ฮีทเตอร์ แบบรัดท่อ ( Band heater )

 

 

ฮีทเตอร์ แบบรัดท่อ

( Band heater )

เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้รัดเข้ากับท่อหรือถังทรงกระบอกโดยใช้หลักการนำความร้อน ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอฉนวนของฮีทเตอร์ทำจากแผ่น MICA และพันดัวยลวดฮีทเตอร์ ชนิดแบน Ribbon Wire ) ตัวถังด้านนอกเป็นแผ่นเหล็ก หรือ แผ่นสแตนเลส เหมาะสำหรับอุตสาหกรรมการผลิต ที่ไม่สามารถให้ความร้อนหรือไม่เหมาะที่จะให้ความร้อนกับวัตถุโดยตรงได้เช่นใช้ใน เครื่องฉีดพลาสติก เช่น ใช้ในการให้ความร้อนบริเวณหัวฉีด ,ใช้ในอุตสาหกรรมปิโตรเลี่ยม เช่น ใช่ในส่วนของท่อส่งน้ำมัน ,ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น กระติกน้ำร้อน ,ใช้ในอุตสาหกรรมกาว เช่น ใช้ในส่วนของท่อส่งกาว

          สามารถเลือกแบบการต่อขั้วไฟ ได้เช่นเป็นแบบสายทนความร้อน,แบบขั้วเทอร์มินอล, แบบขั้วเซรามิกส์ทรงลูกเต๋า , แบบปลั๊กทนความร้อน

 

ฮีทเตอร์ แบบรัดท่อ

Band heater )Silicone Heater

เส้นผ่าศูนย์กลาง 150 mm. ยาว 1740 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1.5 กิโลวัตต์

      ราคา 18,955 บาทvc

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 30 mm. ยาว 30 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 300 วัตต์

      ราคา 270 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 32 mm. ยาว 50 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500 วัตต์

      ราคา 270 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 33 mm. ยาว 40 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 320 วัตต์

      ราคา 315 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 33 mm. ยาว 40 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 400,500 วัตต์

      ราคา 315 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 35 mm. ยาว 45 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา 380 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm. ยาว 40 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 300,400,500 วัตต์

      ราคา 315 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 40 mm. ยาว 45 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา 300 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

  

เส้นผ่าศูนย์กลาง 45 mm. ยาว 40 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา 300 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 46 mm. ยาว 25 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 150 วัตต์

      ราคา 270 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 mm. ยาว 35 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 โวลต์

กระแสไฟ 300 วัตต์

      ราคา 300 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 50 mm. ยาว 80 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 โวลต์

กระแสไฟ 300 วัตต์

      ราคา 540 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 mm. ยาว 120 mm. 

 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 750 วัตต์

ราคา 745 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 60 mm. ยาว 295 mm. 

 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์

ราคา 1,110 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 70 mm. ยาว 127 mm. 

  แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์

ราคา 475 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 93 mm. ยาว 100 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 2500 วัตต์

      ราคา 1,015 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

เส้นผ่าศูนย์กลาง 310 mm. ยาว 80 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 3500 วัตต์

      ราคา 2,635 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง  

   

 

 

 


 • เทอร์โมสตัท4.jpg
  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุณหภูมิความร้อนต่ำ

 • แท่งวัดอุณหภูมิC...jpg
  แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล เซนเซอร์ Thermocouple Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน แล้วนำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน...ทำให้...

 • เทอร์ดมสตัทพร้อมแท่งวัด.jpg
  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมแท่งวัดความร้อนThermostat เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน โดยมีสวิทช์ควบคุมหภูมิอัตโนมัติไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง เพียงปรับลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้อ...

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ7.jpg
  เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น Tempearature Gauge / Thermo-Hygro Gauge เป็นเครื่องมือในการอ่านค่าอุณหภูมิ หรือค่าความชื้นตรงบริเวณที่ใช้งาน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมหลายประเภท โดยมีย่านกา...

 • รวมฮิทเตอร์อินฟราเรดแบบเซรามิกส์.jpg
  ฮีทเตอร์ อินฟราเรด แบบแท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )พร้อมโคม ส่วนใหญ่จะนำใช้ในงานอบแห้ง โดยมีโคมเป็นตัวสะท้อนความร้อน สามารถกระจายความร้อนได้เท่ากันตลอดพื้นผิว และแผ่ความร้อนอย่างสม่ำเส...

 • ฮิทเตอร์แบบครีบ88.jpg
  ฮีทเตอร์ครีบรูปตัวยู ( Finned Heater ) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง, ไล่ความชื้น, อบสี, อบขนม, อาหาร และอื่นๆ สามารถใช้คู่กับพัดลม เพื่อกระจายความร้อน ให้ทั่...

 • ฮิทเตอร์แบบท่อกลมTubular Heater รูปตัวยู.jpg
  ฮีทเตอร์ท่อกลมแบบตัวยู (Tubular Heater) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง,ไล่ความชื้น,อบสี,อบขนม,อาหาร และอื่นๆ ใช้ได้ในอากาศ น้ำ หรือแม่พิมพ์โลหะ สามารถดัดเป็นรูป...

 • ฮิทเตอร์ต้มของเหลว Bobbin Heater8.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำและของเหลวที่เหนียวข้น Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเคมีและของเหลวที่เหนียวข้นเกือบทุกชนิดImmersion Heater เป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกป...

 • ฮิทเตอร์อุ่น ต้มน้ำ น้ำมันและของเหลว.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำ-น้ำมันและของเหลว Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเกือบทุกชนิดImmersion Heaterเป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกประเภทหนึ่ง โดยส่วนมากจะใช้งานกับข...

 • ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ cable heatter8.jpg
  ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ ( Cable heaters ) ฮีตเตอร์แบบสายไฟ หรือ Cable Heater เป็นแบบ Zone-Parallel ตัดได้เฉพาะช่วงวงจร ใช้เทอร์โมสตัทในการควบคุม ซึ่งเป็น อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิของท่อในร...

 • ฮิทเตอร์แบบแผ่น8.jpg
  ฮีทเตอร์แผ่น Strip Heater ลักษณะเป็นแบบเดียวกับฮีทเตอร์รัดท่อ แต่รูปทรงจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนกับงานทั่วไปเช่น ให้ความร้อนในแ...

 • ฮิทเตอร์แบบขดยากันยุงขนาด 6 นิ้ว.jpg
  ฮีทเตอร์แบบขดยากันยูง ประกอบด้วย แท่ง อินคอลอยล์ นำมารีด ขดส่วนท่อรีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำให้สามารถ กระจายความร้อนได้ดีขึ้น โดยแนบกับชิ้นงาน เหมาะสำหรับวางกาน้ำ หรือ กะทะที่มีลักษณะ...

 • ฮิทเตอร์คาร์ทริดจ์.jpg
  ฮีทเตอร์คาร์ทริดจ์ Cartridge Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำความร้อน ซึ่งมีการความร้อนหรืออุ่นให้กับแม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นงานเหล็ก เป็นต้น โดยสอดเข้าไปในชิ้นงานมีทั...

 • ฮิทเตอร์ลมร้อน2.jpg
  ฮีทเตอร์ลมร้อน Hot air Heater ลักษณะการใช้งาน โดยเอาไอความร้อนไปใช้ เป็นฮีทเตอร์ที่ใช้ติดตั้งอยู่ในท่อ แล้วเอาเครื่องเป่าลมเป่าผ่านตัวฮีทเตอร์ เพื่อนำความร้อนไปใช้ สำหรับอบฆ่าเชื...
Visitors: 268,604