ฮีทเตอร์คาร์ทริดจ์ Cartridge Heater

ฮีทเตอร์คาร์ทริดจ์

 Cartridge Heater

เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำความร้อน ซึ่งมีการความร้อนหรืออุ่นให้กับแม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นงานเหล็ก เป็นต้น โดยสอดเข้าไปในชิ้นงานมีทั้งรุ่น แบบอุณหภูมิสูง และแบบอุณหภูมิต่ำ

( ปานกลาง )ประกอบด้วยปลอกสเตนเลส (AISI321), แกนพันขดลวดทำจากแมกนีเซียมอ๊อกไซด์อัดขึ้นรูปเป็นแท่ง, ขดลวดความร้อน Ni-Crถูกกั้นด้วยฉนวนแมกนีเซียมอ๊อกไซด์ อัดแน่นอยู่รอบนอกอีกที, ฮีทเตอร์กับตัวปลอกวางห่างกันเล็กน้อย ช่วยให้การส่งผ่านความร้อนทำได้ดี และยังช่วยให้อายุการใช้งานของฮีทเตอร์ยาวนาน

 

ฮีทเตอร์คาร์ทริดจ์ HT(รุ่นความร้อนสูง)

 Cartridge Heater HT series

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 mm. ยาว 35 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 130 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 mm. ยาว 50 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 185 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 mm. ยาว 65 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 220 วัตต์

      ราคา 675 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 mm. ยาว 80 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 270 วัตต์

      ราคา 810 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 mm. ยาว 80 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 320 วัตต์

      ราคา 810 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 mm. ยาว 95 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 320 วัตต์

      ราคา 840 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 35 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 140 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 50 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 210 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 80 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 300 วัตต์

      ราคา 635 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 89 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 320 วัตต์

      ราคา 500 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 95 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 430 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 100 mm.in 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา 745 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 110 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา  บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 125 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 580 วัตต์

      ราคา  บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 mm. ยาว 155 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 720 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 10.5 mm. ยาว 95 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 350 วัตต์

      ราคา 610 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ยาว 40 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 240 วัตต์

      ราคา 610 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ยาว 80 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 600 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ยาว 120 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 960 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ยาว 160 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1320 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ยาว 200 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1650 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ยาว 220 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 900 วัตต์

      ราคา 625 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ยาว 240 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12 mm. ยาว 300 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1600 วัตต์

      ราคา 1,150upแล้ว บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ยาว 80 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 720 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. mm. ยาว 100 mm. 

 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์in 

ราคา 880 บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ยาว 140 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1320 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 16 mm. ยาว 500 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์

      ราคา 1,310 บาทsb ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 mm. ยาว 164 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์

      ราคา 1,015 บาทsb ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

ฮีทเตอร์รุ่น HT ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 mm. ยาว 235 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 230 โวลต์ กระแสไฟ 2500 วัตต์

      ราคา 1,150 บาทsb ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

 

 


 • เทอร์โมสตัท4.jpg
  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุณหภูมิความร้อนต่ำ

 • แท่งวัดอุณหภูมิC...jpg
  แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล เซนเซอร์ Thermocouple Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน แล้วนำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน...ทำให้...

 • เทอร์ดมสตัทพร้อมแท่งวัด.jpg
  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมแท่งวัดความร้อนThermostat เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน โดยมีสวิทช์ควบคุมหภูมิอัตโนมัติไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง เพียงปรับลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้อ...

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ7.jpg
  เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น Tempearature Gauge / Thermo-Hygro Gauge เป็นเครื่องมือในการอ่านค่าอุณหภูมิ หรือค่าความชื้นตรงบริเวณที่ใช้งาน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมหลายประเภท โดยมีย่านกา...

 • รวมฮิทเตอร์อินฟราเรดแบบเซรามิกส์.jpg
  ฮีทเตอร์ อินฟราเรด แบบแท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )พร้อมโคม ส่วนใหญ่จะนำใช้ในงานอบแห้ง โดยมีโคมเป็นตัวสะท้อนความร้อน สามารถกระจายความร้อนได้เท่ากันตลอดพื้นผิว และแผ่ความร้อนอย่างสม่ำเส...

 • ฮิทเตอร์แบบครีบ88.jpg
  ฮีทเตอร์ครีบรูปตัวยู ( Finned Heater ) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง, ไล่ความชื้น, อบสี, อบขนม, อาหาร และอื่นๆ สามารถใช้คู่กับพัดลม เพื่อกระจายความร้อน ให้ทั่...

 • ฮิทเตอร์แบบท่อกลมTubular Heater รูปตัวยู.jpg
  ฮีทเตอร์ท่อกลมแบบตัวยู (Tubular Heater) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง,ไล่ความชื้น,อบสี,อบขนม,อาหาร และอื่นๆ ใช้ได้ในอากาศ น้ำ หรือแม่พิมพ์โลหะ สามารถดัดเป็นรูป...

 • ฮิทเตอร์ต้มของเหลว Bobbin Heater8.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำและของเหลวที่เหนียวข้น Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเคมีและของเหลวที่เหนียวข้นเกือบทุกชนิดImmersion Heater เป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกป...

 • ฮิทเตอร์อุ่น ต้มน้ำ น้ำมันและของเหลว.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำ-น้ำมันและของเหลว Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเกือบทุกชนิดImmersion Heaterเป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกประเภทหนึ่ง โดยส่วนมากจะใช้งานกับข...

 • ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ cable heatter8.jpg
  ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ ( Cable heaters ) ฮีตเตอร์แบบสายไฟ หรือ Cable Heater เป็นแบบ Zone-Parallel ตัดได้เฉพาะช่วงวงจร ใช้เทอร์โมสตัทในการควบคุม ซึ่งเป็น อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิของท่อในร...

 • อิทเตอร์รัดท่อ...jpg
  ฮีทเตอร์ แบบรัดท่อ ( Band heater ) เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้รัดเข้ากับท่อหรือถังทรงกระบอกโดยใช้หลักการนำความร้อน ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอฉนวนของฮีทเตอร์ทำจากแผ่น MICA และพันดัวยลวดฮ...

 • ฮิทเตอร์แบบแผ่น8.jpg
  ฮีทเตอร์แผ่น Strip Heater ลักษณะเป็นแบบเดียวกับฮีทเตอร์รัดท่อ แต่รูปทรงจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนกับงานทั่วไปเช่น ให้ความร้อนในแ...

 • ฮิทเตอร์แบบขดยากันยุงขนาด 6 นิ้ว.jpg
  ฮีทเตอร์แบบขดยากันยูง ประกอบด้วย แท่ง อินคอลอยล์ นำมารีด ขดส่วนท่อรีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำให้สามารถ กระจายความร้อนได้ดีขึ้น โดยแนบกับชิ้นงาน เหมาะสำหรับวางกาน้ำ หรือ กะทะที่มีลักษณะ...

 • ฮิทเตอร์ลมร้อน2.jpg
  ฮีทเตอร์ลมร้อน Hot air Heater ลักษณะการใช้งาน โดยเอาไอความร้อนไปใช้ เป็นฮีทเตอร์ที่ใช้ติดตั้งอยู่ในท่อ แล้วเอาเครื่องเป่าลมเป่าผ่านตัวฮีทเตอร์ เพื่อนำความร้อนไปใช้ สำหรับอบฆ่าเชื...
Visitors: 272,654