แป้นหมุนมือ

แป้นหมุนมือ

 โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว  เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในงานเซรามิกส์ในหลายแผนก โดยเฉพาะในการเขียนลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์กับการออกแบบวนเส้นในการเขียนรูปขั้นส่งต่อการออกลาย เพื่อให้จบงาน หรือ ในงานปั้นดินเพื่อตัดต่อเพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเรียบร้อบ ฯลฯ


 • 11111.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ใน...

 • 11111.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในง...

 • 11111.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในง...

 • 11111.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในง...

 • 11111.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในง...

 • 11111.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในง...

 • 11111.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในง...

 • แป้นหมุนมือ.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในง...

 • แป้นหมุนมือ.jpg
  แป้นหมุนมือ โดยทั่วไปทำจากวัสดุที่ทำด้วยไม้ , พลาสติก และเหล็ก เอาไปใช้ได้กับงานหลายหลาก เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน เพราะสามารถหมุนได้รอบตัว เช่นในการแต่งหน้าขนมเค็ก ใช้ในง...
Visitors: 260,311