทvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

KER 610 ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 มม.

รูในกว้าง 8 มม. ยาว 1030 มม.

ราคา 2,160 บาท ปกติ 2,595 บาทvc

  

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 99.7% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

รูในกว้าง 11 มม. ยาว 630 มม.

ราคา 1,620 บาท ปกติ 1,945 บาทvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

 High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

 รูในกว้าง 11 มม. ยาว 1000 มม.

 ราคา 1,865 บาท ปกติ 2,240 บาทjo

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

รูในกว้าง 11 มม. ยาว 1030 มม.

ราคา 2,295 บาท ปกติ 2,755 บาทupแล้วvc

 

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15 มม.

รูในกว้าง 11 มม. ยาว 1530 มม.

ราคา 2,675 บาท ปกติ 3,075 บาทupแล้วvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มม.

รูในกว้าง 13 มม. ยาว 630 มม.

ราคา.... บาท ปกติ... บาทupแล้วvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

AL.203 85% ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มม.

รูในกว้าง 13 มม. ยาว 1000 มม.

ราคา 1,865 บาท ปกติ 2,240 บาทjo

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

KER 610 ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มม.

รูในกว้าง 13 มม. ยาว 1030 มม.

ราคา 2,030 บาท ปกติ 2,440 บาทvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina 99.6%

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 17 มม.

รูในกว้าง 13 มม. ยาว 1500  มม.

ราคา 3,790 บาท ปกติ 4,545 บาทvc

  

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

KER 610 ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 มม.

รูในกว้าง 15 มม. ยาว 1030 มม.

ราคา 2,430 บาท ปกติ 2,920 บาทvc

 

 

ท่อเซรามิกส์ผิวมันเรียบ เนื้อขาว

High Alumina KER 610 ท้ายมนปิด 1 ด้าน

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 มม.

รูในกว้าง 19 มม. ยาว 1030 มม.

ราคา 2,795 บาท ปกติ 3,355 บาทvc

 

 

 

ท่อเซรามิกส์ High Alumina 99.7%เกรดใช้ในงานวิทยาศาสตร์

เนื้อสีชมพู ขนาดกว้าง 15 มม. ยาว ประมาณ 60 ซ.ม.

 รูใน 11 มม. ท้ายปิดรู รูปมนเรียว ราคาแท่งละ 2,215 บาท 

(ปกติราคา 2,660 บาท) ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 ท่อเซรามิกส์ High Alumina 99.7%เกรดใช้ในงานวิทยาศาสตร์

เนื้อชมพู ขนาดกว้าง 15 มม. ยาว ประมาณ 1 เมตร

 รูใน 11 มม. ท้ายปิดรู รูปมนเรียว ราคาแท่งละ 2,850 บาท 

(ปกติราคา 3,420 บาท) ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

*ท่อเซรามิกส์ High Alumina 99.7%เกรดใช้ในงานวิทยาศาสตร์

เนื้อสีเหลืองนวล ขนาดกว้าง 24 มม. ยาว ประมาณ 1 เมตร

 รูใน 18 มม. ท้ายปิดรู รูปมนเรียว ราคาแท่งละ 2,380 บาท 

(ปกติราคา 2,855 บาท) ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

ท่อเซรามิกส์ Tube ทำไส้เทอร์โมคัพเปิ้ล 

 กว้าง 3 มม.รูภายในกว้าง 0.8 มม. 2 รู

 ยาว 10 ซ.ม. ราคาแท่งละ 55 บาท  

รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

ท่อเซรามิกส์ Tube ทำไส้เทอร์โมคัพเปิ้ล 

 กว้าง 4 มม.รูภายในกว้าง 2 มม. 2 รู

 ยาว 10 ซ.ม. ราคาแท่งละ 65 บาท  

รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 

 ขนาด 2.6 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดภายนอก กว้าง 2.6 มม. รูภายในกว้าง 1 มม.

ยาว 3 มม. ราคาตัวละ 3 บาท  รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ขนาด 6 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube KER 610 ขนาดภายนอก กว้าง 6 มม. รูภายในกว้าง 4 มม.

ยาว 40 ซม. ราคาแท่งละ 490 บาทupแล้ว..vc  รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ขนาด 8 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดภายนอก กว้าง 8 มม. รูภายในกว้าง 3 มม.

ยาว 2 เมตร ราคาแท่งละ 2,025 บาทupแล้ว..jo  รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ขนาด 9 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดภายนอก กว้าง 9 มม. รูภายในกว้าง 4 มม.

ยาว 2000 มม. ราคาตัวละ 2,225 บาทjo  รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ขนาด 10 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดภายนอก กว้าง 10 มม. รูภายในกว้าง 4 มม.

ยาว 2 เมตร   ราคาแท่งละ 2,280 บาท  รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดภายนอก กว้าง 10 มม. รูภายในกว้าง 6 มม.

ยาว 2 เมตร   ราคาแท่งละ 2,280 บาท  รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดภายนอก กว้าง 10 มม. รูภายในกว้าง 7 มม.

ยาว 2 เมตร   ราคาแท่งละ 2,280 บาท  รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

   ขนาด 15 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดภายนอก กว้าง 15 มม. รูภายในกว้าง 7 มม.

ยาว 2 เมตร ราคาแท่งละ 2,160 บาท  รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

    ขนาด 20 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 20 มม. รูภายในกว้าง 10 มม.ยาว 3 เมตร  

ราคาแท่งละ 3,555 บาท  1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

   ขนาด 25 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 25 มม. รูภายในกว้าง 15 มม.

ยาว 3 เมตร  ราคาแท่งละ 3,650 บาท  1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 ขนาด 30 มม.

* ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 30 มม.  รูภายในกว้าง 20 มม.

 ยาว 3 เมตร ราคาแท่งละ 3,845 บาท 1600°C

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ขนาด 35 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 35 มม. รูภายในกว้าง 23 มม.ยาว 3 เมตร  

ราคาแท่งละ 4,415 บาท  1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

ขนาด 40 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 40 มม. รูภายในกว้าง 30 มม.ยาว 3 เมตร  

ราคาแท่งละ 4,780 บาท  1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ขนาด 45 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 45 มม. รูภายในกว้าง 35 มม.ยาว 3 เมตร  

ราคาแท่งละ 5,875 บาท  1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ขนาด 50 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 50 มม. รูภายในกว้าง 38 มม.ยาว 3 เมตร  

ราคาแท่งละ 5,940 บาท upแล้ว..jo 1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ขนาด 55 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 55 มม. รูภายในกว้าง 43 มม.ยาว 3 เมตร  

ราคาแท่งละ 6,345 บาท  1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ขนาด 60 มม.

* ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 60 มม.  รูภายในกว้าง 48 มม.

 ยาว 3 เมตร ราคาแท่งละ 7,265 บาท 1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

ขนาด 70 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 70 มม. รูภายในกว้าง 58 มม.ยาว 3 เมตร  

ราคาแท่งละ 8,805 บาท  1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ขนาด 80 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 80 มม. รูภายในกว้าง 70 มม.ยาว 2000 มม.

ราคาแท่งละ 44,215 บาท  1700°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ขนาด 90 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ขนาดกว้าง 90 มม. รูภายในกว้าง 80 มม.ยาว 1700 มม. 

ราคาแท่งละ 47,925 บาท  1600°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ขนาด 110 มม.

ท่อเซรามิกส์ Tube  ชนิดเนื้ออะลูมิน่าผิวมัน ขนาดกว้าง 110 มม. รูภายในกว้าง 98 มม.ยาว 2 เมตร

ราคาแท่งละ 58,320 บาทjo  1700°C สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 


 • รัตน์..jpg
  วัสดุทำเตา ควรเลือกวัสดุที่ไม่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือรูปร่าง ที่อุณหภูมิสูง มีการทนต่อการขัดสี ที่อุณหภูมิสูง ทนต่อการทำปฏิกิริยาเคมี และทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ ในช่วงการใช้งานได้...

 • c2.jpg
  อิฐทนไฟ เป็นได้ทั้งก่อเตาและเป็นฉนวนกันความร้อนภายในเตาเผา มีหลายขนาดและรูปแบบ บางครั้งใช้ร่วมกับเซรามิกส์ไฟเบอร์ ( Ceramic Fiber ) มีคุณลักษณะดังนี้ สามารถรับน้...

 • Untitled-1 copy 6.jpg
  ปูนมอร์ต้าร์ ( Mortar ) เป็นตัวประสานระหว่างอิฐต่ออิฐให้เกาะกันแน่นหลังเผา เป็นผงเนื้อละเอียด มี 2 แบบให้เลือกใช้ คือ ปูนทนไฟที่ต้องให้ความร้อน จึงจะแข็งตัว Heat Setting Mortar ( H...

 • 7.jpg
  คอนกรีตทนไฟ CASTABLE การทำงานคล้ายกับงานหล่อคอนกรีตทั่วไปใน บริเวณที่ก่อยาก และต้องการรูปทรงเฉพาะ เป็นวัสดุที่มี ความทนไฟสูง เนื่องจากมีส่วนผสมของเม็ดวัสดุทนไฟ ชนิดต...

 • 1.jpg
  ฉนวนกันความร้อนเซรามิกส์ไฟเบอร์ เซรามิกส์ไฟเบอร์ ( Ceramic Fiber) เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติประเภทอะลูมิโนซิลิเกตเหมาะสำหรับงานที่มีอุณหภูมิ ปานกลาง &nda...

 • หๅ.jpg
  เซรามิกส์ไฟเบอร์เปเปอร์ Ceramic Fiber Papers เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใยเซรามิกส์ แบบกระดาษทนความร้อนได้ดี ลักษณะการทำงานคล้ายปะเก็น(Gasket) ซีลตามจุดต่างๆของเตา หรือรองแผ่น...

 • 5.jpg
  แผ่นฉนวนกันความร้อน เซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด เซรามิกส์ไฟเบอร์บอร์ด (Ceramic FiberBoard) เป็นฉนวนกันความร้อนชนิดเส้นใยเซรามิกส์ ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติขึ้นรูปด้วยระบบสูญญากาศ (V...

 • a9.jpg
  ถ้วยเซรามิกส์ทนความร้อน Ceramic Cup Lock เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในงานยึดดึงติดผนัง ใช้ร่วมกับเซรามิกส์ไฟเบอร์แบบผืน ( Blanket ) และแบบแผ่น ( Board ) มีให้เลือกทั้งแบบสั้น และแบบยาว ...

 • ใช้งาน.jpg
  เซรามิกส์กันช๊อต ทำจากเนื้อเซรามิกส์ที่ผ่านการเผาความร้อนตั้งแต่ 1200-1280 องศาc ทำให้มีคุณสมบัติที่แข็งแรง ป้องกันกระแสไฟฟ้าช๊อตและมีแบบพิเศษที่ส่วนผสมของอลูมิน่าสูงเผาที่ความร้อ...

 • ท่อแก้วควอตซ์ไฟสูง7.jpg
  ท่อคว๊อตซ์ Quartz ทนความร้อนสูง ความบริสุทธิ์หลอดแก้วควอทซ์: -ความบริสุทธิ์ของควอตซ์ SiO2 มีมากกว่า99.99 % -จุดอ่อนตัวที่อุณหภูมิ1730 องศาเซลเซียส - สามารถใช้งานช่วง 1100 อง...

 • 28.jpg
  กระจกทนความร้อน การนำไปใช้งาน เช่น ดูในเตาเผา , เครื่องอบต่างๆ , แท๊งค์, บอยเลอร์ ในขบวนการผลิตกระจกทนความร้อน กล่าวโดยสังเขป คือกระจกต้องผ่านการอบอุณหภูมิสูง ให้ได้ตามเสปคแล้ว จึง...
Visitors: 268,604