สายไฟทนความร้อน

สายไฟทนความร้อน

(Heat Resistant Wire)

      ส่วนใหญ่งานที่ใช้ มักต่อวงจรกับลวดทนความร้อนฮิทเตอร์ หรือใช้ในเตาอบอุณหภูมิสูง มีให้เลือกใช้งานหลายขนาดตามความเหมาะสม  เปลือกนอกเป็นใยแก้ว ตัวนำเป็นทองแดงเคลือบดีบุก ใช้กันแพร่หลายโดยเฉพาะในอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีความร้อนสูง

 

 

 

 สายไฟทนความร้อน

(Heat Resistant Wire)

                                                   

 -สายไฟชนิดถักทนความร้อน 0.5 sq.mm.

ราคาเมตรละ 15 บาท (ปกติ 23 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC 

รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 9 แอมป์ 

 

 

-สายไฟชนิดถักทนความร้อน 0.75 sq.mm.

ราคาเมตรละ 17 บาท (ปกติ 26 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศา

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 11 แอมป์ 

 

-สายไฟชนิดถักทนความร้อน sq.mm.

ราคาเมตรละ 20 บาท (ปกติ 30 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC 

รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 13 แอมป์ 

 

-สายไฟชนิดถักทนความร้อน 1.25 sq.mm.

ราคาเมตรละ 22 บาท (ปกติ 33 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC 

รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 15 แอมป์ 

 

-สายไฟชนิดถักทนความร้อน 1.5 sq.mm.

ราคาเมตรละ 23 บาท (ปกติ 35 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 17 แอมป์ 

 

-สายไฟชนิดถักทนความร้อน sq.mm.

ราคาเมตรละ 26 บาท (ปกติ 40 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 20 แอมป์ 

 

-สายไฟชนิดถักทนความร้อน 2.5 sq.mm.

ราคาเมตรละ 31 บาท (ปกติ 50 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 23 แอมป์ 

 

 -สายไฟชนิดถักทนความร้อน sq.mm.

ราคาเมตรละ 37 บาท (ปกติ 45 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC 

รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 25 แอมป์ 

 

-สายไฟชนิดถักทนความร้อน 3.5 sq.mm.

ราคาเมตรละ 43 บาท (ปกติ 52 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 28 แอมป์ 

 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน sq.mm.

ราคาเมตรละ 50 บาท (ปกติ 60 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 32 แอมป์ 

 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน 5.5 sq.mm.

ราคาเมตรละ 68 บาท (ปกติ 82 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC 

รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 39 แอมป์ 

 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน sq.mm.

ราคาเมตรละ 74 บาท (ปกติ 89 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถัก ทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศา C

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 46 แอมป์

 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน sq.mm.

ราคาเมตรละ 330 บาท (ปกติ 400 บาท )vc

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถัก ทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 500 องศา C

1 ม้วน ยาว 100 เมตร

รายการนี้ไม่แบ่งขาย จำหน่ายยกม้วน

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 46 แอมป์

 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน sq.mm.

ราคาเมตรละ 100 บาท (ปกติ 120 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถัก ทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศา C 

รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 52 แอมป์

 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน 8 sq.mm.

ราคาเมตรละ 517 บาท (ปกติ 620 บาท )vc

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถัก ทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 500 องศา C

1 ม้วนยาว 100 เมตร

รายการนี้ไม่แบ่งขายจำหน่ายยกม้วน

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 46 แอมป์
 
 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน 10 sq.mm.

ราคาเมตรละ 124 บาท (ปกติ 149 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 60 แอมป์

 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน 10 sq.mm.

ราคาเมตรละ 642 บาท (ปกติ 770 บาท )vc

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 500 องศาC

1 ม้วน ยาว 100 เมตร

รายการนี้ไม่แบ่งขายจำหน่ายยกม้วน

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 60 แอมป์

 

สายไฟชนิดถักทนความร้อน 16 sq.mm.

ราคาเมตรละ 208 บาท (ปกติ 250 บาท )

ปลอกหุ้มเป็นชนิดถักทนความร้อน

ที่อุณหภูมิ 200 องศาC

รับสินค้าหน้าโรงงาน )ทนกระแส 83 แอมป์  

 

 


 • อุปกรณ์เตาเผาไฟฟ้า

 • a10.jpg
  ลวดทนความร้อนHeater Elements ฮีทเตอร์ฮีทเตอร์ เป็นอุปกรณ์ทางความร้อนในอุตสาหกรรม ที่มีหลักการพื้นฐานคือเมื่อมีกระแสไหล ผ่านลวดตัวนำ ที่มีค่าความต้า...

 • a1.jpg
  เครื่องวัดอุณหภูมิ Temperature Controllers เป็นอุปกรณ์วัดค่าอุณหภูมิความร้อน ซึ่งปัจจุบันได้ถูกพัฒนาทำให้สะดวกและแม่นยำในการนำเอาไปใช้งาน เช่นเปลี่ยนจากเข็มวัดเป็นระบบดิจิตอล สา...

 • ss.jpg
  เทอร์โมคัพเปิ้ล(Thermocouple) เทอร์โมคัพเปิ้ล คืออุปกรณ์วัดอุณหภูมิอีกชนิดหนึ่งที่ต้องใช้ร่วมกับ Temperature Controllerโดยใช้หลักการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิหรือความร้อนเป็นแรงเคลื...

 • ss.jpg
  Solid State Relay ( S.S.R ) และ Power Regulator (S.C.R. ) ใช้ในการควบคุมการจ่ายกระแสไฟฟ้า มีให้เลือกทั้ง 1เฟส และ 3 เฟส มีระบบฟิวส์ป้องกันกระแสเกิน ตัวอย่าง…. ถ้าเตาเผ...

 • 2.....jpg
  เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบไมสัมผัส Non-contact Thermometer (Infrared Thermometer) เครื่องวัดอุณหภูมิโดยใชเทคโนโลยีอินฟราเรด คือเครื่องวัดอุณหภูมิแบบไม่สัมผัส ซึ่งหลายๆคน...

 • ปลอกทนความร้อน.jpg
  ปลอกสายทนความร้อน เป็นปลอกสายที่มีคุณภาพ ทนความร้อนสูง และสามารถป้องกันการกรอบและการละลายของสายไฟ เนื่องจากการทำงานกับความร้อนเป็นเวลานาน เหมาะกับการใช้งานที่หลากหลาย ตัวอย่างเช่น...
Visitors: 170,301