เตาเผาปลอดมลพิษ

 

    ปัจจุบันนี้มีแหล่งกำเนิดมลพิษมากมาย อาทิเช่น โรงงานอุตสาหกรรม แหล่งน้ำเสีย โรงเก็บวัตถุมีพิษ เสียงดังจากเครื่องยนต์ ขยะและมลพิษทางอากาศ ที่อยู่ในรูปของควัน ก๊าซ เขม่า ฝุ่นละออง หรือ เถ้าถ่าน ซึ่งจะเป็นตัวทำลายสมดุลธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยนับวัน จะทวีความรุนแรงเข้าขั้นวิกฤต มีผลกระทบต่อมนุษย์ ตลอดจนสิ่งมีชีวิตต่างๆ อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จำเป็นต้องแก้ไข โดยกำหนดเป็นมาตรฐาน การควบคุมมลพิษจากแหล่งกำเนิดนั้นๆ

มลพิษทางอากาศเป็นปัญหาสำคัญปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในเขตเมือง โดยเฉพาะกรุงเทพมหานคร เนื่องจากมลพิษทางอากาศก่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพอนามัย ไม่ว่าจะเป็นด้านกลิ่น ความรำคาญ ตลอดจนผลกระทบต่อสุขภาพที่เกี่ยวกับระบบหายใจ และระบบหัวใจและปอด ดังนั้นการติดตามเฝ้าระวังปริมาณมลพิษในบรรยากาศจึงเป็นภารกิจหนึ่งที่มีความสำคัญ กรมควบคุมมลพิษเป็นหน่วยงานที่ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศมาอย่างต่อเนื่อง โดยทำการตรวจวัดมลพิษทางอากาศที่สำคัญ ได้แก่ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก (ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน: PM-10) ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) สารตะกั่ว (Pb) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ไนโตรเจนไดออกไซด์ (NOx) และก๊าซโอโซน (O3)

 

เลือกรายการเตาเผาด้านล่าง

 

 

 


  • เตาเผาปลอดมลพิษ

  • เตาเผาศพไร้มลพิษ,เตาเผาสัตว์
    เตาเผาศพไร้มลพิษคุณภาพสูง บริษัท เซล่าวัลซัพพลาย จำกัด เป็นผู้ประกอบการรับจ้างสร้างเตาเผาศพ (Crematory – Human) ระบบไร้มลพิษให้กับ บริษัท , ห้างร้าน , หน่วยงานราชการ , ศาสนส...

  • เตาเผาสัตว์เลี้ยงแสนรัก , เตาเผาศพปลอดมลพิษ ,เตาเผาศพไร้มลพิษ,เตาเผาสัตว์
    แม้ในวันที่เค้าจากไป... แสดงถึงการตอบแทนความจงรักและซื่อสัตย์ที่ไม่มีวันหมดไปจากใจเราขอไว้อาลัยกับเพื่อนตัวนี้ขอให้ชาติหน้าได้เกิดในภพภูมิที่ดี เถิด ด้วยความอาลัย ไม่มีวันลืม..การจ...

  • อื่่นๆ วัสดุและอุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง กระจกมองในเตาเผาศพ กระจกทนความร้อนแบบกลม ทนอุณหภูมิ300-400c ขนาด75 x 75 x 10ม.ม. ราคา1,350บาท ราคายังไม่รวมภาษีและค่าจัดส่ง
Visitors: 278,851