เม็ดกลมเหล็กกล้าคาร์บอน

 

เม็ดกลมเหล็กกล้าคาร์บอน

Carbon Steel

เป็นเม็ดกลมที่ มีความแข็งแกร่ง ทนทาน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมจักรยาน,ชิ้นส่วนยานยนต์, รางเลื่อน, สายพานลำเลียง, ตลับลูกปืน, ลูกล้อ, และงานขัดชนิดต่าง ๆเป็นต้น

 

 

 

 

 

 

เม็ดกลมเหล็กกล้าคาร์บอน

Carbon Steel

ความถ่วงจำเพาะ 7.78

 

เม็ดกลมเหล็ก ขนาด 2.5 นิ้ว ราคาลูกละ 745 บาท

 

 

* เม็ดกลมเหล็ก ขนาด 2 มม. กก.ละ 540 บาท 

ขั้นต่ำ 5 กก.

จำนวนเม็ด/กก 30,600 เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 3/32" หรือ 2.381 มม. กก.ละ 665 บาท

จำนวนเม็ด/กก 18,207  เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 7/64" หรือ 2.778 มม. กก.ละ .... บาท

จำนวนเม็ด/กก 10,800 เม็ด

 

 เม็ดกลมเหล็กขนาด 3 มม. จำนวน 1 กก.  กก.ละ 700 บาท

ถ้า 4 กก.ขึ้นไป กก.ละ 475 บาท

จำนวนเม็ด/กก.ประมาณ 9,061 เม็ด

 

 เม็ดกลมเหล็กขนาด 1/8" หรือ 3.175 มม. กก.ละ 680 บาท

จำนวนเม็ด/กก 7,680 เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 5/32" หรือ 3.969 มม.

จำนวนเม็ด/กก 3,932 เม็ด

 

 เม็ดกลมเหล็กขนาด 11/64" หรือ 4.366 มม.

จำนวนเม็ด/กก 2,954 เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 3/16" หรือ 4.762 มม.

จำนวนเม็ด/กก 2,275 เม็ด 

 

 เม็ดกลมเหล็กขนาด 5 มม.

ราคากล่องละ 475 บาท (1 กล่องมี 30 กุรุส, 1 กุรุส = 12 โหล)

จำนวนเม็ด/กก 1,961 เม็ด

 

 เม็ดกลมเหล็กขนาด 7/32" หรือ 5.556 มม.

จำนวนเม็ด/กก 1,432  เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 6 มม.

ราคากล่องละ 730 บาท

 1 กล่องหนักประมาณ 4.5 กก. (จำหน่ายขั้นต่ำ กล่อง)

จำนวนเม็ด/กก 1,136 เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 1/4" หรือ 6.350 มม.

ราคากล่องละ 450 บาท (1 กล่องมี 30 กุรุส, 1 กุรุส = 12 โหล)

 1 กล่องหนักประมาณ 4 กก. (จำหน่ายขั้นต่ำ กล่อง)

 จำนวนเม็ด/กก 959 เม็ด

 

* เม็ดกลมเหล็กกล้าคาร์บอนขนาด 7 มม.

ราคากล่องละ 595 บาท

 1 กล่องหนักประมาณ 4.5 กก. (จำหน่ายขั้นต่ำ กล่อง)

จำนวนเม็ด/กก.ประมาณ 959 เม็ด

 

 เม็ดกลมเหล็กขนาด 9/32" หรือ 7.144 มม.

จำนวนเม็ด/กก 675 เม็ด

 

* เม็ดกลมเหล็กขนาด 5/16" หรือ 7.938 มม.

ราคากล่องละ 530 บาท (1 กล่องมี 15 กุรุส, 1 กุรุส = 12 โหล)

1 กล่องหนักประมาณ 4.5 กิโลกรัม (จำหน่ายขั้นต่ำ 4 กล่อง)

จำนวนเม็ด/กก 491 เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 11/32" หรือ 8.731 มม.

ราคากล่องละ 400 บาท (1 กล่องมี 10 กุรุส, 1 กุรุส = 12 โหล)

1 กล่องหนักประมาณ 4 กิโลกรัม (จำหน่ายขั้นต่ำ 5 กล่อง)

จำนวนเม็ด/กก 369 เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 3/8" หรือ 9.525 มม.

ราคากล่องละ 455 บาท (1 กล่องมี 8 กุรุส, 1 กุรุส = 12 โหล)

1 กล่องหนักประมาณ 4.2 กิโลกรัม (จำหน่ายขั้นต่ำ 5 กล่อง)

จำนวนเม็ด/กก 284 เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 10 มม.

เม็ดละ 5 บาท ถ้า 1000 เม็ดขึ้นไป เม็ดละ 4 บาท

จำนวนเม็ด/กก 250 เม็ด

 

 เม็ดกลมเหล็กขนาด 13/32" หรือ 10.319 มม.

จำนวนเม็ด/กก 223 เม็ด 

         

เม็ดกลมเหล็กขนาด 7/16" หรือ 11.112 มม.

จำนวนเม็ด/กก 179 เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กขนาด 1/2" หรือ 12.700 มม.

เม็ดละ 10 บาท ขั้นต่ำ 150 เม็ด

 จำนวนเม็ด/กก 120 เม็ด

           

เม็ดกลมเหล็กขนาด 9/16" หรือ 14.288 มม.

เม็ดละ 4 บาท ขั้นต่ำ 100 เม็ด

 จำนวนเม็ด/กก 84 เม็ด

           

เม็ดกลมเหล็กขนาด 5/8" หรือ 15.875 มม.

เม็ดละ 5 บาท ขั้นต่ำ 200 เม็ด

จำนวนเม็ด/กก 61 เม็ด 

           

 เม็ดกลมเหล็กขนาด 11/16" หรือ 17.462 มม.

เม็ดละ 13 บาท ถ้า 130 เม็ดขึ้นไป เม็ดละ 8 บาท

  จำนวนเม็ด/กก 46 เม็ด

        

 เม็ดกลมเหล็กชุบแข็งขนาด 3/4" หรือ 19.050 มม.

เม็ดละ 11 บาท ขั้นต่ำ 150 เม็ด

จำนวนเม็ด/กก 35 เม็ด

          

 เม็ดกลมเหล็กกล้า ขนาด 7/8" หรือ 22.225 มม.

จำนวนเม็ด/กก 22 เม็ด

เม็ดละ 20 บาท ขั้นต่ำ 100 เม็ด

 

 

 เม็ดกลมเหล็กกล้าโครมสตีลขนาด 1" หรือ 25.4 มม.

เม็ดละ 28 บาท ขั้นต่ำ 60 เม็ด

 จำนวนเม็ด/กก 14 เม็ด 

 

เม็ดกลมเหล็กกล้าโครมสตีลขนาด 28.57 มม.

เม็ดละ 200 บาท

 จำนวนเม็ด/กก ... เม็ด 

 

เม็ดกลมเหล็กกล้าโครมสตีลขนาด 1-1/2" หรือ 38.10 มม.

เม็ดละ 220 บาท ขั้นต่ำ 5 เม็ด

 น้ำหนัก 0.226 กก./เม็ด 

 

เม็ดกลมเหล็กกล้าโครมสตีลขนาด 47.62 มม.

เม็ดละ 440 บาท ขั้นต่ำ 5 เม็ด

 จำนวนเม็ด/กก .... เม็ด

 

เม็ดกลมเหล็กกล้าโครมสตีลขนาด 50.800 มม.

ประมาณ 2 นิ้ว เม็ดละ 1,100 บาท ขั้นต่ำ 2 เม็ด

 น้ำหนักเม็ดละ 563 กรัม

   

เม็ดกลมเหล็กกล้าโครมสตีลขนาด 2-1/2" หรือ 63.500 มม.

 เม็ดละ 1,100 บาท

 น้ำหนักเม็ดละ 1.047 กก.

 

 

 


 • ลูกบดเนื้ออะลูมิน่า5.jpg
  OUR PRODUCTS จำหน่ายลูกบดเนื้ออะลูมิน่า , เนื้อพอร์ซเลน , ลูกบดหินฝรั่งเศส , ลูกบดและขัดเนื้อพอร์เลน , เม็ดลูกปืน, ลูกบดละเอียดและลูกขัดผิว

 • 1.jpg
  ความแตกต่างที่สําคัญของการผลิต ลูกบดเซรามิกส์เนื้ออะลูมิน่ากับลูกบดเซรามิกส์ชนิด เนื้อธรรมดาก็คือ วัตถุดิบอะลูมิน่าจะใส่ในเปอร์เซนต์ที่สูงกว่ามาก และการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า อะลูมิ...

 • ลูกบดเนื้อดินเผา.jpg
  ลูกบดดินเผาเนื้อพอร์ซเลน 1280 c ในการนำไปใช้งานลูกกลมบดเนื้อเซรามิกส์พอร์ซเลน ทำหน้าที่บดวัตถุดิบ ที่ผ่านการบดหยาบมาแล้ว ให้มีขนาดของอนุภาคเล็กลงจนถึงขั้นละเอียดมาก (Pulverization...

 • หินบดฝรั่งเศสในงานเซรามิกส์3.jpg
  ลูกหินบดฝรั่งเศส flint pebble เป็นหินธรรมชาติ พบตามแหล่งน้ำ ลำธาร เมื่อถูกน้ำพัดพาไปจะทำให้หินมีลักษณะกลมขึ้น ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์เป็นลูกบดสำหรับบดน้ำดินในBall mill องค์...

 • ลูกขัดทรง3 เหลี่ยม.png
  ลูกบดและขัดผิวเนื้อพอร์ซเลน ในการนำไปใช้งานเรามีเม็ดบดและขัดเนื้อเซรามิกส์พอร์ซเลน รูปทรงหลายแบบและประเภทที่แตกต่างกัน การนำเอาไปใช้งาน เช่นเอาไปขัดโลหะ, ลบครีบลบคมหรือการขัดเงาเป็...

 • ลูกบดกลมแสตนเลส stainless ball 4.jpg
  เม็ดกลมแสตนเลส Stainless Ball เป็นลูกโลหะที่นิยมใช้ในงานพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในงานห้องทดลอง เช่นในงานการบดละเอียด หรือกวนผสม ในบางขนาดของลูกบดในการพ่นทำลายผิว ในงานประเภทอุตสาหกรรมงาน...

 • เม็ดกลมทองเหลือง4.jpg
  เม็ดกลมลูกปืนทองเหลือง เป็นเม็ดกลมที่ มีความแข็งแกร่ง ทนทานทนสภาพการกัดกร่อน ความเป็นกรดเป็นด่างได้ดีเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมการเกษตร ถังพ้นน้ำยาเคมี,ชิ้นส่วนยานยนต์,รางเลื่อนและงานข...
Visitors: 278,852