ต้นแบบหุ่นฝึกปั้น

งานปั้นหุ่น

   การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้ง่ายๆ เพราะนอกจากจะขึ้นอยู่กับเวลาที่เหมาะสม บ่มเพาะอารมณ์ศิลปิน แล้วยังต้องคำนึงถึงหลักปฏิบัติ ส่วนมากมักจะเกิดจากแรงบันดาลใจของศิลปิน นอกจากนี้ยังต้องอาศัยความเชี่ยวชาญ ความสามารถในงานศิลป์ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์ ที่สั่งสมเป็นเวลายาวนานของศิลปินคนนั้นๆ

 


 • หุ่นฝึกปั้น3 เดวิคเรซิ่น สูง 45 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น5 บลูตัส สูง 80 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น10 เวอร์แยธ สูง 80 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น2 วีนัสคอลนา สูง 80 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น7 เดวิดเมดีซี สูง 60 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น9 เดวิดเมดีซีเหลี่ยม สูง 60 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น เลาคูณ สูง 85 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น6 วอริเรียร์ สูง 50 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น4 วีนัสเมดิซี สูง 80 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นฝึกปั้น8 วีนัสเปลือย สูง 70 ซ.ม..jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นกล้ามเนื้อ.jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นโครงกระดูกมนุษย์ทำจากเรซิ่น2.jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...

 • หุ่นทรงเรขาคณิต.jpg
  งานปั้นหุ่น การปั้นหุ่น เป็นผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าในการสร้างงานแขนงหนึ่ง ในการถ่ายทอดความคิดซึ่งกลายเป็นผลงานศิลป์ ซึ่งละเอียดอ่อนในแต่ละขั้น แต่ละตอนซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะทำกันได้...
Visitors: 278,853