ปลอกหุ้มสายทนความร้อน 500 องศา C

ปลอกสายทนความร้อน

เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นปลอกสายใยแก้ว เป็นปลอกสายที่ใช้กับงานด้านไฟฟ้า มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้สำหรับหุ้มวัสดุเป็นต้นเป็น

   

ปลอกสายทนความร้อน

ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

 

ขนาดของท่อสาย 4 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 44 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 6 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 54 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 8 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 65 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 10 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 82 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 12 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 98 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 14 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 114 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 16 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 130 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 18 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 147 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 20 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 162 บาท

 

ขนาดของท่อสาย 25 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 500 องศา C

ราคาเมตรละ 285 บาท

 

 

 


  • ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...

  • ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...

  • ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...

  • ปลอกทนความร้อน 250 องศาC ยาว 120 mm..jpg
    ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...
Visitors: 272,651