แท่งวัดความร้อน เทอร์โมคัพเปิ้ล

 

แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล  เซนเซอร์

Thermocouple  Sensor

     เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน  แล้วนำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน...ทำให้มีการนำกระแสในวงจรเทอร์โมคัพเปิ้ลทั้งสองข้าง โดยเรียกอุณหภูมิคงที่ที่ใช้อ้างอิงนี้ว่า Reference Junction โดยกำหนด Reference Junction ให้เป็น 0˚C คือโลหะ 2 ชนิดต่างกันที่นำมาเชื่อมปลายเข้าด้วยกันที่ด้านหนึ่งซึ่งเป็นด้านที่ใช้วัดอุณหภูมิ ส่วนอีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับอุปกรณ์ใช้งานเช่น เครื่องควบคุมอุณหภูมิ

        

         เทอร์โมคัพเปิ้ล ได้มีการแบ่งเป็น Type ต่างๆ เป็นชนิดหัววัด เช่น เทอร์โมคัพเปิ้ล ไทพ์  T,J,E,K,B,R,S เป็นต้น ตามการจับคู่ของโลหะที่แตกต่างกัน ทำให้มีคุณสมบัติในการนำไปใช้งาน.ให้เหมาะสม  โดยสิ่งที่ควรพิจารณามีหลายข้อ เช่น ค่าอุณหภูมิสูงสุดที่ใช้งาน, ราคา, ความกัดกร่อนของสารที่เทอร์โมคัพเปิ้ลสัมผัส ให้เหมาะสมของงานแต่ละประเภทด้วย

 

แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล  เซนเซอร์

Thermocouple  Sensor

 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 600° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 6 ม.ม. ยาว 180.ม.

( เนื้อแสตนเลส ) ปกติราคาอันละ 1,680 บาท

ลดเหลือ 1,400 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล  เซนเซอร์

Thermocouple  Sensor

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 900° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 ม.ม. ยาว 200 ม.ม.

( เนื้อแสตนเลส ) ปกติราคาอันละ 2,350 บาท

ลดเหลือ 1,500 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 900° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 ม.ม. ยาว 300 ม.ม.

( เนื้อ Sheath inconel 600 ) ปกติราคาอันละ 8,820 บาท

ลดเหลือ 7,350 บาท

( เนื้อแสตนเลส ) ปกติราคาอันละ 1,945 บาท

ลดเหลือ 1,700 บาท

 รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 900° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 ม.ม. ยาว 350 ม.ม.

( เนื้อแสตนเลส ) ปกติราคาอันละ 2,270 บาท

ลดเหลือ 1,890 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 900° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 21 ม.ม. ยาว 400 ม.ม.

( เนื้ออลูมิเนียม ) ปกติราคาอันละ 5,760 บาท

ลดเหลือ 4,800 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 500° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ม.ม. ยาว 400 ม.ม.

( เนื้อแสตนเลส ) ปกติราคาอันละ 2,150 บาท

ลดเหลือ 1,760 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 600° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง ม.ม. ยาว 350 ม.ม.

( เนื้อแสตนเลส ) ปกติราคาอันละ 1,500 บาท

ลดเหลือ 1,220 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

 

 แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 200 ม.ม.

( เนื้อ Sheath inconel ) ปกติราคาอันละ 3,375 บาท

ลดเหลือ 2500 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 250 ม.ม.

( เนื้อ Sheath inconel 600 ) ปกติราคาอันละ 3,650 บาท

ลดเหลือ 2,700 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 350 ม.ม.

( เนื้อแสตนเลส ) ปกติราคาอันละ 3,700 บาท

ลดเหลือ 3,290 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 950° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.8 ม.ม. ยาว 350 ม.ม.

( เนื้อแสตนเลส 310S ) ปกติราคาอันละ 3,200 บาท

ลดเหลือ 2,650 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 950° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15.8 ม.ม. ยาว 350 ม.ม.

( เนื้อแสตนเลส 310S ) ปกติราคาอันละ 3,200 บาท

ลดเหลือ 2,650 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 10 ม.ม. ยาว 900 ม.ม.

( เนื้อ Inconel ) ปกติราคาอันละ 4,200 บาท

ลดเหลือ 3,500 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค

 ขนาด 2.3 x 240 ม.ม. ความยาวเส้นตรงไม่รวมงอ90 170 ม.ม. 

ปกติราคาอันละ 1,300 บาท

ลดเหลือ 1,080 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  

 

แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1400° C ไทพ์อาร์ ( TYPE R )

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 500.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ CERAMIC ) ปกติราคาอันละ 18,255 บาท

 ลดเหลือ 15,875 บาทuptc รับสินค้าหน้าโรงงาน )

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1100° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 200 ม.ม.

( เนื้อ เซรามิกส์ ) ปกติราคาอันละ 4,200 บาท

ลดเหลือ 3,500 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน )

  

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1,100° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 200 ม.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ ) ปกติราคาอันละ 8,845 บาท

ลดเหลือ 6,550 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

  

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 950° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 350 ม.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ ) ปกติราคาอันละ 4,100 บาท

ลดเหลือ 3,400 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 

  แท่งเทอร์โมคัพเปิ้ล 

อุณหภูมิไม่เกิน 1000° C ไทพ์เค 

 เส้นผ่าศูนย์กลาง 15 ม.ม. ยาว 300 ม.ม.

( เนื้อเซรามิกส์ ) ปกติราคาอันละ 4,550 บาท

ลดเหลือ 3,780 บาท รับสินค้าหน้าโรงงาน ) 

 


 • เทอร์โมคัพเปิลในงานโลหะ9.jpg
  แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล เซนเซอร์ Thermocouple Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน แล้วนำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน...ทำให้ม...

 • แท่งวัดความร้อนRTD.jpg
  เทอร์โมคัพเปิ้ลเซนเซอร์ แบบ RTD 3 สาย เหมาะกับการวัดอุณหภูมิต่ำ ตั้งแต่ – 200~ 400 C มีความแม่นยำสูง RTD 3 สาย เป็นที่นิยมใช้ที่สุดในอุตสาหกรรม โดยสายทั้ง 3 เป็นแบบที่นิยมใ...

 • เทอร์โมคัพเปิลแบบฝังกับผนัง.jpg
  แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล เซนเซอร์ Thermocouple Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน แล้วนำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน...ทำให้ม...

 • เทอร์โมสตัท4.jpg
  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุณหภูมิความร้อนต่ำ

 • เทอร์ดมสตัทพร้อมแท่งวัด.jpg
  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมแท่งวัดความร้อนThermostat เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน โดยมีสวิทช์ควบคุมหภูมิอัตโนมัติไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง เพียงปรับลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้อ...

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ7.jpg
  เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น Tempearature Gauge / Thermo-Hygro Gauge เป็นเครื่องมือในการอ่านค่าอุณหภูมิ หรือค่าความชื้นตรงบริเวณที่ใช้งาน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมหลายประเภท โดยมีย่านกา...

 • รวมฮิทเตอร์อินฟราเรดแบบเซรามิกส์.jpg
  ฮีทเตอร์ อินฟราเรด แบบแท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )พร้อมโคม ส่วนใหญ่จะนำใช้ในงานอบแห้ง โดยมีโคมเป็นตัวสะท้อนความร้อน สามารถกระจายความร้อนได้เท่ากันตลอดพื้นผิว และแผ่ความร้อนอย่างสม่ำเส...

 • ฮิทเตอร์แบบครีบ88.jpg
  ฮีทเตอร์ครีบรูปตัวยู ( Finned Heater ) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง, ไล่ความชื้น, อบสี, อบขนม, อาหาร และอื่นๆ สามารถใช้คู่กับพัดลม เพื่อกระจายความร้อน ให้ทั่...

 • ฮิทเตอร์แบบท่อกลมTubular Heater รูปตัวยู.jpg
  ฮีทเตอร์ท่อกลมแบบตัวยู (Tubular Heater) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง,ไล่ความชื้น,อบสี,อบขนม,อาหาร และอื่นๆ ใช้ได้ในอากาศ น้ำ หรือแม่พิมพ์โลหะ สามารถดัดเป็นรูป...

 • ฮิทเตอร์ต้มของเหลว Bobbin Heater8.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำและของเหลวที่เหนียวข้น Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเคมีและของเหลวที่เหนียวข้นเกือบทุกชนิดImmersion Heater เป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกป...

 • ฮิทเตอร์อุ่น ต้มน้ำ น้ำมันและของเหลว.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำ-น้ำมันและของเหลว Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเกือบทุกชนิดImmersion Heaterเป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกประเภทหนึ่ง โดยส่วนมากจะใช้งานกับข...

 • ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ cable heatter8.jpg
  ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ ( Cable heaters ) ฮีตเตอร์แบบสายไฟ หรือ Cable Heater เป็นแบบ Zone-Parallel ตัดได้เฉพาะช่วงวงจร ใช้เทอร์โมสตัทในการควบคุม ซึ่งเป็น อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิของท่อในร...

 • อิทเตอร์รัดท่อ...jpg
  ฮีทเตอร์ แบบรัดท่อ ( Band heater ) เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้รัดเข้ากับท่อหรือถังทรงกระบอกโดยใช้หลักการนำความร้อน ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอฉนวนของฮีทเตอร์ทำจากแผ่น MICA และพันดัวยลวดฮ...

 • ฮิทเตอร์แบบแผ่น8.jpg
  ฮีทเตอร์แผ่น Strip Heater ลักษณะเป็นแบบเดียวกับฮีทเตอร์รัดท่อ แต่รูปทรงจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนกับงานทั่วไปเช่น ให้ความร้อนในแ...

 • ฮิทเตอร์แบบขดยากันยุงขนาด 6 นิ้ว.jpg
  ฮีทเตอร์แบบขดยากันยูง ประกอบด้วย แท่ง อินคอลอยล์ นำมารีด ขดส่วนท่อรีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำให้สามารถ กระจายความร้อนได้ดีขึ้น โดยแนบกับชิ้นงาน เหมาะสำหรับวางกาน้ำ หรือ กะทะที่มีลักษณะ...

 • ฮิทเตอร์คาร์ทริดจ์.jpg
  ฮีทเตอร์คาร์ทริดจ์ Cartridge Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำความร้อน ซึ่งมีการความร้อนหรืออุ่นให้กับแม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นงานเหล็ก เป็นต้น โดยสอดเข้าไปในชิ้นงานมีทั...

 • ฮิทเตอร์ลมร้อน2.jpg
  ฮีทเตอร์ลมร้อน Hot air Heater ลักษณะการใช้งาน โดยเอาไอความร้อนไปใช้ เป็นฮีทเตอร์ที่ใช้ติดตั้งอยู่ในท่อ แล้วเอาเครื่องเป่าลมเป่าผ่านตัวฮีทเตอร์ เพื่อนำความร้อนไปใช้ สำหรับอบฆ่าเชื...
Visitors: 282,200