เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500-1700 องศา C

เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500-1700 องศา C

High tempurrature furnace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500 องศา C

High tempurrature furnace 

 

เตาเผาอุณหภูมิสูง1500°C

( High temperature furnace )

-              -   โครงสร้างเตาทำด้วยเหล็กแผ่น หนา 2 mm. พ่นด้วยสีทนความร้อน

-              -ประตูเตาเป็นแบบเปิดออกด้านหน้า

-             - ลวดฮิทเตอร์ให้ความร้อน ทนอุณหภูมิสูงสุด 1500 องศาเซลเซียส

-             -ขนาดภายใน กว้าง 200 ม.ม. ลึก 200 ม.ม. สูง 200 ม.ม.

-             -ระบบควบคุมอุณหภูมิเป็นแบบ DIGITAL TEMP PROGRAM CONTROLLOR

-              -PROGRAMสามารถเซทได้ 2 PATTERNS 16 STEPS แบบ PID CONTROL และสามารถเชื่อมต่อโปรแกรมทั้ง 2 ด้วยกันได้

-             - มีหลอดไฟเพื่อแสดงการทางานและสวิทช์ปิดเปิด

-            - การตรวจสอบอุณหภูมิใช้ THERMOCOUPLE ชนิดไทพ์ B

-           - ฮิทเตอร์ให้ความร้อนเป็นแบบขดลวดไฟฟ้า ชนิด super MoSi2 ซึ่งทนอุณหภูมิได้ 1800 องศาเซลเซียสในบรรยากาศปกติในบริเวณ      ผนังด้านข้างของเตาจานวน 4 เส้น

-              -ควบคุมการจ่ายไฟฟ้าด้วย Silicon control rectifier ขนาด 50 แอมป์ 400 โวลท์ ซึ่งสามารถใช้งานร่วมกับชุดควบคุมและ          หม้อแปลงไฟฟ้าชนิด Isolate ขนาดไฟป้อนเข้า 220 โวลท์ 2 เฟส ไฟด้านออก300-400 แอมป์ ติดตั้งอยู่ในชุดควบคุมการทำงานของ  เตา

-             -ใช้ไฟฟ้า 220 V 1 PHASE 50 HZ หรือ 380 V 3 phase

-        cats copy.jpg    -มีผนังภายในประกอบด้วยฉนวนความร้อน ชนิด Ceramic fiber board ซึ่งทนอุณหภูมิ 1600,1400 และ 1260 องศาเซลเซียส มี      ฉนวนรวม 3 ชั้น และความหนาของฉนวนรวม 125 มิลลิเมตร

-              - มี SAFETY ป้องกันไฟรั่วเมื่อไฟรั่วจะตัดไฟอัตโนมัติและมีกริ่งสัญญาณเตือน

-               -ประตูเตามี SAFETY SWITCH

-                 -รับประกัน 1 ปี

 

 
  กล่องข้อความ: 66/1

 

 

 

 

 


  • อุณหภูมิสูง.jpg
    การเผาพลอยในอดีต ความร้อนที่ใช้ มักจะใช้เชื้อเพลิงจำพวกถ่านหิน ไม้ฟืน ซึ่งให้ความร้อนไม่คงที่ ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงในปริมาณมาก ซ้ำยังก่อมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม ต่อมาได้มี การนำลวด...

  • เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500 องศา C High tempurrature furnace
    เตาเผาอุณหภูมิสูง 1500 องศา C High tempurature furnace การเผาพลอยในอดีต ความร้อนที่ใช้ มักจะใช้เชื้อเพลิงจำพวกถ่านหิน ไม้ฟืน ซึ่งให้ความร้อนไม่คงที่ ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิง...

  • เตาเผาอุณหภูมิสูง 1700 องศา C
    เตาเผาอุณหภูมิสูง 1700 องศา C High tempurrature furnace การเผาพลอยในอดีต ความร้อนที่ใช้ มักจะใช้เชื้อเพลิงจำพวกถ่านหิน ไม้ฟืน ซึ่งให้ความร้อนไม่คงที่ ทำให้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิ...
Visitors: 268,604