ปะเก็นทนไฟ แบบเชือกใยเซรามิกส์ Rope Braided อุณหภูมิ 1260 C

นำมาใช้หลากหลายในงานอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมโลหะ , เคมี , แก้ว , เซรามิกส์ โดยผลิตจากเส้นใยเซรามิกส์ ประกอบด้วยสารอะลูมิโนซิลิเกต และจะมีการผสมสารของเซอร์โคเนียมด้วยในการใช้งานที่อุณหภูมิ 1400 องศา C ในระบบ Blown หรือโดยการปั่นด้วยความเร็วสูง เรียกว่าระบบ Spun หลังจากนั้นจึงนำเส้นใยที่ได้มาขึ้นรูปต่างๆ เช่น cloth , tape , rope ซึ่งรองรับการใช้งาน ตั้งเเต่ 1260 - 1600 C

 

 

 

 

 

ปะเก็นทนไฟ แบบเชือกใยเซรามิกส์ อุณหภูมิ 1260 C

Rope Braided With Steel

 

ปะเก็นทนไฟแบบเชือกทรงกลม

 

ขนาด 6 ม.ม. ( 100 เมตร/ม้วน 3,375 บาท )

ราคาเมตรละ 45 บาท 

 

ขนาด 10 ม.ม. ( 100 เมตร/ม้วน 6,750 บาท )

ราคาเมตรละ 85 บาท 

 

ขนาด 12.5 ม.ม. ( 100 เมตร/ม้วน 8,775 บาท )

ราคาเมตรละ 106 บาท

 

ขนาด  15 ม.ม.  ( 100 เมตร/ม้วน 8,100 บาท )

ราคาเมตรละ 100 บาท

 

ขนาด  16 ม.ม.  ( 50 เมตร/ม้วน 5,400 บาท )

ราคาเมตรละ 130 บาท

 

ขนาด  20 ม.ม. ( 60 เมตร/ม้วน 6,300 บาท )  

ราคาเมตรละ 175 บาท

 

ขนาด  25 ม.ม.  ( 50 เมตร/ม้วน 13,500 บาท ) 

ราคาเมตรละ 325 บาท

 

ขนาด  30 ม.ม. ( 50 เมตร/ม้วน 13,500 บาท )

ราคาเมตรละ 325 บาท

 

ขนาด  38 ม.ม. ( 30 เมตร/ม้วน 13,500 บาท )

ราคาเมตรละ 540 บาท

  

ขนาด 50 ม.ม. ( 20 เมตร/ม้วน 13,500 บาท )

ราคาเมตรละ 810 บาท

 

 

ปะเก็นทนไฟแบบเชือกทรง4เหลี่ยม

 

แบบ4เหลี่ยม 12.5x12.5 ม.ม.

ราคาเมตรละ 106 บาท 

1 ม้วน ยาว 100 เมตร ราคา 8,775 บาท

 

แบบ4เหลี่ยม 25x25 ม.ม.

ราคาเมตรละ 325 บาท 

1 ม้วน ยาว 50 เมตร ราคา 13,500 บาท

 

แบบ4เหลี่ยม  30x30 ม.ม.

ราคาเมตรละ 357 บาท

1 ม้วน ยาว 30 เมตร ราคา 8,910 บาท 

 

แบบ4เหลี่ยม 50x50 ม.ม.

ราคาเมตรละ 975 บาท

1 ม้วน ยาว 20 เมตร ราคา 16,200 บาท 

 

Visitors: 268,603