ลูกบดและขัดผิวเนื้อพอร์ซเลน

ลูกบดและขัดผิวเนื้อพอร์ซเลน

ในการนำไปใช้งานเรามีเม็ดบดและขัดเนื้อเซรามิกส์พอร์ซเลน รูปทรงหลายแบบและประเภทที่แตกต่างกัน  การนำเอาไปใช้งาน เช่นเอาไปขัดโลหะ, ลบครีบลบคมหรือการขัดเงาเป็นต้น

 

 

 

 

 

 

ลูกบดและขัดผิวเนื้อพอร์ซเลนทรงเหลี่ยม

 

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 3 x 3 ม.ม.

ราคากก.ละ 163 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 4 x 4 ม.ม.

ราคากก.ละ 146 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 5 x 5 ม.ม.

ราคากก.ละ 144 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 6 x 6 ม.ม.

ราคากก.ละ 143 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 8 x 8 ม.ม.

ราคากก.ละ 140 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 10 x 10 ม.ม.

ราคากก.ละ 135 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 15 x 15 ม.ม.

ราคากก.ละ 132 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 20 x 20 ม.ม.

ราคากก.ละ 127 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 25 x 25 ม.ม.

ราคากก.ละ 124 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงเหลี่ยม)

ขนาด 30 x 30 ม.ม.

ราคากก.ละ 118 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.
 สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

ลูกบดและขัดผิวเนื้อพอร์ซเลนทรงกระบอก

 

ลูกบดทรงกระบอก)

 ขนาด 3 x 3 ม.ม.
 ราคากก.ละ 165 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน ( รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)

ขนาด 3 x 5 ม.ม.
 ราคากก.ละ 164 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 3 x 8 ม.ม.
 ราคากก.ละ 163 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 4 x 8 ม.ม.
 ราคากก.ละ 146 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 5 x 8 ม.ม.
 ราคากก.ละ 145 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 5 x 10 ม.ม.
 ราคากก.ละ 143 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 6 x 10 ม.ม.
 ราคากก.ละ 140 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 6 x 12 ม.ม.
 ราคากก.ละ 139 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 8 x 12 ม.ม.
 ราคากก.ละ 138 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 8 x 15 ม.ม.
 ราคากก.ละ 137 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 10 x 15 ม.ม.
 ราคากก.ละ 136 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 10 x 20 ม.ม.
 ราคากก.ละ 135 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 15 x 20 ม.ม.
 ราคากก.ละ 133 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 15 x 25 ม.ม.
 ราคากก.ละ 129 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 20 x 25 ม.ม.
 ราคากก.ละ 127 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 20 x 30 ม.ม.
 ราคากก.ละ 123 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 25 x 30 ม.ม.
 ราคากก.ละ 120 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

ลูกบดทรงกระบอก)
 ขนาด 25 x 35 ม.ม.
 ราคากก.ละ 118 บาท ขายยกแพ็ค 25 กก.

สินค้าจากไต้หวัน รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 


 • ลูกบดเนื้ออะลูมิน่า5.jpg
  OUR PRODUCTS จำหน่ายลูกบดเนื้ออะลูมิน่า , เนื้อพอร์ซเลน , ลูกบดหินฝรั่งเศส , ลูกบดและขัดเนื้อพอร์เลน , เม็ดลูกปืน, ลูกบดละเอียดและลูกขัดผิว

 • 1.jpg
  ความแตกต่างที่สําคัญของการผลิต ลูกบดเซรามิกส์เนื้ออะลูมิน่ากับลูกบดเซรามิกส์ชนิด เนื้อธรรมดาก็คือ วัตถุดิบอะลูมิน่าจะใส่ในเปอร์เซนต์ที่สูงกว่ามาก และการเผาที่อุณหภูมิสูงกว่า อะลูมิ...

 • ลูกบดเนื้อดินเผา.jpg
  ลูกบดดินเผาเนื้อพอร์ซเลน 1280 c ในการนำไปใช้งานลูกกลมบดเนื้อเซรามิกส์พอร์ซเลน ทำหน้าที่บดวัตถุดิบ ที่ผ่านการบดหยาบมาแล้ว ให้มีขนาดของอนุภาคเล็กลงจนถึงขั้นละเอียดมาก (Pulverization...

 • หินบดฝรั่งเศสในงานเซรามิกส์3.jpg
  ลูกหินบดฝรั่งเศส flint pebble เป็นหินธรรมชาติ พบตามแหล่งน้ำ ลำธาร เมื่อถูกน้ำพัดพาไปจะทำให้หินมีลักษณะกลมขึ้น ใช้ในอุตสาหกรรมเซรามิกส์เป็นลูกบดสำหรับบดน้ำดินในBall mill องค์...

 • ลูกบดกลมแสตนเลส stainless ball 4.jpg
  เม็ดกลมแสตนเลส Stainless Ball เป็นลูกโลหะที่นิยมใช้ในงานพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นในงานห้องทดลอง เช่นในงานการบดละเอียด หรือกวนผสม ในบางขนาดของลูกบดในการพ่นทำลายผิว ในงานประเภทอุตสาหกรรมงาน...

 • ลูกเหล็กกลม.jpg
  เม็ดกลมเหล็กกล้าคาร์บอน Carbon Steel เป็นเม็ดกลมที่ มีความแข็งแกร่ง ทนทาน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมจักรยาน,ชิ้นส่วนยานยนต์, รางเลื่อน, สายพานลำเลียง, ตลับลูกปืน, ลูกล้อ, และงานขัดชนิ...

 • เม็ดกลมทองเหลือง4.jpg
  เม็ดกลมลูกปืนทองเหลือง เป็นเม็ดกลมที่ มีความแข็งแกร่ง ทนทานทนสภาพการกัดกร่อน ความเป็นกรดเป็นด่างได้ดีเหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมการเกษตร ถังพ้นน้ำยาเคมี,ชิ้นส่วนยานยนต์,รางเลื่อนและงานข...
Visitors: 268,604