ฮีทเตอร์ท่อกลม (Tubular Heater)

ฮีทเตอร์ท่อกลมแบบตัวยู 

Tubular Heater )

         ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้งไล่ความชื้นอบสีอบขนมอาหาร และอื่นๆ  ใช้ได้ในอากาศ น้ำ หรือแม่พิมพ์โลหะ  สามารถ ดัดเป็นรูปต่างๆ ตามความต้องการของลูกค้าและสามารถเพิ่มแผ่นครีบม้วนติดกับท่อฮีตเตอร์อย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ส่วนของแผ่นครีบที่เพิ่มขึ้นมาจะทำให้ฮีตเตอร์สามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้น

 

 

 

ฮีทเตอร์ท่อกลมแบบตัวยู 

Tubular Heater )

   


ขนาดของฮีทเตอร์ 8x200 mm. ความห่าง 40 mm.

 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์

ราคา 1,015 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

ขนาดของฮีทเตอร์ 8x300 mm. ความห่าง 40 mm.

 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์

ราคา 1,110 บาทvc

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

ขนาดของฮีทเตอร์ 8x325 mm.

 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์

ราคา 1,280 บาทvc

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 200 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 200 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 750 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 200 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 200 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 200 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 300 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 300 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 750 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 300 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 300 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 300 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 300 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 300 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 3000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 400 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา .. บาท  ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 400 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 750 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 400 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 400 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 400 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 400 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 400 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 3000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 400 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 4000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 500 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 500 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 750 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 500 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 500 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 500 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 500 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 500 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 3000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 500 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 4000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 750 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์

      พิเศษราคา .. บาท ปกติ ... บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

ขนาดของฮีทเตอร์ 8x900 mm. ความห่าง 40 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์

      ราคา 1,285 บาทupแล้วsb

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

ขนาดของฮีทเตอร์ 8x1000 mm. ความห่าง 40 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์

      ราคา 1,340 บาทupแล้วsb

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

ขนาดของฮีทเตอร์ 8x1500 mm. ความห่าง 40 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์

      ราคา 1,620 บาทupแล้วsb

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2500 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 3000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 ขนาดของฮีทเตอร์ยาว 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 4000 วัตต์

      ราคา .... บาท ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง 

 

 


 • ฮิทเตอร์แบบท่อกลมรูปตัวไอ999....jpg
  ฮิทเตอร์ท่อกลมแบบตัวไอ (Tubular Heater) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง,ไล่ความชื้น,อบสี,อบขนม,อาหาร และอื่นๆ ใช้ได้ในอากาศ น้ำ หรือแม่พิมพ์โลหะสามารถดัดเป็นรูป...

 • ฮิทเตอร์ต้มน้ำ1950 วัตต์.jpg
  ฮีทเตอร์ท่อกลมดัดตามแบบ (Tubular Heater) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง,ไล่ความชื้น,อบสี,อบขนม,อาหาร และอื่นๆ ใช้ได้ในอากาศ น้ำ หรือแม่พิมพ์โลหะสามารถดัดเป็นรูป...

 • เทอร์โมสตัท4.jpg
  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุณหภูมิความร้อนต่ำ

 • แท่งวัดอุณหภูมิC...jpg
  แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล เซนเซอร์ Thermocouple Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน แล้วนำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน...ทำให้...

 • เทอร์ดมสตัทพร้อมแท่งวัด.jpg
  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมแท่งวัดความร้อนThermostat เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน โดยมีสวิทช์ควบคุมหภูมิอัตโนมัติไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง เพียงปรับลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้อ...

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ7.jpg
  เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น Tempearature Gauge / Thermo-Hygro Gauge เป็นเครื่องมือในการอ่านค่าอุณหภูมิ หรือค่าความชื้นตรงบริเวณที่ใช้งาน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมหลายประเภท โดยมีย่านกา...

 • รวมฮิทเตอร์อินฟราเรดแบบเซรามิกส์.jpg
  ฮีทเตอร์ อินฟราเรด แบบแท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )พร้อมโคม ส่วนใหญ่จะนำใช้ในงานอบแห้ง โดยมีโคมเป็นตัวสะท้อนความร้อน สามารถกระจายความร้อนได้เท่ากันตลอดพื้นผิว และแผ่ความร้อนอย่างสม่ำเส...

 • ฮิทเตอร์แบบครีบ88.jpg
  ฮีทเตอร์ครีบรูปตัวยู ( Finned Heater ) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง, ไล่ความชื้น, อบสี, อบขนม, อาหาร และอื่นๆ สามารถใช้คู่กับพัดลม เพื่อกระจายความร้อน ให้ทั่...

 • ฮิทเตอร์ต้มของเหลว Bobbin Heater8.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำและของเหลวที่เหนียวข้น Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเคมีและของเหลวที่เหนียวข้นเกือบทุกชนิดImmersion Heater เป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกป...

 • ฮิทเตอร์อุ่น ต้มน้ำ น้ำมันและของเหลว.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำ-น้ำมันและของเหลว Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเกือบทุกชนิดImmersion Heaterเป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกประเภทหนึ่ง โดยส่วนมากจะใช้งานกับข...

 • ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ cable heatter8.jpg
  ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ ( Cable heaters ) ฮีตเตอร์แบบสายไฟ หรือ Cable Heater เป็นแบบ Zone-Parallel ตัดได้เฉพาะช่วงวงจร ใช้เทอร์โมสตัทในการควบคุม ซึ่งเป็น อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิของท่อในร...

 • อิทเตอร์รัดท่อ...jpg
  ฮีทเตอร์ แบบรัดท่อ ( Band heater ) เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้รัดเข้ากับท่อหรือถังทรงกระบอกโดยใช้หลักการนำความร้อน ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอฉนวนของฮีทเตอร์ทำจากแผ่น MICA และพันดัวยลวดฮ...

 • ฮิทเตอร์แบบแผ่น8.jpg
  ฮีทเตอร์แผ่น Strip Heater ลักษณะเป็นแบบเดียวกับฮีทเตอร์รัดท่อ แต่รูปทรงจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนกับงานทั่วไปเช่น ให้ความร้อนในแ...

 • ฮิทเตอร์แบบขดยากันยุงขนาด 6 นิ้ว.jpg
  ฮีทเตอร์แบบขดยากันยูง ประกอบด้วย แท่ง อินคอลอยล์ นำมารีด ขดส่วนท่อรีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำให้สามารถ กระจายความร้อนได้ดีขึ้น โดยแนบกับชิ้นงาน เหมาะสำหรับวางกาน้ำ หรือ กะทะที่มีลักษณะ...

 • ฮิทเตอร์คาร์ทริดจ์.jpg
  ฮีทเตอร์คาร์ทริดจ์ Cartridge Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำความร้อน ซึ่งมีการความร้อนหรืออุ่นให้กับแม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นงานเหล็ก เป็นต้น โดยสอดเข้าไปในชิ้นงานมีทั...

 • ฮิทเตอร์ลมร้อน2.jpg
  ฮีทเตอร์ลมร้อน Hot air Heater ลักษณะการใช้งาน โดยเอาไอความร้อนไปใช้ เป็นฮีทเตอร์ที่ใช้ติดตั้งอยู่ในท่อ แล้วเอาเครื่องเป่าลมเป่าผ่านตัวฮีทเตอร์ เพื่อนำความร้อนไปใช้ สำหรับอบฆ่าเชื...
Visitors: 272,651