เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500 องศา C High tempurrature furnace รหัส FU-66/1

เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500 องศา C

High tempurature furnace

            การเผาพลอยในอดีต ความร้อนที่ใช้ มักจะใช้เชื้อเพลิงจำพวกถ่านหิน ไม้ฟืน ซึ่งให้ความร้อนไม่คงที่ ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ซ้ำยังก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมาได้มี การนำลวดความร้อนมาใช้เป็นแหล่งความร้อนแทนเชื้อเพลิง โดยการจ่ายกระแสไฟฟ้าทำให้ได้ความร้อนออกมา ซึ่งไม่เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ขนาดเตาก็สามารถทำให้เล็กลงได้ต้องการจึงมีความสะดวกในการเคลื่อนย้ายในการเผาพลอย จะนำพลอยที่เห็นว่ามีสีไม่สดใสนัก นำมาเข้าเตาเผา และทำการเผาพลอยด้วยอุณหภูมิ ที่สูงมาก ระยะเวลาในการเผาก็ขึ้นอยู่กับขนาด และสีของพลอย เช่น ถ้าพลอยมีขนาดใหญ่ก็ใช้ เวลาเผานาน เมื่อได้ทำการเผาพลอยตามวิธีที่ถูกต้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว เมื่อนำออกจากเตาเผา พลอยก็จะได้พลอยที่มีสีสวยสดใสมากขึ้นอันจะทำให้พลอยเม็ดนั้นมีราคาที่สูงขึ้น แต่ถ้าหากว่า ทำการเผาพลอยโดยไม่ถูกวิธีก็อาจจะทำให้สีของพลอยเม็ดนั้นได้สูญเสียราคาไปได้   

 

 เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500 องศา C รหัส FU-66/1

High tempurature furnace 

 

 

-                      -โครงสร้างเตาทำด้วยเหล็กแผ่น หนา 2 mm. พ่นด้วยสีทนความร้อน

-        -ประตูเตาเป็นแบบเปิดออกด้านหน้า

-        -ลวดฮิทเตอร์ให้ความร้อน ทนอุณหภูมิสูงสุด 1500 องศาเซลเซียส

-        -ขนาดภายใน กว้าง 200 ม.ม. ลึก 200 ม.ม. สูง 200 ม.ม.

-        -ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ DIGITAL TEMP PROGRAM CONTROLLOR

-        -PROGRAMสามารถเซทได้ 2 PATTERNS 16 STEPS แบบ PID CONTROL และสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมทั้ง 2 ด้วยกันได้

-        -มีหลอดไฟเพื่อแสดงการทางานและสวิทช์ปิดเปิด

-        -การตรวจสอบอุณหภูมิใช้ THERMOCOUPLE ชนิดไทพ์ B

-        -ฮิทเตอร์ให้ความร้อนเป็นแบบขดลวดไฟฟ้า ชนิด super MoSi2 ซึ่งทนอุณหภูมิสูงได้ดี ในบรรยากาศปกติในบริเวณผนังด้านข้างของเตาจานวน 4 เส้น

-        -ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าด้วย Silicon control rectifier ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับชุดควบคุมและหม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Isolate  ติดตั้งอยู่ในชุดควบคุมการทำงานของเตา

-        -ใช้ไฟฟ้า 220 V 1 PHASE 50 HZ

-        -มีผนังภายในประกอบด้วยฉนวนความร้อน ชนิด Ceramic fiber board ซึ่งทนอุณหภูมิ 1600,1400 และ 1260 องศาเซลเซียส มีฉนวนรวม 3 ชั้น

-        -มี SAFETY ป้องกันไฟรั่วเมื่อไฟรั่วจะตัดไฟอัตโนมัติและมีกริ่งสัญญาณเตือน

-        -ประตูเตามี SAFETY SWITCH

-        -รับประกัน 1 ปี

 


  • อุณหภูมิสูง.jpg
    การเผาพลอยในอดีต ความร้อนที่ใช้ มักจะใช้เชื้อเพลิงจำพวกถ่านหิน ไม้ฟืน ซึ่งให้ความร้อนไม่คงที่ ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ซ้ำยังก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมาได้มี การนำลวด...

  • เตาเผาอุณหภูมิสูง 1700 องศา C
    เตาเผาอุณหภูมิสูง 1700 องศา C High tempurrature furnace การเผาพลอยในอดีต ความร้อนที่ใช้ มักจะใช้เชื้อเพลิงจำพวกถ่านหิน ไม้ฟืน ซึ่งให้ความร้อนไม่คงที่ ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิ...
Visitors: 268,604