ปูนทนไฟในงานหล่อโลหะ

ปูนในงานหล่อทองเหลืองและสัมฤทธิ์

เป็นปูนคุณภาพสูง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทของไทย และ Hoben International LTD. ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตปูนหล่อ จิวเวลรี่ อันเป็นหลักประกันในเรื่องการสม่ำเสมอของคุณภาพวัตถุดิบและการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด

ปูนในงานหล่อทองเหลืองและสัมฟทธิ์เป็นปูนคุณภาพสูงราคาประหยัด คุ้มค่ากับการลงทุนมากที่สุด เหมาะกับงานที่ต้องการคุณภาพ ใช้ได้กับงานหล่อทุกเนื้องาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน , ทองเหลือง และสัมฤทธิ์

 

 

 

ปูนหล่อ สำหรับงานโลหะ 

 

ขนาดบรรจุเป็นถุง ( Sack ) 22.7 กก. ราคา 810 บาทsc

 

อัตราการผสม น้ำ ต่อ ปูน 38 %

เวลาผสมปูนและดูดอากาศ 7-9 นาที

ระยะเวลาเริ่มแข็งตัว 13-15 นาที

ค่าการขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน 0.75-0.90 %

อัตราการขยายตัว 1%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 • ปูนในงานหลอมโลหะ -แก้วและอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ

 • ปูนในงานหลอมแก้ว.jpg
  ปูนหล่อสำหรับงานหลอมแก้ว เป็นปูนคุณภาพสูง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทของไทย และ Hoben International LTD. ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตปูนหล่อ จิวเวลรี่ อันเป็นหลักประกันใ...

 • ปูนที่ใช้ในการหล่อเงินและทอง 11.jpg
  ปูนในงานหล่อ เงินและทอง เป็นปูนคุณภาพสูง โดยความร่วมมือระหว่างบริษัทของไทย และ Hoben International LTD. ของประเทศอังกฤษ ซึ่งเป็นผู้นำในการผลิตปูนหล่อ จิวเวลรี่ อันเป็นหลักประกันใน...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …

 • ปูนทนไฟในงานหล่อแสตนเลส.jpg
  ปูนทนไฟในงานหล่อแสตนเลส ปูนในงานแสตนเลส สามารถหล่ออุณหภูมิได้สูงถึง 2100 องศาเซลเซียส การใช้งานง่ายเพียงแค่ใช้ส่วนผสมของน้ำให้ถูกต้อง ปูนในงานแสตนเลส เป็นปูนซึ่งได้ถูกออกแบบมาเพื่...

 • ขี้ผึ้งแว็กซ์ในงานจิวเวอร์รี่44.jpg
  ขี้ผึ้ง Wax ที่ได้มาจากส่วนที่เหลือ ในการสกัดน้ำมันดิบ(Crude oil )โดยกระบวนการกลั่นน้ำมันแบบหอกลั่นลำดับส่วน (Fractional Distillation ) ไขหรือกากแว็กซ์ที่ได้จากกระบวนการกลั่นนี้ เร...

 • เป็นเนื้อหาของบทความหรือสินค้าโดยละเอียดกรุณาใส่ข้อความ …
Visitors: 276,384