อุปกรณ์อื่นๆ

อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในงานทำเตาเผาชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง นับเป็นขั้นตอนสุดท้ายของงานเซรามิกส์คือการใช้เตาเพื่อเผาชิ้นงาน  การเผาเป็นกระบวนการสำคัญอย่างยิ่ง  ทั้งนี้เนื่องจากการเผา เป็นกระบวนการเปลี่ยนสภาพวัตถุดิบ ไปเป็นเนื้อผลิตภัณฑ์ที่แข็งแกร่ง และไม่สามารถเปลี่ยนกลับคืนสู่สภาพเดิมได้อีก ดังนั้นขั้นตอนนี้จะต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่เป็นพิเศษ ซึ่งหากเกิดความผิดพลาดในการทำโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบทางเดินลมร้อน อาจส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ไม่ตรงตามที่ต้องการ หรือมีคุณภาพผิดไป รวมทั้งการเผายังเป็นขั้นตอน ที่มีต้นทุนสูงกว่าขั้นตอนอื่นๆ อีกด้วย ดังนั้นการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการสร้างเตาเพื่อให้เผาได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยใช้เชื้อเพลิงน้อยที่สุด ก็จะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วยลงได้มาก

 

 

                  อุปกรณ์ต่างๆในงานสร้างเตา

 

ชุดนิปเปิล 1/4 นิ้ว

เป็นตัวต่อเชื่อมระหว่างท่อทองแดงและบอลวาล์วขนาด1/4 นิ้ว

ราคาชุดละ 45 บาท

 

ชุดตาไก่

เป็นตัวต่อเชื่อมระหว่างท่อทองแดงและนมหนู

ราคาชุดละ 30 บาท

 

ชุดหางหนูสวมสายจุดแก๊ส

เป็นตัวต่อเชื่อมระหว่างสายจุดแก๊สและบอลวาล์วขนาด 1/4 นิ้ว

ราคาตัวละ 30 บาท

 

ต่อตรงขนาด 1/4 นิ้ว (ใช้บางกรณีที่นมหนูมีขนาดใหญ่ )

เป็นตัวต่อเชื่อมระหว่างท่อแดงและนมหนู

ราคาตัวละ 30 บาท

 

ตัวควบคุมแรงดันแก๊สในการจ่ายเข้าเตา( Regulator )

สินค้านำเข้าจากอเมริกา

 

ขนาด 1 นิ้ว ราคาตัวละ 11,515 บาท

( ใช้กับเตาใหญ่ 2 คิวเมตรขึ้นไป 12 แผ่น )

 

ขนาด 1/2 นิ้ว( 4 หุน ) ตัวละ 6,745 บาท

( ใช้กับเตาไม่เกิน 1 คิวเมตร หรือไม่เกิน 6 แผ่น )

 

ขนาด 1/4 นิ้ว( 2หุน ) ตัวละ 1,965 บาท

( ใช้กับเตาไม่เกิน 4 แผ่น ) 

  

สาย Parker แก๊สในการจ่ายเข้าเตา( LPG HOSE ) สินค้านำเข้าจากโปแลนด์

ขนาด 1/4 นิ้ว ยาว 60 ซ.ม. ราคาเส้นละ 385 บาท

 

ตัวควบคุมปิด-เปิด แก๊สในการจ่ายเข้าเตา( Ball Valve )สินค้านำเข้าจากอเมริกา

ขนาด 1 นิ้ว ราคา 840 บาท ( ใช้ในงานเตาเผาที่มีขนาดใหญ่ขนาดท่อเมน 1 นิ้ว )

 

ตัวควบคุมปิด-เปิด แก๊สในการจ่ายเข้าเตา( Ball Valve )สินค้านำเข้าจากอเมริกา

ขนาด 3/4 นิ้ว ราคาตัวละ 515 บาท (ใช้ในกรณีท่อเมนมีขนาด3/4 นิ้ว )

 

ตัวควบคุมปิด-เปิด แก๊สในการจ่ายเข้าเตา( Ball Valve ) สินค้านำเข้าจากอเมริกา

 ขนาด 1/2 นิ้ว ราคาตัวละ 495 บาท ( ใช้ในกรณีท่อเมนมีขนาด 1/2 นิ้ว )

 

 

ตัวปิด-เปิด แก๊ส ในการจ่ายเข้าหัวพ่นไฟ ( Ball Valve สินค้านำเข้าจากอเมริกา

ขนาด 1/4 นิ้ว ราคาตัวละ 360 บาท

 

 

Pressure Gauge วัดแรงดัน 7 Kg. เช็ดปริมาณแก๊สภายในถังที่ยังคงเหลืออยู่

 ขนาด 1/4 นิ้ว ราคาตัวละ 175 บาท

 

Pressure Gauge วัดแรงดัน 3 Kg. เช็ดปริมาณการจ่ายแก๊สเข้าเตา

 ขนาด 1/4 นิ้ว ราคาตัวละ 175 บาท

 

 

ยูเนียน ขนาด 3/8 นิ้ว ( ข้างในเป็นทองเหลืองใช้กับแก๊สโดยเฉพาะ )

ราคาตัวละ 95 บาท ( เป็นตัวดึงให้ท่อเมนและนิเปิลเข้าหากัน )

 

ยูเนียน ขนาด 1/2 นิ้ว ( ข้างในเป็นทองเหลืองใช้กับแก๊สโดยเฉพาะ )

ราคาตัวละ 110 บาท ( เป็นตัวดึงให้ท่อเมนและนิเปิลเข้าหากัน )

 

ยูเนียน ขนาด 3/4 นิ้ว ( ข้างในเป็นทองเหลืองใช้กับแก๊สโดยเฉพาะ )

ราคาตัวละ 165 บาท ( เป็นตัวดึงให้ท่อเมนและนิเปิลเข้าหากัน )

 

ยูเนียน ขนาด 1 นิ้ว ( ข้างในเป็นทองเหลืองใช้กับแก๊สโดยเฉพาะ )

ราคาตัวละ 205 บาท ( เป็นตัวดึงให้ท่อเมนและนิเปิลเข้าหากัน )

 

ยูเนียน ขนาด 1 1/2 นิ้ว ( ข้างในเป็นทองเหลืองใช้กับแก๊สโดยเฉพาะ )

ราคาตัวละ 300 บาท ( เป็นตัวดึงให้ท่อเมนและนิเปิลเข้าหากัน )

 

ยูเนียน ขนาด 2 นิ้ว ( ข้างในเป็นทองเหลืองใช้กับแก๊สโดยเฉพาะ )

ราคาตัวละ 405 บาท ( เป็นตัวดึงให้ท่อเมนและนิเปิลเข้าหากัน )

 

 

นิเปิลขนาด 1/2 นิ้ว

ราคาตัวละ 20 บาท ( เป็นตัวดึงให้ยูเนียนและเร็คกูเรเตอร์เข้าหากัน )

 

 ต่อตรงเหล็กขนาด 1/4 นิ้ว

ราคาตัวละ 20 บาท ( ใช้เชื่อมระหว่างท่อเมนและเกจวัดแรงดัน  )

 

 

เทปพับเกลียวชนิดเหนียว ( ม้วนใหญ่ )

ราคา 10 บาท ( ใช้ในงานพันเกลียวต่างๆ ควรพันเทปเเต่ละครั้ง 15 รอบ  )

 

 

 เปอร์มาเทค

ราคา 355 บาทupแล้ว..ap ( ใช้ทาเกลียวก่อพันด้วยเทปพันเกลียวเพื่อกันการรั่วซึมของแก๊ส  )

 

 

 

 ท่อทองแดงขนาด 1/4 นิ้ว ( เมื่อยืดตรงจะยาวประมาณ 60 ซ.ม. )

ราคา 170 บาท ( ใช้เชื่อมระหว่างตาไก่กับตาไก่เข้าหากัน )

 

 

 ตัวจุดเตาขนาด 1/4 นิ้ว ( เมื่อยืดตรงจะยาวประมาณ 80 ซ.ม. )

ราคา 190 บาท ( ใช้เชื่อมระหว่างท่อสายยางขนาด 1/4 นิ้วและหางหนู )

 

 

 

สายยางจุดเตาขนาด 1/4 นิ้ว

ราคาเมตรละ 25 บาทupแล้ว..kt ( ใช้เชื่อมระหว่างท่อทองแดงและหางหนู )

 

 

 

หัวแก๊สต้มน้ำขนาด 5 นิ้ว

  ราคาตัวละ 650 บาท ( ใช้ต้มน้ำเพื่อให้แก๊สภายในถังระเหยเร็วขึ้น )

 

 

หัวเร่งแก๊ส

 ราคาตัวละ 450 บาท ( ตัวปรับความแรงของหัวต้มน้ำ )

 

สายแก๊สใยถัก

  ราคาเมตรละ 70 บาท

 

เข็มขัดรัดสายแก๊สชนิดแสตนเลส

 ราคาตัวละ 9 บาท ( ใช้รัดสายแก๊ส )

 


  • อุปกรณ์เตาเผาชนิด ใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง

  • 1l.jpg
    หัวพ่นไฟBURNER เป็นอุปกรณ์ให้ความร้อนชนิดหนึ่งที่ใช้ในงานเตาเผา ความใหญ่ของรูนมหนู และจำนวนหัวเบอร์เนอร์ (Burner ) ขึ้นอยู่กับขนาดของเตา เช่นถ้าเตาเผาขนาดความจุ 1 แผ่น ควรใช้ความ...

  • พ่นไฟ.jpg
    อิฐครอบหัวพ่นไฟ *ฝาครอบบน หัวพ่นไฟราคาอันละ 37 บาท *ฝาครอบล่าง หัวพ่นไฟราคาอันละ 75 บาท *หัวครอบพ่นไฟ1600 Cราคาอันละ 265บาท *ชุ...
Visitors: 268,601