ขี้ผึ้ง Wax

ขี้ผึ้ง Wax

ที่ได้มาจากส่วนที่เหลือ ในการสกัดน้ำมันดิบ Crude oilโดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน ( Fractional Distillation ) ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เรียกว่า สแลค แว็กซ์ ( Slack waxซึ่งยังมีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์สูง โดยนำสแลค แว็กซ์ ( Slack wax ) ที่ได้ มาผ่านกระบวนการการสกัดน้ำมันออกจากแว็กซ์ ( Sweating Purification ) เพื่อให้ได้พาราฟิน แว็กซ์ ที่มีปริมาณน้ำมันในแว็กซ์ ( Oil content ) ตามค่ามาตรฐานของพาราฟิน แว็กซ์ที่สามารถนำมาใช้ทำเทียน และใช้ประโยชน์กับกับอุตสาหกรรมอื่นๆ

 

 

ขี้ผึ้ง Wax

 

สีเขียวหยก JADE GREEN NEW

ป็นขี้ผึ้งที่ง่ายต่อการดูรายละเอียดของชิ้นงาน

มีการหดตัวต่ำเป็นเทียนคุณภาพเกรดพรีเมี่ยมเหมาะ

สำหรับงานที่มีลวดลายโดยเฉพาะสีเขียวหยกเป็น

ที่นิยมอย่างมาก เทียนเขียวหยกนี้ยังให้คุณภาพผิว

งานที่ดีและมีความยืดหยุ่นสูงมากอีกด้วย

อุณหภูมิสำหรับฉีดเทียน : 68-72 ˚C

 

ราคาถุงละ 630 บาท ( บรรจุ 2 กก. )

ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง


 • ขี้ผึ้งแว็กซ์ในงานจิวเวอร์รี่33.jpg
  ขี้ผึ้งแว็กซ์Wax ที่ได้มาจากส่วนที่เหลือ ในการสกัดน้ำมันดิบ(Crude oil)โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน (FractionalDistillation)ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เ...

 • ปูนในงานหลอมโลหะ -แก้วและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

 • ปูนในงานทองเหลือง ทองแดง, งานหลอมโลหะ , อุปกรณ์ในงานหลอมโลหะ ,หลอมโลหะ , วัสดุในงานหลอมโลหะ , เครื่องมือและอุปกรณ์ในงานหลอมโลหะ ,
  ปูนในงานหล่อทองเหลืองและสัมฤทธิ์ เป็นปูนคุณภาพสูง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทของไทย และ Hoben International LTD. ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตปูนหล่อ จิวเวลรี่ อันเป็นหลัก...

 • ปูนในงานหลอมแก้ว.jpg
  ปูนหล่อสำหรับงานหลอมแก้ว เป็นปูนคุณภาพสูง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทของไทย และ Hoben International LTD. ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตปูนหล่อ จิวเวลรี่ อันเป็นหลักประกันใ...

 • ปูนที่ใช้ในการหล่อเงินและทอง 11.jpg
  ปูนในงานหล่อ เงินและทอง เป็นปูนคุณภาพสูง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทของไทย และ Hoben International LTD. ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตปูนหล่อ จิวเวลรี่ อันเป็นหลักประกันใน...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ปูนทนไฟในงานหล่อแสตนเลส.jpg
  ปูนทนไฟในงานหล่อแสตนเลส ปูนในงานแสตนเลส สามารถหล่ออุณหภูมิได้สูงถึง 2100 องศาเซลเซียส การใช้งานง่ายเพียงแค่ใช้ส่วนผสมของน้ำให้ถูกต้อง ปูนในงานแสตนเลส เป็นปูนซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 272,654