คุณ เต๋อ

 
 

อุปกรณ์งานเซรามิกส์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เครื่องรีดดิน สภาพ 70 %  ราคา ุ64,000 บาท ของใหม่ 97,000 บาท
 
 
ขาตั้งเนื้อซิลิกอน สภาพ 80 %  
ขนาด 13 ซ.ม. 65 อัน ราคา 2,350 บาท 
 ขนาด 10 ซ.ม. 33 อัน ราคา 990บาท
ขนาด 8 ซ.ม. 390 อัน ราคา  9,360 บาท
ขนาด 5 ซ.ม. 300  อัน ราคา 5,760 บาท
 
 
เครื่องเจียร์ สภาพ 60 %  ราคา 2,000 บาท 
 
 
พอตมิล สภาพ 70 %  ราคา ..... บาท ของใหม่ ....... บาท
 
 
บ่อกวนเร็ว สภาพ 60 %  ราคา ...... บาท ของใหม่ ...... บาท
 
 
จิ๊กเกอร์ สภาพ 70 %  ราคาคู่ละ 23,000 บาท ของใหม่ 60,000 บาท
 
 
ชั้นวางแขนจิ๊กเกอร์ พร้อมแขนสภาพ 70 % ราคา 35,000 บาท ของใหม่ 70,000 บาท
 
 
เตาเผาขนาด 2 แผ่น สภาพ 70 %  ราคา 5,5000 บาท ของใหม่ 290,000 บาท
 
 
เตาแก๊สใบใหญ่ขนาด 6 แผ่น สภาพ 70 %  ราคา 150,000 บาท ของใหม่ 600,000 บาท
 
 
ถังแก๊ส 48 กก. สภาพ 80 %  ราคา 3,000 บาท 
 
 
บอลมิล สภาพ 70 % ราคา 42,000 บาท ของใหม่ 120,000 บาท
 
 
 
บอลมิลใบใหญ่ สภาพ 70 %  ราคา 65000 บาท ของใหม่ 180,000 บาท
 
 
ปั๊มลม สภาพ 80 %  ราคา 7,200 บาท ของใหม่ 15,000 บาท
 
 
 
 
แป้นหมุนไฟฟ้า สภาพ 70 %  ราคา 23,000 บาท ของใหม่ 47,000 บาท
 
 
 
 
แป้นหมุนมือ สภาพ 70 %  ราคา 1,200 บาท ของใหม่ 2,500 บาท
 
 
 
 
แผ่นรองเผา มี 140 แผ่น สภาพ 60 %  ราคาแผ่นละ  300 บาท ของใหม่ 970 บาท
 
 
เตาแก๊สใบใหญ่ ขนาด 6 แผ่น สภาพ 70 %  ราคา 150,000 บาท ของใหม่ 600,000 บาท
 
 
Visitors: 268,604