ถ้วยอุณหภูมิสูง,ถ้วยเผาพลอย

ปัจจุบันนี้ภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรม ได้ผลิตถ้วยบรรจุ ที่ทนต่อความร้อนสูงของอุตสาหกรรมหลายชนิด เช่น เหล็ก และเหล็กกล้า อัญมณีและเครื่องประดับ แก้ว เป็นต้น โดยมีวัตถุดิบหลักอันได้แก่อะลูมินา  ซึ่งมีความทนไฟสูง แข็งแรง แข็ง ทนต่อการขัดสีและกัดกร่อนทางเคมีได้ดี  จัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญมากในกระบวนการ ผลิตภัณฑ์  ถ้วยทนไฟปกติจะ มีรูปร่างหลายแบบ ควรพิจารณาเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพการใช้งานแต่ละประเภท  เบ้าอะลูมินาก็เป็นผลิตภัณฑ์วัสดุทนไฟชนิดหนึ่ง สามารถใช้งานได้ที่อุณหภูมิสูง ไม่ต่ำกว่า 1500 องศาเซลเซียส อะลูมินามีคุณสมบัติแข็ง ทนต่อการขัดสี สภาพยอมทางไฟฟ้า (permittivity) ต่ำ อะลูมินาเป็นองค์ประกอบของผิวโลกที่มีอยู่ในปริมาณมากเป็นอันดับสองรองจากซิลิกา

ตัวอย่างคุณสมบัติของเนื้ออะลูมินา ร้อยละ 92 ที่มีได้แก่

ความทนไฟ 1700 องศาเซลเซียส

ความหนาแน่น 3.6 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ความแข็ง 1580 วิกเกอร์ส

ความต้านแรงกด 280 เมกาปาสกาล

ตัวอย่างคุณสมบัติของเนื้ออะลูมินา ร้อยละ 97 ที่มีได้แก่

ความทนไฟ 1800 องศาเซลเซียส

ความหนาแน่น 3.7 กรัมต่อลูกบาศก์เซนติเมตร

ความแข็ง 1468 วิกเกอร์ส

ความต้านแรงกด 323 เมกาปาสกาล

 

  


 • ถ้วยเผาพลอย Alumina clucible 1.jpg
  เบ้าหลอมผิวมัน 1800 องศา C High alumina crucible เป็นเบ้าที่มีความบริสุทธิ์ของอะลูมิน่าสูง AlO3ถึง99% มีความต้านทานทนการกัดกร่อนได้ดีสามารถเผาได้ยาวนานที่อุณหภูมิ1650 °C(Long ...

 • ถ้วยเผาพลอย Alumina clucible.jpg
  เบ้าหลอมทรงกระบอก High alumina crucible เป็นเบ้าที่มีความบริสุทธิ์ของอะลูมิน่าสูงAlO3ถึง99%มีความต้านทานทนการกัดกร่อนได้ดีสามารถเผาได้ยาวนานที่อุณหภูมิ1650C(Long time temperature 1...

 • crucible.jpg
  เบ้าหลอมทรงสี่เหลี่ยม 1800 องศา C High alumina crucible เป็นเบ้าที่มีความบริสุทธิ์ของอะลูมิน่าสูงAlO3ถึง99%มีความต้านทานทนการกัดกร่อนได้ดีสามารถเผาได้ยาวนานที่อุณหภูมิ1650C(Long ti...

 • เบ้าหลอม - ถ้วยอุณหภูมิสูงและอุปกรณ์

 • 1a1.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป็นม...

 • 12.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ ( Graphite Crucibles ) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น ( Induction Furnaces ) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวั...

 • 11.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความเป...

 • 10.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติควา...

 • 9.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 8.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • 15.jpg
  Graphite Crucibles เบ้าหลอมกราไฟร์ (Graphite Crucibles) และเบ้าหลอมอินดั๊คชั่น (Induction Furnaces) เป็นสินค้าที่ผลิตจากประเทศญี่ปุ่น ที่ไม่ใช้วัสดุโลหะทนไฟ ซึ่งมีประวัติความ...

 • original-1504441143466.jpg
  อุปกรณ์ในงานหล่อโลหะ
Visitors: 276,384