อื่นๆ

ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุม ไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมการไหลออก มีเกจ์วัดแรงดันในการดูปริมาณ และมีตัวปรับแรงดัน Pressure Regulator ที่จะต้องนำมาติดตั้งด้วย ควบคู่กัน  หัวพ่นไฟที่มีการจ่ายเชื้อเพลิงในปริมาณที่มาก มักประกอบด้วยชุดขับควบคุมด้วยไฟฟ้ามา Control การใช้งานสำหรับปรับปริมาณเชื้อเพลิงที่จะจ่ายเข้าเบิร์นเนอร์ ขณะที่ปริมาณอากาศคงที่ รับสัญญาณ Process Variable หรือ VDC จาก Temperature Controller

 

 

  

 เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง

ใช้ไฟ 220 โวลต์. 1/10 HP

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 28 ซ.ม.

ขนาดตัวเครื่อง ยาว 29.5 ซ.ม.

ขนาดตังเครื่อง สูง 31 ซ.ม.

ความเร็วรอบ 2,950 รอบ/นาที

ราคา 19,900 บาท

 

เครื่องอัดอากาศแรงดันสูง

ใช้ไฟ 220 โวลต์. 0.55 Kw. 3/4 HP

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 45 ซ.ม.

ขนาดตัวเครื่อง ยาว 32 ซ.ม.

ขนาดตังเครื่อง สูง 51.5 ซ.ม.

ความเร็วรอบ 2,950 รอบ/นาที

ราคา 25,900 บาท

 

   

 

เครื่องเป่าอากาศขนาด 2 นิ้ว

ใช้ไฟ 220 โวลต์. ขนาด 100 Watt.

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 20.5 ซ.ม.

ขนาดตัวเครื่อง ยาว 16.5 ซ.ม.

ขนาดตังเครื่อง สูง 20.5 ซ.ม.

ราคา 1,215 บาท

 

เครื่องเป่าอากาศขนาดรู 2.5 นิ้ว

ใช้ไฟ 220 โวลต์. ขนาด 125 Watt.

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 26 ซ.ม.

ขนาดตัวเครื่อง ยาว 17 ซ.ม.

ขนาดตังเครื่อง สูง 27 ซ.ม.

ราคา 1,755 บาท

 

เครื่องเป่าอากาศ ขนาดรู 3 นิ้ว

ใช้ไฟ 220 โวลต์.  1/5 HP

ขนาดตัวเครื่อง กว้าง 28 ซ.ม.

ขนาดตัวเครื่อง ยาว 31.5 ซ.ม.

ขนาดตังเครื่อง สูง 32.5 ซ.ม.

ราคา 3,265 บาท

 • กล่องจุดหัวสปาร์แก๊ส.jpg
  กล่องจุดเขี้ยวสปาร์ค เป็นอุปกรณ์สำหรับจุดแก๊ส เช่น เบอร์นเนอร์แก๊ส เบิร์นเนอร์อินฟาเรดแก๊ส โดยอุปกรณ์หลักๆ ได้แก่ กล่องจุดสปาร์ค เขี้ยวสปาร์คเซรามิคส์สามก้านใช้ไฟ 220โวลต์ โดย...

 • รวม2.jpg
  ชุดหมวดหมู่ หัวพ่นไฟ Burnerพร้อมอุปกรณ์อื่นๆ

 • หัวพ่นไฟใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง1...jpg
  รุ่น11.6 ถึง 349Kw. แบบ1 stageใช้ไฟ220โวลต์ โดยข้อเท็จจริงไม่ว่าจะซื้อเชื้อเพลิงชนิดใดก็ตามราคาที่จ่ายจริงของลูกค้าจะขึ้นอยู่กับปริมาณที่ใช้ชนิดของเชื้อเพลิงที่ต้องการและราคาก็ยัง...

 • หัวพ่นไฟ Burner ใช้น้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง.jpg
  หัวพ่นไฟชนิดใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง จำเป็นต้องมีอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาคุมและเกี่ยวข้องใกับการใช้งาน เพื่อให้สะดวกและปลอดภัยแก่ผู้ใช้งาน ต้องอยู่ในสภาวะที่เหมาะสมสำหรับการเผาไหม้ที่...

 • หัวพ่นไฟชนิดใช้น้ำมันเตา 57-284 kw..jpg
  น้ำมันเตา(Fuel Oils) น้ำมันเตาถือเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นพลังงานเชื้อเพลิงที่สำคัญในภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากมีราคาถูก และให้พลังงานสูง น้ำมันเตา (Fuel Oils) เป็นน้ำมันที่ได้จากก้นหอกลั่...

 • 7.jpg
  ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุมไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมแรงการไหลออก ...

 • 5.jpg
  ระบบอุปกรณ์และชุดควบคุม ไม่ว่าจะเป็นใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้น้ำมันเป็นเชื้อเพลิง อุปกรณ์หลักจะเป็นระบบวาล์วที่ทำหน้าที่ปิด – เปิดการจ่ายเชื้อเพลิง โดยมีวาล์วควบคุมแรงการ...

 • อินฟราเรดเบอร์เนอร์ชนิดใช้แก๊ส.jpg
  หัวพ่นไฟอินฟราเรดชนิดใช้แก๊สINFRARED GAS BURNERหัวเตาอินฟราเรด เป็นแบบชนิดใช้แก๊สเป็นเชื้อเพลิง ให้ความร้อนแบบแผ่รังสีRadiant Infrared Heatingให้ความร้อนสูงจึงทำให้การสูญเสียความร้...

 • วัสดุและอุปกรณ์ในงานอินฟราเรดแก๊ส.jpg
  วัสดุและอุปกรณ์ ในงานอินฟราเรดแบบแก๊ส

 • 8.jpg
  ตะแกรงเหล็กในเตาเผา การนำไปใช้งาน..ส่วนใหญ่จะนำไปใช้ในเตาเผา เนื้อโลหะส่วนใหญ่จะทำมาจากเนื้อนิโคซิล่อนและอื่นๆซึ่งมีส่วนผสมเพื่อให้ทนไฟและทนการกัดกร่อนในเตาเผา ได้ดี เช่นนำไปใช้ใน...
Visitors: 268,605