ถ้วยอุณหภูมิสูง,ถ้วยเผาพลอย

ปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ได้ผลิตถ้วยบรรจุ ที่ทนต่อความร้อนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า อัญมณีและเครื่องประดับ แก้ว เป็นต้น โดยมีวัตถุดิบหลักอันได้แก่อะลูมินา  ซึ่งมีความทนไฟสูง แข็งแรง แข็ง ทนต่อการขัดสีและกัดกร่อนทางเคมีได้ดี  จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์  ถ้วยทนไฟปกติจะ มีรูปร่างหลายแบบ ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแต่ละประเภท  เบ้าอะลูมินาก็เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง ไม่ต่ำกว่า 1500 องศาเซลเซียส อะลูมินามีคุณสมบัติแข็ง ทนต่อการขัดสี สภาพยอมทางไฟฟ้า (permittivity) ต่ำ อะลูมินาเป็นองค์ประกอบของผิวโลกที่มีอยู่ในปริมาณมากเป็นอันดับสองรองจากซิลิกา

ตัวอย่างคุณสมบัติของเนื้ออะลูมินา ร้อยละ 92 ที่มีได้แก่

ความทนไฟ 1700 องศาเซลเซียส

ความหนาแน่น 3.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ความแข็ง 1580 วิกเกอร์ส

ความต้านแรงกด 280 เมกาปาสกาล

ตัวอย่างคุณสมบัติของเนื้ออะลูมินา ร้อยละ 97 ที่มีได้แก่

ความทนไฟ 1800 องศาเซลเซียส

ความหนาแน่น 3.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ความแข็ง 1468 วิกเกอร์ส

ความต้านแรงกด 323 เมกาปาสกาล

 

ถ้วยอุณหภูมิสูง-ถ้วยเผาพลอย

 

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  15.3 15.3 x 16 ซ.ม.

 ราคาใบละ 1,595 บาท 

สินค้าหมด 

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  15 15 x 10.5 ซ.ม.

 ราคาใบละ 1,110 บาท 

 

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  9.5 9.5 x 9.5 ซ.ม.

 ราคาใบละ 365 บาท 

สินค้าหมด 

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  8.8 x 6.2 ซ.ม.

 ราคาใบละ 185 บาท 

 สินค้าหมด

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  6.5 34 x 2 ซ.ม.

 ราคาใบละ 375 บาท 

 สินค้าหมด

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  10 10 x 5 ซ.ม.

 ราคาใบละ 235 บาท 

สินค้าหมด 

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  7.5 7.5 x 7.3 ซ.ม.

 ราคาใบละ 175 บาท 

สินค้าหมด 

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  5.8 5.8 x 8.5 ซ.ม.

 ราคาใบละ 135 บาท 

สินค้าหมด 

 เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

 ขนาด  7 x 8.5 ซ.ม.

 ราคาใบละ 165 บาท 

 สินค้าหมด

 

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  4.5 14.5 x 3.5 ซ.ม.

ราคาใบละ 175 บาท 

 สินค้าหมด

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  13 13 x 10 ซ.ม.

ราคาใบละ 720 บาท 

สินค้าหมด

เผาได้อุณหภูมิไม่ต่ำกว่า 1500° C 

ขนาด  15.5 x15.5 x 11.5 ซ.ม.

ราคาใบละ 1,180 บาท

สินค้าหมด


 • เบ้าหลอม - ถ้วยอุณหภูมิสูงและอุปกรณ์

 • 1a1.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นม...

 • 12.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวั...

 • 11.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป...

 • 10.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติควา...

 • 9.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 8.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 15.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • original-1504441143466.jpg
  อุปกรณ์ในงานหล่อโลหะ
Visitors: 228,539