ฮีทเตอร์อินฟาเรด Infrared Heater

ฮีทเตอร์ อินฟราเรด

แบบแท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )พร้อมโคม

        ส่วนใหญ่จะนำใช้ในงานอบแห้ง โดยมีโคมเป็นตัวสะท้อนความร้อน สามารถกระจายความร้อนได้เท่ากันตลอดพื้นผิว และแผ่ความร้อนอย่างสม่ำเสมอไปยังวัตถุ  มีทั้งชนิดแบบแนวตั้งและแนวนอนเพื่อแก้ขจัดปัญหาชิ้นงานแห้งไม่เท่ากันซึ่งวัสดุส่วนใหญ่ทำจากคาร์บอน และควอทซ์ ตัวหลอดเป็นเซรามิกส์พิเศษที่สามารถกระจายความร้อนได้สม่ำเสมอตลอดทั้งเส้น จึงใช้งานได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานเมื่อเปรียบเทียบกับอุปกรณ์ให้ความร้อนชนิดอื่น อินฟราเรดชนิดนี้จะกระจายความร้อนในลักษณะคลื่นยาวที่อุณหภูมิต่ำกว่า และใช้เวลาทำงานน้อยกว่า โดยไม่ทำให้วัตถุที่อบอยู่นั้นได้รับความเสียหาย


ฮีทเตอร์ อินฟราเรด แบบแท่งคู่ พร้อมโคม

แท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )

 

 

ขนาดของแท่ง 17 mm. ยาว 300 mm.

กระแส 500 วัตต์ จำนวน 2 แท่ง =1000 วัตต์ ( 4.6 แอมป์ )

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 Vlt.

ราคารวมโคมชุดละ 2,770 บาท

( รุ่นใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง )

เฉพาะโคมแบบคู่ ตัวละ 880 บาท 

 

 

 

ฮีทเตอร์ อินฟราเรด แบบแท่งเดี่ยวพร้อมโคม

แท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )

 

 

ขนาดของแท่ง 17 mm. ยาว 300 mm.

กระแส 500 วัตต์ จำนวน 1 แท่ง ( 2.3 แอมป์ )

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 Vlt.

ราคารวมโคมชุดละ 1,555 บาท

( ใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง )

เฉพาะโคมเดี่ยว 610 บาท

 

 

ฮีทเตอร์ อินฟราเรด แบบแท่ง

แท่งสีดำ ( เซรามิกส์ )

 

 

ขนาดของแท่ง 17 mm. ยาว 300 mm.

กระแสที่ใช้ 500 วัตต์ จำนวน 1 แท่ง ( 2.3 แอมป์ )

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 Vlt.

ราคาแท่งละ 945 บาท ( รุ่นใช้ได้ทั้งแนวนอนและแนวตั้ง )

 

 

ใช้ติดตั้งได้ทั้งแนวตั้งและแนวนอน

 

ขนาดของท่อ 14 mm. ยาว 350 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา 675 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 570 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 250 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา 550 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 380 บาท โคมคู่ 450 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 500 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา 1,030 บาท

กระแสไฟ 650 วัตต์ ราคา 1,030 บาท

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 1,050 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 1,015 บาท โคมคู่ 1,080 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 550 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 1,090 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว ... บาท โคมคู่ ... บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 600 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา 1,040 บาท

กระแสไฟ 650 วัตต์ ราคา ..... บาท

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 1,485 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 745 บาท โคมคู่ 880 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 750 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 1,410 บาท

กระแสไฟ 1400 วัตต์ ราคา ..... บาท

ราคาโคมเดี่ยว 800 บาท โคมคู่ 880 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 780 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

 กระแสไฟ 1500 วัตต์ ราคา 1,350 บาทsb

  

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 900 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 1,730 บาทsb

กระแสไฟ 1500 วัตต์ ราคา 1,930 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 745 บาท โคมคู่ 810 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1000 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1300 วัตต์ ราคา 1,825 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 880 บาท โคมคู่ 945 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1200 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 2,230 บาทin

กระแสไฟ 2000 วัตต์ ราคา 1,840 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 880 บาทin ราคาโคมคู่ 895 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1350 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 2250 วัตต์ ราคา 2,835 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 925 บาท ราคาโคมคู่ 950 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1500 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 2000 วัตต์ ราคา 2,430  บาท

ราคาโคมเดี่ยว 880 บาท ราคาโคมคู่ 945 บาท
 

 

ใช้ติดตั้งได้เฉพาะแนวนอน

ขนาดของท่อ 14 mm. ยาว 250 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 110 โวลต์

กระแสไฟ 300 วัตต์ ราคา 575 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 275 บาท ราคาโคมคู่ 300 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 14 mm. ยาว 300 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 110 โวลต์

กระแสไฟ 350 วัตต์ ราคา 600 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 610 บาท ราคาโคมคู่ 880 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 14 mm. ยาว 300 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 350 วัตต์ ราคา 610 บาท

กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา 660 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 610 บาท ราคาโคมคู่ 880 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 14 mm. ยาว 350 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 450 วัตต์ ราคา 700 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 385 บาท ราคาโคมคู่ 420 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 14 mm. ยาว 600 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 650 วัตต์ ราคา 1,125 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 530 บาท ราคาโคมคู่ 570 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 14 mm. ยาว 750 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 800 วัตต์ ราคา 1,200 บาท

ราคาโคม 730 บาท ราคาโคมคู่ 810 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 250 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 24 โวลต์ กระแสไฟ 80 วัตต์ ราคา 675 บาท

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 350 วัตต์ ราคา 540 บาท

 แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา 680 บาท

 ราคาโคม 380 บาท ราคาโคมคู่ 515 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 300 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา ..... บาท

ราคาโคมเดี่ยว 610 บาท ราคาโคมคู่ 880 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 400 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา..... บาท

ราคาโคมเดี่ยว  บาท ราคาโคมคู่  บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 450 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 550 วัตต์ ราคา..... บาท

ราคาโคมเดี่ยว  บาท ราคาโคมคู่  บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 500 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 110 โวลต์ กระแสไฟ 650 วัตต์ ราคา ..... บาท

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์ กระแสไฟ 650 วัตต์ ราคา 945 บาท

ราคาโคมเดี่ยว 710 บาท โคมคู่ 710 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 550 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 650 วัตต์ ราคา 980 บาท

ราคาโคมเดี่ยว  บาท ราคาโคมคู่  บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 600 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 500 วัตต์ ราคา 905 บาทsb

กระแสไฟ 800 วัตต์ ราคา ..... บาท

 กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 945 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 745 บาท ราคาโคมคู่ 880 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 750 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 800 วัตต์ ราคา..... บาท

ราคาโคมเดี่ยว  บาท ราคาโคมคู่  บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 750 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา..... บาท

ราคาโคมเดี่ยว  บาท ราคาโคมคู่  บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 800 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 1,480 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 760 บาทsb ราคาโคมคู่  บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 900 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1000 วัตต์ ราคา 1,485 บาทsb

กระแสไฟ 1200 วัตต์ ราคา 1,600 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว  800 บาท ราคาโคมคู่ 840 บาท

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1000 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1300 วัตต์ ราคา 1,640 บาทsb

กระแสไฟ 1500 วัตต์ ราคา 1,670 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 880 บาท ราคาโคมคู่ 945 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1200 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1600 วัตต์ ราคา 1,840 บาทsb

กระแสไฟ 2000 วัตต์ ราคา 1,895 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 880 บาทin ราคาโคมคู่ 905 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1350 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1800 วัตต์ ราคา 2,295 บาทsb

กระแสไฟ 2250 วัตต์ ราคา 2,295 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 925 บาท ราคาโคมคู่ 950 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1400 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1200 วัตต์ ราคา 2,260 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 950 บาท ราคาโคมคู่ 980 บาทsb

 

 

ขนาดของท่อ 17 mm. ยาว 1500 mm. 

แรงเคลื่อนไฟฟ้า 220 โวลต์

กระแสไฟ 1500 วัตต์ ราคา 2,365 บาทsb

กระแสไฟ 2000 วัตต์ ราคา 2,430 บาทsb

ราคาโคมเดี่ยว 970 บาท ราคาโคมคู่ 1,000 บาทsb

 

 


 • เทอร์โมสตัท4.jpg
  อุปกรณ์ที่ใช้ในงานอุณหภูมิความร้อนต่ำ

 • แท่งวัดอุณหภูมิC...jpg
  แท่งวัดอุณหภูมิ เทอร์โมคัพเปิ้ล เซนเซอร์ Thermocouple Sensor เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับวัดอุณหภูมิ โดยทำมาจากโลหะตัวนำที่ต่างชนิดกัน แล้วนำมาเชื่อมต่อปลายทั้งสองเข้าด้วยกัน...ทำให้...

 • เทอร์ดมสตัทพร้อมแท่งวัด.jpg
  เครื่องควบคุมอุณหภูมิ พร้อมแท่งวัดความร้อนThermostat เป็นชุดควบคุมอุณหภูมิแบบง่ายๆไม่ซับซ้อน โดยมีสวิทช์ควบคุมหภูมิอัตโนมัติไม่ต้องใช้ไฟเลี้ยง เพียงปรับลูกบิดตั้งค่าอุณหภูมิที่ต้อ...

 • เครื่องวัดอุณหภูมิ7.jpg
  เกจ์วัดอุณหภูมิ /ความชื้น Tempearature Gauge / Thermo-Hygro Gauge เป็นเครื่องมือในการอ่านค่าอุณหภูมิ หรือค่าความชื้นตรงบริเวณที่ใช้งาน เหมาะสำหรับ อุตสาหกรรมหลายประเภท โดยมีย่านกา...

 • ฮิทเตอร์แบบครีบ88.jpg
  ฮีทเตอร์ครีบรูปตัวยู ( Finned Heater ) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง, ไล่ความชื้น, อบสี, อบขนม, อาหาร และอื่นๆ สามารถใช้คู่กับพัดลม เพื่อกระจายความร้อน ให้ทั่...

 • ฮิทเตอร์แบบท่อกลมTubular Heater รูปตัวยู.jpg
  ฮีทเตอร์ท่อกลมแบบตัวยู (Tubular Heater) ใช้สำหรับเป็นตัวให้ความร้อนในอากาศ ในงานอบแห้ง,ไล่ความชื้น,อบสี,อบขนม,อาหาร และอื่นๆ ใช้ได้ในอากาศ น้ำ หรือแม่พิมพ์โลหะ สามารถดัดเป็นรูป...

 • ฮิทเตอร์ต้มของเหลว Bobbin Heater8.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำและของเหลวที่เหนียวข้น Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเคมีและของเหลวที่เหนียวข้นเกือบทุกชนิดImmersion Heater เป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกป...

 • ฮิทเตอร์อุ่น ต้มน้ำ น้ำมันและของเหลว.jpg
  ฮีตเตอร์อุ่น-ต้มน้ำ-น้ำมันและของเหลว Immersion Heater เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้ในงาน อุ่น หรือต้มสารเกือบทุกชนิดImmersion Heaterเป็นฮีตเตอร์แบบจุ่มอีกประเภทหนึ่ง โดยส่วนมากจะใช้งานกับข...

 • ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ cable heatter8.jpg
  ฮิทเตอร์แบนแบบสายไฟ ( Cable heaters ) ฮีตเตอร์แบบสายไฟ หรือ Cable Heater เป็นแบบ Zone-Parallel ตัดได้เฉพาะช่วงวงจร ใช้เทอร์โมสตัทในการควบคุม ซึ่งเป็น อุปกรณ์รักษาอุณหภูมิของท่อในร...

 • อิทเตอร์รัดท่อ...jpg
  ฮีทเตอร์ แบบรัดท่อ ( Band heater ) เป็นฮีทเตอร์สำหรับใช้รัดเข้ากับท่อหรือถังทรงกระบอกโดยใช้หลักการนำความร้อน ให้ความร้อนคงที่สม่ำเสมอฉนวนของฮีทเตอร์ทำจากแผ่น MICA และพันดัวยลวดฮ...

 • ฮิทเตอร์แบบแผ่น8.jpg
  ฮีทเตอร์แผ่น Strip Heater ลักษณะเป็นแบบเดียวกับฮีทเตอร์รัดท่อ แต่รูปทรงจะเป็นแบบสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ สี่เหลี่ยมผืนผ้า เป็นอุปกรณ์สำหรับให้ความร้อนกับงานทั่วไปเช่น ให้ความร้อนในแ...

 • ฮิทเตอร์แบบขดยากันยุงขนาด 6 นิ้ว.jpg
  ฮีทเตอร์แบบขดยากันยูง ประกอบด้วย แท่ง อินคอลอยล์ นำมารีด ขดส่วนท่อรีดเป็นรูปสามเหลี่ยม ทำให้สามารถ กระจายความร้อนได้ดีขึ้น โดยแนบกับชิ้นงาน เหมาะสำหรับวางกาน้ำ หรือ กะทะที่มีลักษณะ...

 • ฮิทเตอร์คาร์ทริดจ์.jpg
  ฮีทเตอร์คาร์ทริดจ์ Cartridge Heater เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนกับชิ้นงานโดยหลักการนำความร้อน ซึ่งมีการความร้อนหรืออุ่นให้กับแม่พิมพ์โลหะ, ชิ้นงานเหล็ก เป็นต้น โดยสอดเข้าไปในชิ้นงานมีทั...

 • ฮิทเตอร์ลมร้อน2.jpg
  ฮีทเตอร์ลมร้อน Hot air Heater ลักษณะการใช้งาน โดยเอาไอความร้อนไปใช้ เป็นฮีทเตอร์ที่ใช้ติดตั้งอยู่ในท่อ แล้วเอาเครื่องเป่าลมเป่าผ่านตัวฮีทเตอร์ เพื่อนำความร้อนไปใช้ สำหรับอบฆ่าเชื...
Visitors: 237,657