ขาตั้งวาดรูป

ขาตั้งวาดรูป

    ขาตั้งกรอบรูป ขาตั้งรูป ขาตั้งวาดรูป  ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้  แล้วเคลือบด้วยน้ำมันวานิชหรือแล็คเกอร์  ได้มีการนำไปประยุกต์ ใช้กับงานหลายแบบและหลายหลาก  ซึ่งจะมีหลายขนาดให้เลือกใช้เพื่อความเหมาะสม มีบ้างที่ทำจากอลูมิเนียมในงานพิเศษ  แต่ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้บีช (  Beech ) เพราะเป็นไม้เนื้อดี สวย และน้ำหนักเบา


  • ขาหยั่งวาดรูปนอกสถานที่1.jpg
    ขาตั้งวาดรูป ขาตั้งกรอบรูป ขาตั้งรูป ขาตั้งวาดรูป ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้ แล้วเคลือบด้วยน้ำมันวานิชหรือแล็คเกอร์ ได้มีการนำไปประยุกต์ ใช้กับงานหลายแบบและหลายหลาก ซึ่งจะมีหลายขนาดให้...

  • ขาตั้งวาดรูปสีอะคริลิค.jpg
    ขาตั้งวาดรูป ขาตั้งกรอบรูป ขาตั้งรูป ขาตั้งวาดรูป ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้ แล้วเคลือบด้วยน้ำมันวานิชหรือแล็คเกอร์ ได้มีการนำไปประยุกต์ ใช้กับงานหลายแบบและหลายหลาก ซึ่งจะมีหลายขนาดให้...

  • ขาตั้งวาดรูปสีน้ำมัน2.jpg
    ขาตั้งวาดรูป ขาตั้งกรอบรูป ขาตั้งรูป ขาตั้งวาดรูป ส่วนใหญ่จะทำมาจากไม้ แล้วเคลือบด้วยน้ำมันวานิชหรือแล็คเกอร์ ได้มีการนำไปประยุกต์ ใช้กับงานหลายแบบและหลายหลาก ซึ่งจะมีหลายขนาดให้...
Visitors: 272,651