ฮีทเตอร์แบบครีบ Finned Heater

ฮีทเตอร์ครีบรูปตัวยู  

( Finned Heater )

         ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง, ไล่ความชื้น, อบสี, อบขนม, อาหาร และอื่นๆ สามารถใช้คู่กับพัดลม เพื่อกระจายความร้อน ให้ทั่วพื้นที่ตัวครีบช่วยระบายความร้อนของฮีทเตอร์ ทำให้ฮีทเตอร์ไม่ร้อนเกินไป  และทำให้อายุการใช้งานยาวนานขึ้นฮีตเตอร์ครีบ ทำมาจาก Tubular Heater ที่ดัดเป็นรูปต่างๆและเพิ่มแผ่นครีบม้วนติดกับท่อฮีตเตอร์อย่างต่อเนื่องจากปลายด้านหนึ่งไปอีกด้านหนึ่ง ส่วนของแผ่นครีบที่เพิ่มขึ้นมาจะทำให้ฮีตเตอร์สามารถถ่ายเทความร้อนได้เร็วขึ้น

 

        ในกรณีที่ให้ความร้อนกับอากาศที่ไม่หมุนเวียน ควรเลือกวัสดุที่ใช้ทำฮีทเตอร์เป็นอินโคลอย เนื่องจากมีคุณสมบัติ ถ่ายเทความร้อนได้ดี และทนอุณหภูมิได้สูงกว่า

 

ฮีทเตอร์ครีบรูปตัวยู  

Finned Heater )

 

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 8 mm. ยาว LH 450 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์  

ราคา 1,690upแล้ว บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 8 mm. ยาว LH 650 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์  

ราคา 1,960 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 8 mm. ยาว LH 750 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2500 วัตต์  

ราคา .... บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 11 mm. ยาว  200 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 400 วัตต์  

 น๊อต M16 ราคา 1,150 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 11 mm. ยาว  200 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์  

 น๊อต M16 ราคา 1,215 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 11 mm. ยาว  250 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์  

 น๊อต M16 ราคา 1,350 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 11 mm. ยาว LH 650 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 3000 วัตต์  

ราคา 1,890 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 11 mm. ยาว LH 800 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 380 โวลต์ กระแสไฟ 3000 วัตต์  

ราคา 2,635 บาทin

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 12 mm. ยาว LH 250 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1000 วัตต์  

ราคา .... บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 12 mm. ยาว LH 350 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 1500 วัตต์  

ราคา .... บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 12 mm. ยาว LH 450 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2000 วัตต์  

ราคา .... บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 12 mm. ยาว LH 550 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 2500 วัตต์  

ราคา .... บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

- ขนาดของฮีทเตอร์ 12 mm. ยาว LH 650 mm.

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 3000 วัตต์  

ราคา 2,700 บาท

ราคานี้ยังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง

 

 

 

 


 • ฮิทเตอร์ครีบแบบเหลี่ยม7....jpg
  ฮีตเตอร์ครีบแบบเหลี่ยม COIL FINNED HEATERS ใช้สำหรับให้ความร้อนกับอากาศ ใช้ในงาน เช่น อบสี,อบชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์,อบไล่ความชื้น,อบใยผ้า,อบแม่พิมพ์,อบไม้,อบพลาสติก,อบอาหาร,ลดความชื...

 • ฮิทเตอร์ครีบรูปตัวไอ1.jpg
  ฮิทเตอร์ครีบรูปตัวไอ ( I-Shape coilFinned Heater) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง,ไล่ความชื้น,อบสี,อบขนม,อาหาร และอื่นๆ สามารถใช้คู่กับพัดลม เพื่อกระจายความร้อน ...

 • เทอร์โมสตัท4.jpg
  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุณหภูมิความร้อนต่ำ

 • แท่งวัดอุณหภูมิC...jpg
  แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล เซนเซอร์ Thermocouple Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน แล้วนำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน...ทำให้...

 • เทอร์ดมสตัทพร้อมแท่งวัด.jpg
  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมแท่งวัดความร้อนThermostat เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน โดยมีสวิทช์ควบคุมหภูมิอัตโนมัติไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง เพียงปรับลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้อ...

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ7.jpg
  เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น Tempearature Gauge / Thermo-Hygro Gauge เป็นเครื่องมือในการอ่านค่าอุณหภูมิ หรือค่าความชื้นตรงบริเวณที่ใช้งาน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมหลายประเภท โดยมีย่านกา...

 • รวมฮิทเตอร์อินฟราเรดแบบเซรามิกส์.jpg
  ฮีทเตอร์ อินฟราเรด แบบแท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )พร้อมโคม ส่วนใหญ่จะนำใช้ในงานอบแห้ง โดยมีโคมเป็นตัวสะท้อนความร้อน สามารถกระจายความร้อนได้เท่ากันตลอดพื้นผิว และแผ่ความร้อนอย่างสม่ำเส...

 • ฮิทเตอร์แบบท่อกลมTubular Heater รูปตัวยู.jpg
  ฮีทเตอร์ท่อกลมแบบตัวยู (Tubular Heater) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง,ไล่ความชื้น,อบสี,อบขนม,อาหาร และอื่นๆ ใช้ได้ในอากาศ น้ำ หรือแม่พิมพ์โลหะ สามารถดัดเป็นรูป...

 • ฮิทเตอร์ต้มของเหลว Bobbin Heater8.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำและของเหลวที่เหนียวข้น Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเคมีและของเหลวที่เหนียวข้นเกือบทุกชนิดImmersion Heater เป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกป...

 • ฮิทเตอร์อุ่น ต้มน้ำ น้ำมันและของเหลว.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำ-น้ำมันและของเหลว Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเกือบทุกชนิดImmersion Heaterเป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกประเภทหนึ่ง โดยส่วนมากจะใช้งานกับข...

 • ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ cable heatter8.jpg
  ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ ( Cable heaters ) ฮีตเตอร์แบบสายไฟ หรือ Cable Heater เป็นแบบ Zone-Parallel ตัดได้เฉพาะช่วงวงจร ใช้เทอร์โมสตัทในการควบคุม ซึ่งเป็น อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิของท่อในร...

 • อิทเตอร์รัดท่อ...jpg
  ฮีทเตอร์ แบบรัดท่อ ( Band heater ) เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้รัดเข้ากับท่อหรือถังทรงกระบอกโดยใช้หลักการนำความร้อน ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอฉนวนของฮีทเตอร์ทำจากแผ่น MICA และพันดัวยลวดฮ...

 • ฮิทเตอร์แบบแผ่น8.jpg
  ฮีทเตอร์แผ่น Strip Heater ลักษณะเป็นแบบเดียวกับฮีทเตอร์รัดท่อ แต่รูปทรงจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนกับงานทั่วไปเช่น ให้ความร้อนในแ...

 • ฮิทเตอร์แบบขดยากันยุงขนาด 6 นิ้ว.jpg
  ฮีทเตอร์แบบขดยากันยูง ประกอบด้วย แท่ง อินคอลอยล์ นำมารีด ขดส่วนท่อรีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำให้สามารถ กระจายความร้อนได้ดีขึ้น โดยแนบกับชิ้นงาน เหมาะสำหรับวางกาน้ำ หรือ กะทะที่มีลักษณะ...

 • ฮิทเตอร์คาร์ทริดจ์.jpg
  ฮีทเตอร์คาร์ทริดจ์ Cartridge Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำความร้อน ซึ่งมีการความร้อนหรืออุ่นให้กับแม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นงานเหล็ก เป็นต้น โดยสอดเข้าไปในชิ้นงานมีทั...

 • ฮิทเตอร์ลมร้อน2.jpg
  ฮีทเตอร์ลมร้อน Hot air Heater ลักษณะการใช้งาน โดยเอาไอความร้อนไปใช้ เป็นฮีทเตอร์ที่ใช้ติดตั้งอยู่ในท่อ แล้วเอาเครื่องเป่าลมเป่าผ่านตัวฮีทเตอร์ เพื่อนำความร้อนไปใช้ สำหรับอบฆ่าเชื...
Visitors: 276,384