ปลอกหุ้มสายทนความร้อน

ปลอกสายทนความร้อน

เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่นปลอกสายใยแก้ว เคลือบวานิช  เป็นปลอกสายที่ใช้กับงานด้านไฟฟ้า มีคุณสมบัติเป็นฉนวนไฟฟ้า ใช้สำหรับหุ้มวัสดุเป็นต้นเป็น

 

 

 

 

ปลอกสายทนความร้อน

ทนอุณหภูมิ 450 องศา C

 

ขนาดของท่อสาย 1 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 450 องศา C

ราคา.......บาท ( ยาว 5 เมตร )

 

ขนาดของท่อสาย 4 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 450 องศา C

ราคา.......บาท ( ยาว 5 เมตร )

 

ขนาดของท่อสาย 5 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 450 องศา C

ราคา.......บาท ( ยาว 5 เมตร )

 

ขนาดของท่อสาย 8 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 450 องศา C

ราคา.......บาท ( ยาว 5 เมตร )

 

ขนาดของท่อสาย 10 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 450 องศา C

ราคา.......บาท ( ยาว 5 เมตร )

 

ขนาดของท่อสาย 16 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 450 องศา C

ราคา.......บาท ( ยาว 5 เมตร )

 

ขนาดของท่อสาย 18 ม.ม.ทนอุณหภูมิ 450 องศา C

ราคา.......บาท ( ยาว 5 เมตร )

 

 

 

 

 


 • ปลอกทนความร้อน2.jpg
  ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...

 • ปลอกทนความร้อน6.jpg
  ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...

 • ปลอกทนความร้อน7.jpg
  ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...

 • ปลอกสายไฟ 600 c 3.jpg
  ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...

 • ปลอกทนความร้อน 250 องศาC ยาว 120 mm..jpg
  ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลายตัวอย่างเช่นปล...
Visitors: 170,403